1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
  5. แอเรียเซนเซอร์แบบต่อขยายได้
  6. รุ่น
  7. หัวครอบ

แอเรียเซนเซอร์แบบต่อขยายได้PJ ซีรีส์

หัวครอบ

OP-31786

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-31786

ชนิด

ฝาครอบปลาย

ภาพรวม

ฝาครอบปลายจะยึดเข้ากับชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (การตั้งตัวส่ง/ตัวรับแสง)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

PJ-L, PJ-V

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)