เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลด้วยวิธีการโคริโอลิส

FD-S ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลด้วยวิธีการโคริโอลิส FD-S ซีรีส์

รุ่น

FD-SS02A

FD-SS2A

FD-SS20A

รูป

ชนิด

ชนิดการไหลขั้นต่ำพิเศษ, เอาต์พุต NPN/PNP แบบเปลี่ยนสลับได้

ชนิดการไหลขั้นต่ำ, เอาต์พุต NPN/PNP แบบเปลี่ยนสลับได้

ชนิดไหลปานกลาง, เอาต์พุต NPN/PNP แบบเปลี่ยนสลับได้

อัตราช่วงการไหล

0 ถึง 200 mL/min*1

0 ถึง 2,000 mL/min*1

0 ถึง 20 L/min*1

ของเหลวที่ใช้ได้

น้ำ น้ำมัน หรือของเหลวที่ไม่กัดกร่อน

ช่วงความหนาแน่นที่ระบุ

0.3 ถึง 2.0 g/cm3

ความหนาแน่นขั้นต่ำ

ค่าเริ่มต้น: 0.5 g/cm3 (สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 2.0 g/cm3)*2

ค่าเริ่มต้นการไหลขั้นต่ำ

10 mL/min*3

100 mL/min*3

1 L/min*3

ช่วงการตั้งค่าขั้นต่ำ

0 ถึง 400 mL/min

0 ถึง 4,000 mL/min

0 ถึง 40 L/min

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเชื่อมต่อ

Rc1/4

Rc3/8

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ

ø1.0 มม. x 2 ท่อ

ø2.1 มม. x 2 ท่อ

ø5.0 มม. x 2 ท่อ

อุณหภูมิของของเหลวที่ใช้ได้

0 ถึง 100 °C (ไม่เป็นน้ำแข็งหรือเดือด)

การสูญเสียแรงดัน

สำหรับน้ำที่มีความหนืด 1 cSt และที่ F.S.

0.03 MPa หรือน้อยกว่า

0.06 MPa หรือน้อยกว่า

0.1 MPa หรือน้อยกว่า

สำหรับของเหลวที่มีความหนืด 30 cSt และที่ครึ่ง F.S.

0.3 MPa หรือน้อยกว่า

0.2 MPa หรือน้อยกว่า

วิธีการแสดงผล

แสดงผลสองแถวด้วยตัวเลข 4 หลัก, 7-segment LED (แถวบน: ค่าที่อ่านได้สีแดง, แถวล่าง: ค่าที่ตั้งไว้สีเขียว)

ไฟแสดงการทำงาน

เอาต์พุต: LED สีแดง x 2 (เอาต์พุตควบคุม 1 และ 2), ไฟแสดงสถานะการตั้งค่า: LED สีเขียว x 2, ไฟแสดงสถานะช่อง: LED สีเขียว, ไฟแสดงสถานะการแจ้งเตือน: LED สีแดง,
ไฟแสดงสถานะ (สว่างเป็นสีแดง: เตือนการสั่นสะเทือน, สว่างเป็นสีเขียว: มีน้ำอยู่เต็ม [การทำงานปกติ], กะพริบสีเขียว: เตือนการปนของฟอง): LED สีแดงและเขียว, ไฟแสดงสถานะการไหล: LED สีแดงและเขียว x 3

ความละเอียดในการแสดงผล

โหมดมาตรฐาน

1 mL/min (0.1 mL/min) (ในระหว่างโหมด rESo)

10 mL/min (1 mL/min) (ในระหว่างโหมด rESo)

0.1 L/min (0.01 L/min) (ในระหว่างโหมด rESo)

โหมดโฟกัส

-

1 mL/min (0.1 mL/min)*8 (ในระหว่างโหมด rESo)

10 mL/min (1 mL/min)*8 (ในระหว่างโหมด rESo)

ความแม่นยำ

ลิเนียริตี้ (Linearity)

ระหว่าง 0 และ 25 % ของ F.S.: ±1 % ของ F.S.
ระหว่าง 25 และ 100 % ของ F.S.: ±4 % ของ Rdg*4

อัตราการทำซ้ำ

50 ms ถึง 100 ms: ±3 % ของ F.S., 0.5 s ถึง 1 s: ±1 % ของ F.S., 2.5 s ถึง 60 s: ±0.5 % ของ F.S.

