ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบรัดท่อ FD-H ซีรีส์

เซนเซอร์ตรวจจับการไหล

รุ่น

FD-H10

FD-H10K

FD-H20

FD-H20K

FD-H32

FD-H32K

รูป

ชนิด

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง

เส้นผ่านศูนย์กลาง ของท่อ ที่รองรับ

1/4 นิ้ว (8 A), ø13–16
3/8 นิ้ว (10 A), ø16–18

1/2 นิ้ว (15 A), ø18–23
3/4 นิ้ว (20 A), ø23–28

1 นิ้ว (25 A), ø28–37
1 1/4 นิ้ว (32 A), ø37–44

เนื้อวัสดุท่อที่รองรับ

ท่อโลหะ ท่อพลาสติกแข็ง*1

ของเหลวที่รองรับ

ของเหลวทั้งหมด (น้ำ น้ำมัน สารเคมี ฯลฯ)*1

อุณหภูมิของเหลวที่รองรับ

รุ่นมาตรฐาน: 0–85°C (ผิวท่อไม่เป็นน้ำแข็ง)*2
รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง: 0–180°C (ผิวท่อไม่เป็นน้ำแข็ง)*2, *3

อัตราการไหลสูงสุด

1/4 นิ้ว (8 A) : 20 ลิตร/นาที
3/8 นิ้ว (10 A) : 30 ลิตร/นาที

1/2 นิ้ว (15 A) : 60 ลิตร/นาที
3/4 นิ้ว (20 A) : 100 ลิตร/นาที

1 นิ้ว (25 A) : 200 ลิตร/นาที
1 1/4 นิ้ว (32 A) : 300 ลิตร/นาที

อัตราการไหล Zero Cut

0.3 ลิตร/นาที (ตัวแปร ค่าเริ่มต้น)

0.5 ลิตร/นาที (ตัวแปร ค่าเริ่มต้น)

1.0 ลิตร/นาที (ตัวแปร ค่าเริ่มต้น)

หลักการตรวจจับ

Delta TOF + พัลส์ดอปเปลอร์

ฟังก์ชันเพื่อการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับความเร็วเสียงในของเหลว

มี

จอแสดงผล

รุ่น QVGA 2.0: LCD สี, ไฟแสดงสถานะ

รอบการอัพเดทการแสดงผล

ประมาณ 10 ครั้ง/วินาที

ความละเอียด ในการแสดงผล

การไหลชั่วขณะ

0.01/0.1/1 (ลิตร/นาที) (ค่าเริ่มต้น: 0.1)

0.01/0.1/1 (ลิตร/นาที) (ค่าเริ่มต้น: 1)

การไหลในตัว

0.01/0.1/1 (L) (ค่าเริ่มต้น: 0.1; สูงสุด 8 หลัก)

0.01/0.1/1 (L) (ค่าเริ่มต้น: 1; สูงสุด 8 หลัก)

เวลาตอบสนอง

0.5 วิ / 1.0 วิ / 2.5 วิ / 5.0 วิ / 10.0 วิ / 30.0 วิ / 60.0 วิ / 120.0 วิ / 200.0 วิ

ความแม่นยำในการวัด

ตั้งแต่ 10 ถึง 100% ของ F.S.: ±3.0% ของ RD*4, *5
ตั้งแต่ 0 ถึง 10% ของ F.S.: ±0.3% ของ F.S.*4, *5

อัตราการทำซ้ำ

0.5 วิ: ±1.0%, 1 วิ: ±0.7%, 2.5 วิ: ±0.45%, 5 วิ: ±0.3%, 10 วิ: ±0.2%, 30 วิ: ±0.15%, 60 วิ: ±0.1% ของ F.S.*4, *6

ฮีสเทอรีซิส

ตัวแปร

ชุดการไหล

ลิตร/นาที ลบ.ม./ชม.

การเพิ่มขึ้นของเอาต์พุตพัลส์ (L)

0.02–999.99

ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิท่อ

±2.0°C (อุณหภูมิท่อ 0–50°C),
±3.0°C (อุณหภูมิท่อ 50–85°C)
(อุณหภูมิแวดล้อม 25°C)*4

±2.0°C (อุณหภูมิท่อ 0–50°C),
±3.0°C (อุณหภูมิท่อ 50–85°C)
(อุณหภูมิแวดล้อม 25°C)*4

±2.0°C (อุณหภูมิท่อ 0–50°C),
±3.0°C (อุณหภูมิท่อ 50–85°C)
(อุณหภูมิแวดล้อม 25°C)*4

