รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ม่านแสงนิรภัย - GL-R ซีรีส์

คอนโทรลเลอร์ PJ-V90

PJ-V90 - คอนโทรลเลอร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

PJ-V90

หัวเซนเซอร์การผสมรวม

PJ-V20, PJ-V21, PJ-V22, PJ-V40, PJ-V41, PJ-V42

อินพุตภายนอก

วิธีอินพุต

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรืออินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า*1

เอาต์พุต

FSD1 , 2/SSD

230 VAC 4 A , 30 VDC 2 A (โหลดที่เป็นตัวต้านทาน)/230 VAC 2 A (COSø=0.3) (โหลดเหนี่ยวน􀃏ำ)/30 VDC 1 A (COSø=0.3) (โหลดเหนี่ยวน􀃏ำ)

AUX

115 VAC 0.5 A , 30 VDC 0.25 A (โหลดที่เป็นตัวต้านทาน)/115 VAC 0.25 A (COSø=0.3) (โหลดเหนี่ยวน􀃏ำ)/30 VDC 1 A (COSø=0.3) (โหลดเหนี่ยวน􀃏ำ)

วงจรป้องกัน

ยูนิตต่อขยาย B : : : ยูนิตต่อขยาย B : : ยูนิตต่อขยาย B : : ยูนิตต่อขยาย B :

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 5 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

PJ-V90 + V20: 350 mA, PJ-V91 + V20: 110 mA, PJ-V21: 25 mA, PJ-V22: 15 mA
PJ-V90 + V40: 340 mA, PJ-V91 + V40: 110 mA, PJ-V41: 21 mA, PJ-V42: 19 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP20 (ติดตั้งในแผงควบคุมซึ่งมีคุณสมบัติเท่ากับหรือมากกว่า IP54)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0,7 มม., 20 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 ม./วินาที2, พัลส์ 16 ms, 1,000 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 520 กรัม

*1 (รุ่น NPN) อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า : 1 V หรือน้อยกว่าที่แรงดัน ON, 0.6 mA หรือน้อยกว่าที่กระแสไฟฟ้า OFF (รุ่น PNP) อัตรากระแสไฟของอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า : 10.2 V หรือมากกว่าที่แรงดัน ON (สูงสุด 26.4) 0.6 mA หรือน้อยกว่าที่กระแสไฟฟ้า OFF

รุ่นอื่นๆ