ฮีสเทอรีซิส

ปรับได้

เวลาตอบสนอง (ป้องกันการกระเพื่อม)

50 ms/100 ms/500 ms/1 s/2.5 s/5 s/10 s/30 s/60 s ปรับได้

ยูนิตการไหลสะสม

โหมดมาตรฐาน

0.1/1/10/100/1,000 (mL) เลือกได้

1/10/100/1,000/10,000 (mL) เลือกได้

0.01/0.1/1/10/100 (L) เลือกได้

โหมดโฟกัส

-

0.1/1/10/100/1,000 (mL) เลือกได้*8

1/10/100/1,000/10,000 (mL) เลือกได้*8

การจัดเก็บข้อมูลสะสม

ข้อมูลที่เขียนลงในหน่วยความจำทุกๆ 10 วินาที

การสำรองหน่วยความจำ

EEPROM (ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล: มากกว่า 10 ปี, จำนวนครั้งที่สามารถเขียนข้อมูลใหม่ได้: 1 ล้านครั้งขึ้นไป)

เอาต์พุตควบคุม/เอาต์พุตพัลส์สะสม/เอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

NPN open collector สูงสุด 100 mA/ch (40 V หรือน้อยกว่า); PNP open collector, สูงสุด 50 mA/ch (แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ: 24 V หรือน้อยกว่า);
แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า (NPN) หรือ 2 V หรือน้อยกว่า (PNP); 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้)

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

ปกติ: 2,200 mW (90 mA), ประหยัดพลังงาน: 1,700 mW (70 mA)

รีเซ็ตสะสม/เลือกช่อง/การปรับค่าเป็นศูนย์/zero flow

ไม่มีแรงดันไฟฟ้า (หน้าสัมผัสหรือ solid), เวลาอินพุต: 20 ms หรือมากกว่า, เลือกได้ 2 อินพุต

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

สูงสุด 4 ถึง 20 mA ความต้านทานการโหลด: 260 Ω, สามารถตั้งค่าช่วงเอาต์พุตแบบอะนาล็อกเป็นค่าที่กำหนดเองได้

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P): ±10 % หรือน้อยกว่า

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า (ระหว่าง [a] สายไฟแหล่งจ่ายไฟและสายไฟสัญญาณ และ [b] ชิ้นส่วนโลหะของยูนิตหลัก)

ไม่ได้กำหนดไว้เนื่องจากการต่อกราวนด์จากคาปาซิเตอร์*5

ความต้านทานของฉนวน (ระหว่าง [a] สายไฟแหล่งจ่ายไฟและสายไฟสัญญาณ และ [b] ชิ้นส่วนโลหะของยูนิตหลัก)*9

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65

ความทนทานต่อแรงดัน

10 MPa หรือน้อยกว่า (2 MPa หรือน้อยกว่าที่ 60 °C หรือสูงกว่า)*6

ช่วงแรงดันที่ใช้

5 MPa หรือน้อยกว่า (1 MPa หรือน้อยกว่าที่ 60 °C หรือสูงกว่า)*6

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0,15 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

ชิ้นส่วนที่เปียก

ท่อไหล: SCS14, SUS316L, PPS, โอริง: Fluoro-rubber (FKM)*7

วัสดุอื่นๆ

ชิ้นส่วนพลาสติกของวัสดุหุ้ม: PBT หรือ PPS, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 1,600 กรัม