การรองรับเครือข่าย

IO-Link*7

ฟังก์ชัน การคำนวณ ความร้อน

หน่วยวัด

MJ/h, kW, kBTU/h *8

ความละเอียดในการแสดงผล

ค่าชั่วขณะหนึ่ง (MJ/h): 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น 0.1); ค่าในตัว (MJ): 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น 0.1) *8

การเพิ่มขึ้นของเอาต์พุตพัลส์ (MJ)

0.02–999.99 *8

การเก็บรวบรวม ข้อมูล

ช่วงการรวบรวม

ประมาณ 1 ปี

การอ่านข้อมูล

USB2.0

คอนเนคเตอร์ไฟ I/O

คอนเนคเตอร์ M12 8 ขา (ตัวผู้)

I/O (เปลี่ยนสลับได้)

เอาต์พุต (Ch1/2/3/4)

โหมดการไหลชั่วขณะ / โหมดพื้นที่ / โหมดเอาต์พุตพัลส์ / โหมดการไหลในตัว / โหมดการตรวจจับฟองอากาศ / เอาต์พุตข้อผิดพลาด
การสลับการตั้งค่า NPN/PNP, เอาต์พุตแบบ Open Collector ไม่เกิน 30 VDC, สูงสุดไม่เกิน 100 mA/Ch, แรงดันตกค้าง 2.5 V หรือน้อยกว่า

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (Ch1/2)

4–20 mA/0–20 mA (สลับได้), ความต้านทานการโหลด 500 Ω หรือน้อยกว่า

อินพุตภายนอก (Ch2/3)

อินพุตรีเซ็ตในตัว / อินพุตการไหลเป็นศูนย์ / อินพุตการปรับค่าเป็นศูนย์ / อินพุตช่อง
กระแสลัดวงจร: 1.5 mA หรือน้อยกว่า, เวลาอินพุต: 20 ms ขึ้นไป

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

20–30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P): 10%, คลาส 2/LPS

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

240 mA หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบยูนิตเดี่ยว พร้อมเอาต์พุตแบบอะนาล็อก ไม่รวมกระแสโหลด) *9

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้าน การกระชากของตัวจ่ายไฟ การลัดวงจรเอาต์พุต และการกระชากของเอาต์พุต

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/67 (IEC 60529)*10

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

หัวเซนเซอร์: −20 ถึง +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง); ยูนิตจอแสดงผล: −20 ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35–85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10–500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 m/s2 (ประมาณ 10 G), พัลส์ 16 ms, 1000 ครั้งในแต่ละทิศทางตามแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ยูนิตจอแสดงผล

ตัวเครื่อง: PPS/PET/POM; ช่องจอแสดงผล: PAR

หัวเซนเซอร์

ตัวเครื่อง: รุ่นมาตรฐาน: PPS/PET/PAR/SUS304; รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง: PEEK/PPS/PET/PAR/SUS304
ส่วนประกอบเซนเซอร์: ยางชนิดพิเศษ; ขายึด: SUS304/SUSXM7

น้ำหนัก

ประมาณ 440 กรัม

ประมาณ 490 กรัม

ประมาณ 480 กรัม

ประมาณ 540 กรัม

ประมาณ 620 กรัม

ประมาณ 680 กรัม

*1 สำหรับของเหลวที่คลื่นอัลตราโซนิกแพร่กระจายและไม่มีฟองอากาศในปริมาณมาก การตรวจจับอาจไม่เสถียรโดยขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของท่อ
*2 เมื่อติดตั้งยูนิตจอแสดงผลบนหัวเซนเซอร์โดยตรง จะมีการลดค่าพิกัดตามอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของเหลว
*3 เมื่อใช้กับของเหลวที่อุณหภูมิ 140°C ขึ้นไป ให้ติดตั้งตัวเชื่อมที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงเป็นพิเศษ FD-HK1/HK2/HK3 ที่จำหน่ายแยกต่างหาก นอกจากนี้ ยูนิตจอแสดงผลจะต้องแยกออกจากเซนเซอร์ตามการลดค่าพิกัดด้วย
*4 นี่คือค่ารับประกันจากการตรวจสอบที่ดำเนินการในสถานที่ตรวจสอบของ KEYENCE ข้อผิดพลาดในการวัดอาจเกิดขึ้นได้โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของท่อของลูกค้า ประเภทของของเหลว อุณหภูมิของของเหลว และปัจจัยอื่นๆ
*5 นี่คือค่าเมื่อปรับจุดศูนย์สำหรับสภาพแวดล้อม 25°C คงที่ โดยคำนึงถึงความคลาดเคลื่อนเชิงเส้นและช่วง
*6 ในสภาวะที่การกระจายของความเร็วการไหลคงที่ ไม่รวมการสั่นเป็นจังหวะและความผันผวนในการกระจายของความเร็วการไหลที่เกิดจากปัจจัยของอุปกรณ์ โปรดแปลง F.S. (เต็มสเกล) ที่กำหนดด้วยพิกัดช่วงการไหล
*7 รองรับข้อมูลจำเพาะ IO-Link รุ่น v.1.1/COM2 (38.4 kbps) ดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าได้จากเว็บไซต์ของ KEYENCE (www.keyence.co.th) IO-Link เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)
*8 สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์อุณหภูมิสองตัว (แยกจำหน่าย)
*9 ไม่เกิน 640 mA รวมโหลด เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โปรดเพิ่มการสิ้นเปลืองกระแสไฟของเซนเซอร์แต่ละตัว (สูงสุดไม่เกิน 830 mA)
*10 เมื่อใช้การเชื่อมต่อ USB การปฏิบัติตามข้อกำหนด IP65/67 จะไม่สมบูรณ์

