ข้อมูลจำเพาะ เลเซอร์เซนเซอร์ อเนกประสงค์ LR-T ซีรีส์

รุ่น

LR-TB2000

LR-TB2000C

LR-TB2000CL

LR-TB5000

LR-TB5000C

LR-TB5000CL

รูป

ชนิด

สายเคเบิล

สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12

สายเคเบิล

สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12

ระยะท่ตีรวจจับได้

60 ถึง 2000 มม.*1

60 ถึง 5000 มม.*6

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

ประมาณ 4 มม.

ปรับได้
(ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงไม่เกิน 40 มม.)

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สีแดง (660 nm)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
(IEC60825-1, FDA(CDRH) Part1040.10*2)

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
(IEC60825-1, FDA(CDRH) Part1040.10*2)

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
(IEC60825-1, FDA(CDRH) Part1040.10*2)

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
(IEC60825-1, FDA(CDRH) Part1040.10*2)

ฟังก์ชันป้องกันการรบกวนระหว่างกัน

4 หน่วย (เมื่อใช้ฟังก์ชันป้องกันการรบกวน)

ไทม์เมอร์

OFF/OFF delay/ON-delay/One-shot

เวลาตอบสนอง

1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms
เลือกได้

2 ms/20 ms/50 ms/200 ms/2000 ms
เลือกได้

1 ms/10 ms/25 ms/100 ms/1000 ms
เลือกได้

2 ms/20 ms/50 ms/200 ms/2000 ms
เลือกได้

I/O

เอาต์พุตควบคุม

Open Collector NPN/Open Collector PNP เลือกได้
30 VDC หรือน้อยกว่า, 50 mA หรือน้อยกว่า, แรงดันตกค้าง: 2 V หรือน้อยกว่า
N.O./N.C. เลือกได้
*3*4

อินพุตภายนอก

การส่งผ่าน OFF/การปรับตั้งค่า/อัพเดทผิวหน้าอ้างอิง (ขณะใช้โหมด DATUM) เลือกได้
กระแสลัดวงจร: 1 mA หรือน้อยกว่าสำหรับทั้ง NPN และ PNP
สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ให้ดูแผนภาพการเดินสายในคู่มือการใช้งาน
สำหรับเวลาของอินพุต ให้ดูตารางเวลาในคู่มือการใช้งาน
*3*4

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

-

เอาตฺ์พุตกระแสไฟฟ้า/เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า เลือกได้
เอาต์พุตกระแสไฟ: 4 ถึง 20 mA พร้อมด้วย ความต้านทานโหลดสูงสุด 500 Ω
เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า: 0 ถึง 10 V พร้อมด้วยความต้านทานการโหลดภายนอก 5 kΩ หรือมากกว่า
*3*4

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้าน การกระชากของตัวจ่ายไฟ กระแสเอาต์พุตเกิน การเชื่อมต่อเอาท์พุตกลับด้าน และการกระชากของกระแสเอาต์พุต

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P) 10%, Class 2 หรือ LPS

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

45 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มีโหลด)*5

50 mA หรือน้อยกว่า (ไม่มีโหลด)*7

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67 (IEC60529)

แสงรอบข้าง

หลอดไส้/แสงอาทิตย์: 10,0000 lux หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 ม./วินาที2, 6 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม: สังกะสีหล่อแบบ (โลหะเคลือบโครเมียมนิเกิล)
ฝาปิดไฟแสดงสถานะและปุ่ม: PES
ฝาปิดเลนส์และจอแสดงผล: PMMA (ข้อมูลจำเพาะการเคลือบผิวกันรอยขีดข่วน)
การเชื่อมสายเคเบิล: PBT
สายเคเบิล: PVC

วัสดุหุ้ม: สังกะสีหล่อแบบ (โลหะเคลือบโครเมียมนิเกิล)
ฝาปิดไฟแสดงสถานะและปุ่ม: PES
ฝาปิดเลนส์และจอแสดงผล: PMMA (ข้อมูลจำเพาะการเคลือบผิวกันรอยขีดข่วน)
การเชื่อมสายเคเบิล: PBT
สายเคเบิล: PVC
คอนเนคเตอร์ M12: TPE, PBT, ทองเหลืองเคลือบนิกเกิล

วัสดุหุ้ม: สังกะสีหล่อแบบ (โลหะเคลือบโครเมียมนิเกิล)
ฝาปิดไฟแสดงสถานะและปุ่ม: PES
ฝาปิดเลนส์และจอแสดงผล: PMMA (ข้อมูลจำเพาะการเคลือบผิวกันรอยขีดข่วน)
การเชื่อมสายเคเบิล: PBT
สายเคเบิล: PVC

วัสดุหุ้ม: สังกะสีหล่อแบบ (โลหะเคลือบโครเมียมนิเกิล)
ฝาปิดไฟแสดงสถานะและปุ่ม: PES
ฝาปิดเลนส์และจอแสดงผล: PMMA (ข้อมูลจำเพาะการเคลือบผิวกันรอยขีดข่วน)
การเชื่อมสายเคเบิล: PBT
สายเคเบิล: PVC
คอนเนคเตอร์ M12: TPE, PBT, ทองเหลืองเคลือบนิกเกิล

รายการท่มีาพร้อมกัน

คู่มือการใช้งาน
สัญญาณเตือนเลเซอร์และสลากคำอธิบาย

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน
สัญญาณเตือนเลเซอร์และสลากคำอธิบาย

คู่มือการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 125 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 85 กรัม

ประมาณ 200 กรัม (รวมสายเคเบิล)

ประมาณ 160 กรัม

*1 ช่วงสำหรับระยะทางที่แสดงผลได้จาก 50 ถึง 2200
*2 ใช้การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ที่อ้างอิงจาก IEC60825-1 ตามข้อกำหนดของประกาศแจ้งเกี่ยวกับเลเซอร์ฉบับที่ 50
*3 คุณสามารถเลือก I/O ได้จากชุดต่อไปนี้
เอาต์พุตควบคุม × 2, เอาต์พุตควบคุม + เอาท์พุตภายนอก
เอาต์พุตควบคุม + เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (เฉพาะ LR-TB5000/TB5000C/TB5000CL)
• อินพุตภายนอก + เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (เฉพาะ LR-TB5000/TB5000C/TB5000CL)
(สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า ให้ดูคู่มือการใช้งาน)
*4 รองรับรุ่น IO-Link v.1.1/COM2 (38.4 kbps) คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าได้จากเว็บไซต์ของ KEYENCE (http://keyence.com)
หากคุณกำลังใช้งานผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่ไม่อำนวยให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต โปรดติดต่อ KEYENCE
*5 145 mA หรือน้อยกว่า (มีโหลด)
*6 ช่วงสำหรับระยะทางที่แสดงผลได้จาก 50 ถึง 5200
*7 150 mA หรือน้อยกว่า (มีโหลด)

ด้านบนสุดของหน้า