ประมาณ 1,650 กรัม

ประมาณ 2,100 กรัม

*1 สามารถแสดงค่าที่อยู่ภายในช่วงที่เป็นสองเท่าของค่าในอัตราช่วงการไหล ช่วงที่แสดงในที่นี้เป็นช่วงในขณะที่ของเหลวมีความหนาแน่น 1.00 g/cm3 หากความหนาแน่นเกินกว่า 1.0 g/cm3 จะสามารถแสดงค่าขีดจำกัดเท่ากับอัตราช่วงการไหล 2/ความหนาแน่น
หากความหนาแน่นต่ำกว่า 1.0 จะสามารถแสดงค่าขีดจำกัดเท่ากับอัตราช่วงการไหล x 2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับอัตราช่วงการไหลเมื่อใช้โหมดโฟกัส แต่ช่วงการแสดงผลการไหลจะอยู่ที่ 0 ถึง 400 mL/min สำหรับ FD-SS2A และ 0 ถึง 4,000 mL/min สำหรับ FD-SS2A
*2 เมื่อความหนาแน่นน้อยกว่าหรือเท่ากับความหนาแน่นขั้นต่ำ จะแสดงผลการไหลเป็น 0 L/min ความหนาแน่นขั้นต่ำจะส่งผลตามการไหลสะสม
เมื่อใช้โหมดโฟกัส ค่าเริ่มต้นของการไหลขั้นต่ำจะอยู่ที่ 10 mL/min สำหรับ FD-SS2A และ 100 mL/min สำหรับ FD-SS20A
*3 การไหลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับการไหลขั้นต่ำจะแสดงผลเป็น 0 L/min ค่าขั้นต่ำจะส่งผลตามการไหลสะสม
*4 ความแม่นยำได้รับการควบคุมตามข้อผิดพลาดการคำนวณที่สะสมเป็นเวลากว่า 30 วินาทีโดยใช้น้ำที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25 °C) และอุปกรณ์ปรับเมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์
อาจมีความแตกต่างกันมากระหว่างค่านี้และค่าจริงที่เกิดขึ้นเนื่องจากของเหลวที่ใช้ การมีฟองอากาศในของเหลว การสั่นสะเทือน และความสะอาดของท่อที่ใช้ทำการตรวจจับ ค่าอ้างอิงต่อไปนี้จะถูกเพิ่มลงใน
ความผันแปรของลิเนียริตี้ (Linearity) และความเสถียรการปรับค่าเป็นศูนย์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติด้านอุณหภูมิ
(±0.02 % ของ Rdg/°C [ลีเนียริตี้]) + (±0.1 of F.S./°C [ความเสถียรการปรับค่าเป็นศูนย์]) F.S. (ภาพขยาย) แสดงพิกัดการไหลและ Rdg (ค่าที่อ่านได้) แสดงการแสดงผลการไหลชั่วขณะหนึ่ง
ความแม่นยำเมื่อใช้โหมดโฟกัสจะเท่ากับความแม่นยำในระหว่างการทำงานปกติ เมื่อใช้โหมดโฟกัส F.S. ก็จะเท่ากับ 2000 mL/min ด้วย สำหรับ FD-SS2A และ 20 L/min สำหรับ FD-SS20A
*5 ชิ้นส่วนโลหะของยูนิตหลักและต่อวงจรภายใน (สายไฟสีน้ำเงิน) 0 V จากคาปาซิเตอร์ 3 kV, 100 pF
*6 สำหรับรายละเอียด โปรดดูแผนภาพคุณสมบัติ
*7 รุ่นต่างๆ ยังรวมถึงชนิดที่มีโอริง Fluoro-rubber (FFKM) สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อ KEYENCE
*8 เมื่อใช้โหมดโฟกัส ช่วงการแสดงผลการไหลชั่วขณะหนึ่งจะอยู่ที่ 0 ถึง 400 mL/min สำหรับ FD-SS2A และ 0 ถึง 4,000 mL/min สำหรับ FD-SS20A

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FD-SF1*1*2

FD-SF8*1*2

รูป

ชนิด

ชนิดการไหลขั้นต่ำพิเศษ

ชนิดการไหลขั้นต่ำ

อัตราช่วงการไหล

0 ถึง 1000 mL/min*3

0 ถึง 8 L/min*3

ของเหลวที่ใช้ได้

ของเหลว (ของเหลวที่ไม่กัดกร่อน PFA)

ช่วงความหนาแน่นที่ระบุ

0.300 ถึง 2.000 g/cm3

ความหนาแน่นขั้นต่ำ

ค่าเริ่มต้น: 0.50 g/cm3 (สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0.01 ถึง 2.00 g/cm3)*4

ค่าเริ่มต้นการไหลขั้นต่ำ

50 mL/min*5

0.4 L/min*5

การไหลขั้นต่ำ

0 ถึง 2,000 mL/min*5

0 ถึง 16 L/min*5

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อในการเชื่อมต่อกระบวนการ (ปลายท่อ PFA)

4 x 3 มม.

3/8" x 1/4" (9.53 x 6.35)

เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อ

ø3.0 มม. ลูป

ø5.0 มม. แบบแยก

อุณหภูมิของของเหลวที่ใช้ได้

10 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การสูญเสียแรงดัน

สำหรับน้ำที่มีความหนืด 1 cSt และที่ F.S.