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์ตรวจจับการไหล

รุ่น

FD-H22F

FD-H32F

FD-H47F

FD-H63F

รูป

ชนิด

รุ่นวัดสายอ่อน

เส้นผ่านศูนย์กลาง ของท่อ ที่รองรับ

ø13–22.9

ø23–32.9

ø33–47.9

ø48–63

เนื้อวัสดุท่อที่รองรับ

ท่อพลาสติกอ่อน สายอ่อนทั้งหมด (สายถัก สายยางทนแรงดัน ฯลฯ)*1

ของเหลวที่รองรับ

ของเหลวทั้งหมด (น้ำ น้ำมัน สารเคมี ฯลฯ)*1

อุณหภูมิของเหลวที่รองรับ

0–100°C (ผิวท่อไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

อัตราการไหลสูงสุด

60 ลิตร/นาที

200 ลิตร/นาที

300 ลิตร/นาที

500 ลิตร/นาที

อัตราการไหล Zero Cut

0.5 ลิตร/นาที (ตัวแปร ค่าเริ่มต้น)

1.0 ลิตร/นาที (ตัวแปร ค่าเริ่มต้น)

2.0 ลิตร/นาที (ตัวแปร ค่าเริ่มต้น)

5.0 ลิตร/นาที (ตัวแปร ค่าเริ่มต้น)

หลักการตรวจจับ

Delta TOF

ฟังก์ชันเพื่อการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับความเร็วเสียงในของเหลว

จอแสดงผล

รุ่น QVGA 2.0: LCD สี, ไฟแสดงสถานะ

รอบการอัพเดทการแสดงผล

ประมาณ 10 ครั้ง/วินาที

ความละเอียด ในการแสดงผล

การไหลชั่วขณะ

0.01/0.1/1 (ลิตร/นาที) (ค่าเริ่มต้น 0.1)

0.01/0.1/1 (ลิตร/นาที) (ค่าเริ่มต้น: 1)

การไหลในตัว

0.01/0.1/1 (L) (ค่าเริ่มต้น: 0.1; สูงสุด 8 หลัก)

0.01/0.1/1 (L) (ค่าเริ่มต้น: 1; สูงสุด 8 หลัก)

เวลาตอบสนอง

0.5 วิ / 1.0 วิ / 2.5 วิ / 5.0 วิ / 10.0 วิ / 30.0 วิ / 60.0 วิ / 120.0 วิ / 200.0 วิ

ความแม่นยำในการวัด

อัตราการทำซ้ำ

0.5 วิ: ±1.0%, 1 วิ: ±0.7%, 2.5 วิ: ±0.45%, 5 วิ: ±0.3%, 10 วิ: ±0.2%, 30 วิ: ±0.15%, 60 วิ: ±0.1% ของ F.S.*3, *4

ฮีสเทอรีซิส

ตัวแปร

ชุดการไหล

ลิตร/นาที ลบ.ม./ชม.

