สายเคเบิลเชื่อมต่อระหว่าง FD-R และ FI-1000 PVC 2 ม. OP-88671

OP-88671 - สายเคเบิลเชื่อมต่อระหว่าง FD-R และ FI-1000 PVC 2 ม.

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88671

ความยาว

2 ม.

วัสดุ

PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 90 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