เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ

TR-V ซีรีส์

ชันท์รีซิสเตอร์, 100 Ω OP-84418

OP-84418 - ชันท์รีซิสเตอร์, 100 Ω

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-84418

ชนิด

ตัวต้านทานชันต์สำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุท 4 - 20 mA

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

TR-V ซีรี่ส์

จำนวนรวม

ชุดอุปกรณ์ 1 ชุด

หมายเหตุ

100 Ω. ใช้เมื่อทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่เอาท์พุทในย่าน 4 ถึง 20 mA.

รุ่นอื่นๆ