การเพิ่มขึ้นของเอาต์พุตพัลส์ (L)

0.02–999.99

ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิท่อ

การรองรับเครือข่าย

IO-Link*5

ฟังก์ชัน การคำนวณ ความร้อน

หน่วยวัด

MJ/h, kW, kBTU/h *6

ความละเอียดในการแสดงผล

ค่าชั่วขณะหนึ่ง (MJ/h): 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น 0.1); ค่าในตัว (MJ): 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น 0.1) *6

การเพิ่มขึ้นของเอาต์พุตพัลส์ (MJ)

0.02–999.99 *6

การเก็บรวบรวม ข้อมูล

ช่วงการรวบรวม

ประมาณ 1 ปี

การอ่านข้อมูล

USB2.0

คอนเนคเตอร์ไฟ I/O

คอนเนคเตอร์ M12 8 ขา (ตัวผู้)

I/O (เปลี่ยนสลับได้)

เอาต์พุต (Ch1/2/3/4)

โหมดการไหลชั่วขณะ / โหมดพื้นที่ / โหมดเอาต์พุตพัลส์ / โหมดการไหลในตัว / โหมดการตรวจจับฟองอากาศ / เอาต์พุตข้อผิดพลาด
การสลับการตั้งค่า NPN/PNP, เอาต์พุตแบบ Open Collector ไม่เกิน 30 VDC, สูงสุดไม่เกิน 100 mA/Ch, แรงดันตกค้าง 2.5 V หรือน้อยกว่า

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (Ch1/2)

4–20 mA/0–20 mA (สลับได้), ความต้านทานการโหลด 500 Ω หรือน้อยกว่า

อินพุตภายนอก (Ch2/3)

อินพุตรีเซ็ตในตัว / อินพุตการไหลเป็นศูนย์ / อินพุตการปรับค่าเป็นศูนย์ / อินพุตช่อง
กระแสลัดวงจร: 1.5 mA หรือน้อยกว่า, เวลาอินพุต: 20 ms ขึ้นไป

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

20–30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P): 10%, คลาส 2/LPS

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

240 mA หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบยูนิตเดี่ยว พร้อมเอาต์พุตแบบอะนาล็อก ไม่รวมกระแสโหลด) *7

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้าน การกระชากของตัวจ่ายไฟ การลัดวงจรเอาต์พุต และการกระชากของเอาต์พุต

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/67 (IEC 60529)*8

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

หัวเซนเซอร์: −20 ถึง +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง); ยูนิตจอแสดงผล: −20 ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35–85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10–500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 m/s2 (ประมาณ 10 G), พัลส์ 16 ms, 1000 ครั้งในแต่ละทิศทางตามแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ยูนิตจอแสดงผล

ตัวเครื่อง: PPS/PET/POM; ช่องจอแสดงผล: PAR

หัวเซนเซอร์

ตัวเครื่อง: PPS/PET/PAR/SUS304; สายเคเบิล: PVC
ส่วนประกอบเซนเซอร์: ยางชนิดพิเศษ; ขายึด: PPS/PBT/POM/SUS304/SUSXM7

น้ำหนัก

ประมาณ 770 กรัม

ประมาณ 880 กรัม

ประมาณ 1130 กรัม

ประมาณ 1360 กรัม

*1 สำหรับของเหลวที่คลื่นอัลตราโซนิกแพร่กระจายและไม่มีฟองอากาศในปริมาณมาก การตรวจจับอาจไม่เสถียรโดยขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของท่อ
*2 เมื่อติดตั้งยูนิตจอแสดงผลบนหัวเซนเซอร์โดยตรง จะมีการลดค่าพิกัดตามอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของเหลว
*3 นี่คือค่ารับประกันจากการตรวจสอบที่ดำเนินการในสถานที่ตรวจสอบของ KEYENCE ข้อผิดพลาดในการวัดอาจเกิดขึ้นได้โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของท่อของลูกค้า ประเภทของของเหลว อุณหภูมิของของเหลว และปัจจัยอื่นๆ
*4 ในสภาวะที่การกระจายของความเร็วการไหลคงที่ ไม่รวมการสั่นเป็นจังหวะและความผันผวนในการกระจายของความเร็วการไหลที่เกิดจากปัจจัยของอุปกรณ์ โปรดแปลง F.S. (เต็มสเกล) ที่กำหนดด้วยพิกัดช่วงการไหล
*5 รองรับข้อมูลจำเพาะ IO-Link รุ่น v.1.1/COM2 (38.4 kbps) ดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าได้จากเว็บไซต์ของ KEYENCE (www.keyence.co.th) IO-Link เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)
*6 สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อเซนเซอร์อุณหภูมิสองตัว (แยกจำหน่าย)
*7 ไม่เกิน 640 mA รวมโหลด เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โปรดเพิ่มการสิ้นเปลืองกระแสไฟของเซนเซอร์แต่ละตัว (สูงสุดไม่เกิน 830 mA)
*8 เมื่อใช้การเชื่อมต่อ USB การปฏิบัติตามข้อกำหนด IP65/67 จะไม่สมบูรณ์

