รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ขายึดรูปตัว L - OP-42371

ขายึดรูปตัว L สำหรับ PJ+ ซีรีส์ OP-35333

OP-35333 - ขายึดรูปตัว L สำหรับ PJ+ ซีรีส์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-35333

ชนิด

ตัวยึดการติดตั้งรูปตัว L

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

PJ-L, PJ-V, PJ-G

จำนวนรวม

4 ชิ้น

หมายเหตุ

สามารถทำให้ช่องว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยช์แคบลงได้เมื่อยึดในรูปตัว L

รุ่นอื่นๆ