รุ่น เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของโลหะ TA ซีรีส์

24 ผลิตภัณฑ์

TA-340 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

TA-340

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

TA-340U (TA-340) - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

TA-340U (TA-340)

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

TH-103 - หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดเล็ก

TH-103

หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดเล็ก

TH-105 - หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดเล็ก

TH-105

หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดเล็ก

TH-107 - หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดเล็ก

TH-107

หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดเล็ก

TH-110 - หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดเล็ก

TH-110

หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดเล็ก

TH-305 - หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะละเอียด

TH-305

หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะละเอียด

TH-310 - หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะละเอียด

TH-310

หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะละเอียด

TH-315 - หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะละเอียด

TH-315

หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะละเอียด

TH-320 - หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะละเอียด

TH-320

หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะละเอียด

TH-515 - หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดใหญ่

TH-515

หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดใหญ่

TH-520 - หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดใหญ่

TH-520

หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดใหญ่

TH-530 - หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดใหญ่

TH-530

หัวเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับวัตถุโลหะขนาดใหญ่