เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง

FD-M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ยูนิตหลัก, แนวนอน, 50 ลิตร/นาที, NPN FD-M50Y

FD-M50Y - ยูนิตหลัก, แนวนอน, 50 ลิตร/นาที, NPN

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

FD-M50Y

ชนิด

สำหรับการวางท่อแนวนอน

เอาต์พุต

เอาท์พุท NPN

การตัง้ ค่า

ตัวขยายแบบในตัว

ช่วงพิกัดการไหล

2.5 ถึง 50 *1*2

ช่วงการแสดงผล

2.5 ถึง 100 L/min*3

ช่วงที่ตัง้ ค่าได้

0 ถึง 100 L/min

การไหลต่ำสุด

2.5 L/min*4

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสำหรับเชื่อมต่อ

Rc3/4 (20 A)

ของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

น้ำหรือของเหลวที่ไม่มีสนิม

การนำไฟฟ้าของของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

5 µS/cm หรือสูงกว่า

อุณหภูมิของเหลวที่ต้องการตรวจจับ

0 ถึง +85°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การสูญเสียแรงดัน

0.01 MPa หรือน้อยกว่า

วีธีการแสดงผล

จอแสดงผลแถวคู่แบบแท่งที่มี LED 7 เซ็กเมนต์ 4 หลัก (2 สี), ไฟแสดงสถานะเอาท์พุท, ไฟแสดงสถานะการไหล

ความละเอียดในการแสดงผล

สามารถเลือกได้ระหว่าง 0.1/1 (L/min)

ฮิสเทอรีซิส

ตัวแปร

เวลาในการตอบสนอง (ป้องกันการรบกวนกัน)

สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่าง 500 ms/1 s/2.5 s/5 s/10 s/30 s/60 s

หน่วยการไหลสะสม

สามารถเลือกได้ระหว่าง 0.1/1/10/100/1000 (L)

การบันทึกข้อมูลสะสม

บันทึกลงในหน่วยความจำทุกๆ 10 วินาที

การสำรองข้อมูลในหน่วยความจำ

EEPROM (ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : อย่างต่ำ 10 ปี, ความถี่ในการอ่าน/เขียนข้อมูล : อย่างน้อย 1 ล้านครั้ง)

เอาท์พุทพัลส์สัญญาณรวม

แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า

เอาต์พุตอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานการโหลดสูงสุด 260 Ωสามารถกำหนดช่วงอะนาล็อกเอาต์พุตเองได้

เอาท์พุทสัญญาณเตือนความผิดปกติ

3 เอาต์พุต (N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้)

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

ปกติ : 1700 mW (70 mA), ประหยัดพลังงาน : 1000 mW (40 mA)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65

ความทนทานต่อแรงดัน

2,0 MPa

ช่วงแรงดันที่ใช้

1,0 MPa หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหยุดของเหลว

ท่อ : SCS13, ท่อสำหรับวัด : PPS, โอริง : ยางฟลูโอโร (FKM)

วัสดุอื่น

พื้นที่กล่องพลาสติก : PPS, พื้นที่กล่องโลหะ : SUS430, สายเคเบิล : PVC

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 1,100 กรัม

*1 ช่วงพิกัดการไหลแสดงถึงช่วงที่สามารถใช้งานได้โดยทั่วไป
*2 อัตราช่วงการไหลจะระบุระยะการทำงานที่แนะนำ
*3 สามารถใช้ภายในช่วงการแสดงผลเช่นเดียวกับภายในอัตราช่วงการไหล
*4 การไหลที่ต่ำกว่าการไหลขั้นต่ำจะถูกแสดงผลเป็น 0 L/min

รุ่นอื่นๆ