เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลสองสี

AP-30 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เพรสเชอร์เซนเซอร์ชนิดจอแสดงผลแบบดิจิตอลสองสี AP-30 ซีรีส์

ยูนิตหลัก, NPN

รุ่น

AP-31

AP-32

AP-33

AP-34

รูป

ชนิด

แรงดันที่เป็นลบ, NPN

แรงดันที่เป็นบวก, NPN

แรงดันบวกและลบ, NPN

ช่วงพิกัดแรงดัน

0 ถึง -101.3 kPa

0 ถึง 100.0 kPa

0 ถึง 1.000 MPa

101.3 ถึง -101.3 kPa

ชนิดของไหล

อากาศหรือก๊าซที่ไม่กัดกร่อน

ชนิดแรงดัน

เกจความดัน

จอแสดงผล

LED 7 Segment 3 1/2 หลัก, 2 สี (ความสูงของอักขระ: 11 มม.)

ความละเอียดในการแสดงผล

0.001 bar, 0.1 inchHg, 0.1 kPa, 1 mmHg

0.001 bar, 0.02 Psi, 0.1 kPa, 0.001 kgf/cm2

0.01 bar, 0.2 Psi, 0.001 MPa, 0.01 kgf/cm2

0.002 bar, 0.1 inchHg, 0.2 kPa, 2 mmHg

ย่านแรงดันที่สามารถตรวจจับได้

-15 ถึง +110 % ของ F.S.

ความผันแปรของอุณหภูมิในการแสดงผล

สูงสุด ±1 % (ของ F.S.) ของระยะตรวจจับที่ 25 °C (0 ถึง 50 °C)

ความผันแปรของอุณหภูมิสำหรับ
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

สูงสุด ±2 % (ของ F.S.) ของระยะตรวจจับที่ 25 °C (0 ถึง 50 °C)

เวลาตอบสนอง (ฟังก์ชันป้องกันการกระเพื่อม)

2.5/5/100/500 ms (เลือกได้)

I/O

เอาต์พุตควบคุม

1 ถึง 5 V (ความต้านทานโหลด: ต่ำสุด 47 kΩ)

NPN open collector: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก N.O./N.C. ได้)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

50 mA (ที่ 24 V) หรือน้อยกว่า, 90 mA (ที่ 12 V) หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความทนทานต่อแรงดัน

4,9 bar (490 kPa)

14,7 bar (1,47 MPa)

4,9 bar (490 kPa)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างด้านหน้า: Polyamide, แผงด้านหน้า: PET, โครงสร้างด้านหลัง: Polysulfone,
จุดต่อแรงดัน: สังกะสีหล่อแบบ, สายเคเบิล: สายเคเบิล Cabtyre กันน้ำมัน

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตหลัก, PNP

รุ่น

AP-31P

AP-32P

AP-33P

AP-34P

รูป

ชนิด

แรงดันที่เป็นลบ, PNP

แรงดันที่เป็นบวก, PNP

แรงดันบวกและลบ, PNP

ช่วงพิกัดแรงดัน

0 ถึง -101.3 kPa

0 ถึง 100.0 kPa

0 ถึง 1.000 MPa

101.3 ถึง -101.3 kPa

ชนิดของไหล

อากาศหรือก๊าซที่ไม่กัดกร่อน

ชนิดแรงดัน

เกจความดัน

จอแสดงผล

LED 7 Segment 3 1/2 หลัก, 2 สี (ความสูงของอักขระ: 11 มม.)

ความละเอียดในการแสดงผล

0.001 bar, 0.1 inchHg, 0.1 kPa, 1 mmHg

0.001 bar, 0.02 Psi, 0.1 kPa, 0.001 kgf/cm2

0.01 bar, 0.2 Psi, 0.001 MPa, 0.01 kgf/cm2

0.002 bar, 0.1 inchHg, 0.2 kPa, 2 mmHg

ย่านแรงดันที่สามารถตรวจจับได้

-15 ถึง +110 % ของ F.S.

ความผันแปรของอุณหภูมิในการแสดงผล

สูงสุด ±1 % (ของ F.S.) ของระยะตรวจจับที่ 25 °C (0 ถึง 50 °C)

ความผันแปรของอุณหภูมิสำหรับ
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

สูงสุด ±2 % (ของ F.S.) ของระยะตรวจจับที่ 25 °C (0 ถึง 50 °C)

เวลาตอบสนอง (ฟังก์ชันป้องกันการกระเพื่อม)

2.5/5/100/500 ms (เลือกได้)

I/O

เอาต์พุตควบคุม

1 ถึง 5 V (ความต้านทานโหลด: ต่ำสุด 47 kΩ)

PNP open collector: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก N.O./N.C. ได้)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

50 mA (ที่ 24 V) หรือน้อยกว่า, 90 mA (ที่ 12 V) หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความทนทานต่อแรงดัน

500 kPa

1,5 MPa (15 bar)

500 kPa

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างด้านหน้า: Polyamide, แผงด้านหน้า: PET, โครงสร้างด้านหลัง: Polysulfone,
จุดต่อแรงดัน: สังกะสีหล่อแบบ, สายเคเบิล: สายเคเบิล Cabtyre กันน้ำมัน

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า