0.035 MPa หรือน้อยกว่า

0.04 MPa หรือน้อยกว่า

วิธีการแสดงผล

ไม่มี (ต่อเซนเซอร์กับ FD-SAxxA และจอแสดงผล)

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟแสดงสถานะการแจ้งเตือน: LED สีแดงและสีเขียว (สว่างเป็นสีแดง: การแจ้งเตือน, สว่างเป็นสีเขียว: เปิดเครื่อง),
ไฟแสดงสถานะ: LED สีแดงและสีเขียว (สว่างเป็นสีแดง: เตือนการสั่นสะเทือน, สว่างเป็นสีเขียว: มีน้ำอยู่เต็ม [การทำงานปกติ], กะพริบสีเขียว: เตือนการปนของฟอง, ไฟแสดงสถานะสีเขียวปิด: แห้ง [ไม่มีน้ำ])

ความละเอียดในการแสดงผล

โหมดมาตรฐาน

1 mL/min (ในระหว่างโหมด rESo)

0.01 L/min (ในระหว่างโหมด rESo)

โหมดโฟกัส

0.1 mL/min*6 (ในระหว่างโหมด rESo)

1 mL/min*6 (ในระหว่างโหมด rESo)

ความแม่นยำ

ลิเนียริตี้ (Linearity)

50 ถึง 100 % ของ F.S. การไหล ±1 % ของ Rdg (ค่าที่แสดง)
20 ถึง 50 % ของ F.S. การไหล ±2 % ของ Rdg (ค่าที่แสดง)
0 ถึง 20 % ของ F.S. การไหล ±0.4 % ของ F.S.
ความสามารถในการทำซ้ำ (ในโหมดโฟกัส) ระหว่าง 0 และ 50 mL/min: ±1 mL/min*7

25 ถึง 100 % ของ F.S. การไหล ±1 % ของ Rdg (ค่าที่แสดง)
0 ถึง 25 % ของ F.S. การไหล ±0.25 % ของ F.S.*7

ความเสถียรการปรับค่าเป็นศูนย์

±1 % ของ F.S.*8*9

ฮีสเทอรีซิส

ปรับได้

เวลาตอบสนอง (ป้องกันการกระเพื่อม)

50 ms/100 ms/500 ms/1 s/2.5 s/5 s/10 s/30 s/60 s ปรับได้

ยูนิตจอแสดงผลสะสม

โหมดมาตรฐาน

0.1/1/10/100/1,000/10,000 (mL) เลือกได้

0.001/0.01/0.1/1/10/100 (L) เลือกได้

โหมดโฟกัส

0.01/0.1/1/10/100/1,000 (mL) เลือกได้*6

0.1/1/10/100/1,000/10,000 (mL) เลือกได้*6

การจัดเก็บข้อมูลสะสม

ข้อมูลที่เขียนลงในหน่วยความจำทุกๆ 10 วินาที

การสำรองหน่วยความจำ

EEPROM (ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล: มากกว่า 10 ปี, จำนวนครั้งที่สามารถเขียนข้อมูลใหม่ได้: 1 ล้านครั้งขึ้นไป)

เอาต์พุตควบคุม/เอาต์พุตพัลส์สะสม/เอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

เอาต์พุตจาก FD-SAxxA
(NPN/PNP open collector, สูงสุด 100 mA/ch [NPN: 40 V หรือน้อยกว่า, PNP: 30 V หรือน้อยกว่า]; แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า)

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

จ่ายพลังงานจาก FD-SAxxA

รีเซ็ตสะสม/การเลือกช่อง

อินพุตจาก FD-SAxxA (หน้าสัมผัสหรือ solid, เวลาอินพุต: 20 ms หรือมากกว่า)

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

เอาต์พุตจาก FD-SAxxA (4 ถึง 20 mA, สูงสุด ความต้านทานการโหลด: 260 Ω, สามารถตั้งค่าช่วงเอาต์พุตแบบอะนาล็อกเป็นค่าที่กำหนดเองได้)

