ข้อมูลจำเพาะ แอเรียเซนเซอร์แบบต่อขยายได้ PJ ซีรีส์

รุ่น

PJ-50A

PJ-55A

PJ-56

รูป

จำนวนแกนลำแสง

4

2

4

ระยะแกนลำแสง

40 มม.

สูงสุด 40 มม.*3

จำนวนแกนลำแสงสูงสุด

28 แกนออปติคัล (PJ-50A x 1 + PJ-55A x 12)

28 แกนลำแสง (PJ-50A x 1) +
(PJ-55A + PJ-56)*4

พื้นที่ตรวจจับ

120 มม. (4 แกนออปติคัล) ถึง 1,080 มม. (28 แกนออปติคัล)

ระยะตรวจจับ

5 m

วัตถุที่ตรวจจับได้

วัสดุทึบแสง (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุด 50 มม.)

วัตถุทึบแสง (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ต่ำสุด)*5

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

ไฟแสดงสถานะ

เอาท์พุท (PJ-50AR) / ไฟเข้า (PJ-50AT) : ไฟ LED สีแดง, ไฟแจ้งการทำงานที่เสถียร (PJ-50AR) : ไฟ LED สีเขียว

เวลาตอบสนอง

15 ms หรือน้อยกว่า

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง : สูงสุด 1 V

เอาท์พุทควบคุม

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน (สายจ่ายไฟ)

350 V, ความกว้างพัลส์1 µs (อุปกรณ์จำลองสัญญาณรบกวน)

วงจรป้องกัน

การกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

90 mA (PJ-50AT: 35 mA, PJ-50AR: 55 mA)*1

25 mA (PJ-55AT: 5 mA, PJ-55AR: 20 mA) (น้ำหนักรวมของ T, R)*1

50 mA (PJ-56T: 10mA, PJ-56R: 40 mA) (น้ำหนักรวมของ T, R)*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 3,500 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

ตัวเรือน : พลาสติกเสริมด้วยใยแก้ว, ครอบเลนส์ : PFA

น้ำหนัก

PJ-50AT : ประมาณ 390 กรัม, PJ-50AR : ประมาณ 395 กรัม*2

PJ-55AT : Approx. 60 กรัม, PJ-55AR : Approx. 65 กรัม*2

PJ-56T : Approx. 120 กรัม, PJ-56R : Approx. 125 กรัม*2

*1 เมื่อแรงดันของแหล่งจ่ายไฟเท่ากับ 24 VDC (เมื่อแรงดันของแหล่งจ่ายไฟเท่ากับ 12 VDC: 80 mA หรือ 20 mA สำหรับ PJ-55A, 45 mA สำหรับ PJ-56
*2 รุ่น PJ-50AT และ 50AR รวมน้ำหนักสายเคเบิล 5 ม. แล้ว
*3 ระยะ Pitch ของแกนแสงส่วนที่พับได้อาจมีระยะ 40 มม. หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง
*4 สามารถใช้ PJ-56 ได้ถึง 2 ตัวกับแอเรียเซนเซอร์ที่ปรับขยายได้แต่ละชุด
*5 เมื่อระยะห่างของแกนแสงส่วนที่พับได้มีขนาด 40 มม.

ด้านบนสุดของหน้า