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

จ่ายพลังงานจาก FD-SAxxA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65

ความทนทานต่อแรงดัน

1,5 MPa หรือน้อยกว่า (25 °C)*10

0.9 MPa หรือน้อยกว่า (25 °C)*10

ช่วงแรงดันที่ใช้

1,0 MPa หรือน้อยกว่า (25 °C)*10

0,6 MPa หรือน้อยกว่า (25 °C)*10

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0,075 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

ชิ้นส่วนที่เปียก

Super PFA

Super PFA หรือ PFA ใหม่

วัสดุอื่นๆ

ชิ้นส่วนพลาสติกของวัสดุหุ้ม: PEI, สายเคเบิล: PVC

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 700 กรัม

ประมาณ 750 กรัม

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ยูนิตร่วมกันหลายยูนิต ให้ติดตั้งเซนเซอร์ยูนิตที่ช่วงห่างที่กำหนดแยกต่างหาก
*2 ไม่สามารถใช้ FD-SAxx ร่วมกับ FD-SF1/FD-SF8 ได้ ใช้ FD-SAxxA
*3 สามารถแสดงค่าที่อยู่ภายในช่วงที่เป็นสองเท่าของค่าในอัตราช่วงการไหล ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับอัตราช่วงการไหลเมื่อใช้โหมดโฟกัส แต่ช่วงการแสดงผลการไหลจะอยู่ที่ 0 ถึง 400 mL/min สำหรับ FD-SF1 และ 0 ถึง 4,000 mL/min สำหรับ FD-SF8
*4 เมื่อความหนาแน่นน้อยกว่าหรือเท่ากับความหนาแน่นขั้นต่ำ จะแสดงผลการไหลเป็น 0 L/min ความหนาแน่นขั้นต่ำจะส่งผลตามการไหลสะสม
*5 การไหลที่น้อยกว่าหรือเท่ากับการไหลขั้นต่ำจะแสดงผลเป็น 0 L/min ค่าขั้นต่ำจะส่งผลตามการไหลสะสม เมื่อใช้โหมดโฟกัส ค่าเริ่มต้นของการไหลขั้นต่ำจะอยู่ที่ 10.0 mL/min สำหรับ FD-SF1 และ 100 mL/min สำหรับ FD-SF8
*6 เมื่อใช้โหมดโฟกัส ช่วงการแสดงผลการไหลชั่วขณะหนึ่งจะอยู่ที่ 0 ถึง 400 mL/min สำหรับ FD-SF1 และ 0 ถึง 4,000 mL/min สำหรับ FD-SF8
*7 F.S. (ภาพขยาย) แสดงพิกัดการไหลและ Rdg แสดงการแสดงผลการไหลชั่วขณะหนึ่ง ความแม่นยำได้รับการควบคุมตามข้อผิดพลาดการคำนวณที่สะสมเป็นเวลากว่า 30 วินาทีโดยใช้น้ำที่อุณหภูมิ 25 °C และอุปกรณ์ปรับเมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์
ความแม่นยำเมื่อใช้โหมดโฟกัสจะเท่ากับความแม่นยำในระหว่างการทำงานปกติ เมื่อใช้โหมดโฟกัส F.S. ก็จะเท่ากับ 1 L/min ด้วย สำหรับ FD-SF1 และ 8 L/min สำหรับ FD-SF8
*8 F.S. (ภาพขยาย) แสดงพิกัดการไหลและ Rdg แสดงการแสดงผลการไหลชั่วขณะหนึ่ง ความแม่นยำได้รับการควบคุมตามข้อผิดพลาดการคำนวณที่สะสมเป็นเวลากว่า 30 วินาทีโดยใช้น้ำที่อุณหภูมิ 25°C และอุปกรณ์ปรับเมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์
ความแม่นยำเมื่อใช้โหมดโฟกัสจะเท่ากับความแม่นยำในระหว่างการทำงานปกติ เมื่อใช้โหมดโฟกัส F.S. ก็จะเท่ากับ 1 L/min ด้วย สำหรับ FD-SF1 และ 8 L/min สำหรับ FD-SF8
*9 สามารถยกเลิกได้โดยวิธีการปรับค่าเป็นศูนย์เป็นระยะ
*10 สำหรับค่านี้ ที่อุณหภูมิ 25 °C หรือสูงกว่า โปรดดูเส้นตรงการลดค่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความผันผวนของแรงดันที่เกิดขึ้นจากการกระแทกของน้ำและปรากฏการณ์ที่คล้ายกันอยู่ในช่วงแรงดันการทำงาน

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FD-SA1NA

FD-SA2NA

FD-SA5NA

FD-SA1PA

FD-SA2PA

FD-SA5PA

รูป

ชนิด

ชนิดติดตั้งบนราง DIN*1, ยูนิตหลัก, NPN เอาต์พุต

ชนิดติดตั้งบนราง DIN*1, ยูนิตขยาย, NPN เอาต์พุต

ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN เอาต์พุต

ชนิดติดตั้งบนราง DIN*1, ยูนิตหลัก, PNP เอาต์พุต

ชนิดติดตั้งบนราง DIN*1, ยูนิตขยาย, PNP เอาต์พุต

ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP เอาต์พุต

การขยายระบบ

คุณสามารถขยายระบบได้สูงสุดสามยูนิตขยายสำหรับยูนิตหลักแต่ละยูนิต (สำหรับยูนิตทั้งหมดสี่ยูนิต)

-

คุณสามารถขยายระบบได้สูงสุดสามยูนิตขยายสำหรับยูนิตหลักแต่ละยูนิต (สำหรับยูนิตทั้งหมดสี่ยูนิต)

-

วิธีการแสดงผล

แสดงผลสองแถวด้วยตัวเลข 4 หลัก, 7-segment LED (แถวบน: ค่าที่อ่านได้สีแดง, แถวล่าง: ค่าที่ตั้งไว้สีเขียว)

ไฟแสดงการทำงาน

เอาต์พุต: LED สีแดง x 2 (เอาต์พุตควบคุม 1 และ 2), ไฟแสดงสถานะการตั้งค่า: LED สีเขียว x 2,
ไฟแสดงสถานะช่อง: LED สีเขียว, ไฟแสดงสถานะการแจ้งเตือน: LED สีแดง, ไฟแสดงสถานะยูนิต: LED สีเขียว

ความละเอียดในการแสดงผล

ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของเซนเซอร์

เวลาตอบสนอง (ป้องกันการกระเพื่อม)

(เวลาตอบสนองตามข้อมูลจำเพาะของเซนเซอร์) +20 ms

ยูนิตจอแสดงผลสะสม

ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของเซนเซอร์

การจัดเก็บข้อมูลสะสม

การสำรองหน่วยความจำ

EEPROM (ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล: มากกว่า 10 ปี, จำนวนครั้งที่สามารถเขียนข้อมูลใหม่ได้: 1 ล้านครั้งขึ้นไป)

เอาต์พุตควบคุม/เอาต์พุตพัลส์สะสม/เอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

NPN open collector, สูงสุด 100 mA/ช่อง*2 (40 V หรือน้อยกว่า);
แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้)

PNP open collector, สูงสุด 100 mA/ช่อง*2 (30 V หรือน้อยกว่า);
แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า, 3 เอาต์พุต (N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้)

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

FD-SF1/FD-SF: ปกติ 2,200 mW (90 mA), ประหยัดพลังงาน 1,680 mW (70 mA)
FD-SS02A/FD-SS2A/FD-SS20A: ปกติ 2,640 mW (110 mA), ประหยัดพลังงาน 1,680 mW (70 mA)

รีเซ็ตสะสม/เลือกช่อง/การปรับค่าเป็นศูนย์

ไม่มีแรงดันไฟฟ้า (หน้าสัมผัสหรือ solid), เวลาอินพุต: 20 ms หรือมากกว่า, เลือกได้ 1 อินพุต

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

สูงสุด 4 ถึง 20 mA ความต้านทานการโหลด: 260 Ω, สามารถตั้งค่าช่วงเอาต์พุตแบบอะนาล็อกเป็นค่าที่กำหนดเองได้

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P): ±10 % หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างตัวเครื่อง: Polycarbonate, ปุ่มแป้นพิมพ์: Polyacetal, แผงด้านหน้า: Polycarbonate, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 115 กรัม

ประมาณ 105 กรัม

ประมาณ 115 กรัม

ประมาณ 105 กรัม

*1 เมื่อใช้ชนิดติดตั้งบนราง DIN ห้ามต่อยูนิตอื่นเพื่อการขยายระบบนอกเหนือจาก DL-RS1A และ FD-S ซีรี่ส์
*2 เอาต์พุตแจ้งเตือนสูงสุดคือ 20 mA

ด้านบนสุดของหน้า