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

รุ่น

FI-T8

FI-T15

FI-T25

FI-T50

FI-T100

FI-T200

รูป

เส้นผ่านศูนย์กลาง ของท่อ ที่รองรับ

1/8 นิ้ว, 1/4 นิ้ว
(6 A, 8 A)
ø8–14

3/8 นิ้ว, 1/2 นิ้ว
(10 A, 15 A)
ø14–22

3/4 นิ้ว, 1 นิ้ว
(20 A, 25 A)
ø22–38

1 1/4 นิ้ว, 1 1/2 นิ้ว, 2 นิ้ว
(32 A, 40 A, 50 A)
ø38–70

2 1/2 นิ้ว, 3 นิ้ว, 3 1/2 นิ้ว, 4 นิ้ว
(65 A, 80 A, 90 A, 100 A)
ø70–126

5 นิ้ว, 6 นิ้ว, 8 นิ้ว
(125 A, 150 A, 200 A)
ø126–220

เนื้อวัสดุท่อที่รองรับ

ท่อโลหะ

ช่วงอุณหภูมิที่รองรับ

−20 ถึง +180°C*1

วิธีการแสดงผล

Organic EL, ไฟแสดงสถานะ

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1 °C

เวลาตอบสนอง

5 วิ (ตอบสนอง 50%), 15 วิ (ตอบสนอง 90%)*2

เวลาเฉลี่ยของแอมพลิฟายเออร์จอแสดงผล

0.1 วิ / 10.0 วิ / 20.0 วิ / 30.0 วิ / 60.0 วิ / 120.0 วิ / 300.0 วิ

ความแม่นยำในการวัด

±0.5°C (อุณหภูมิท่อ −20 ถึง +80°C) (อุณหภูมิแวดล้อม 25°C)*2*3
±1.0°C (อุณหภูมิท่อ 80–180°C) (อุณหภูมิแวดล้อม 25°C)*2*3

ฮีสเทอรีซิส

ตัวแปร

หลักการวัด

Pt100 ชนิด 4 สาย

คอนเนคเตอร์ไฟ I/O

คอนเนคเตอร์ M8 4 ขา

แหล่งจ่ายไฟ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

20 mA หรือน้อยกว่า (ไม่รวมกระแสโหลด)*4

เมื่อใช้แบบ ยูนิตเดี่ยว

I/O (เปลี่ยนสลับได้)

เอาต์พุต (Ch1/Ch2)

เอาต์พุตควบคุม: การสลับการตั้งค่า NPN/PNP
เอาต์พุตแบบ Open Collector: 30 VDC หรือน้อยกว่า, สูงสุด 100 mA/ch หรือน้อยกว่า, แรงดันตกค้าง: 2.5 V หรือน้อยกว่า*5

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (Ch2)

4–20 mA / 0–20 mA (สลับได้), ความต้านทานโหลด 260 Ω หรือน้อยกว่า*5

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ

20–30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P) 10%, Class2/LPS*5

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้าน การกระชากของตัวจ่ายไฟ การลัดวงจรเอาต์พุต และการกระชากของเอาต์พุต*5

ความสามารถในการใช้งานร่วมกับเครือข่าย

IO-Link*6

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67 (IEC60529)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

–10 ถึง +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35–85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10–500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 m/s2 (ประมาณ 10 G), พัลส์ 16 ms, 1000 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผล

PBT / PAR / POM / SUS303

หัวเซนเซอร์

หัวเซนเซอร์: PPS / SUS303 / Sn; ชุดรัดท่อ: SUS304; สายเคเบิล: ฟลูออโรเรซิน

ขายึดแอมพลิฟายเออร์จอแสดงผล

SUS304

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 65 กรัม

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 100 กรัม

ประมาณ 120 กรัม

*1 เมื่ออุณหภูมิของท่ออยู่ที่ 100°C ขึ้นไป จะไม่สามารถติดตั้งแอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลบนชุดรัดท่อได้ ให้ติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ในลักษณะที่มีฉนวนป้องกันความร้อนจากท่อ
*2 นี่คือค่ารับประกันจากการตรวจสอบที่ดำเนินการในสถานที่ตรวจสอบของ KEYENCE ข้อผิดพลาดในการวัดอาจเกิดขึ้นได้โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของท่อและของเหลวที่ลูกค้าใช้ อุณหภูมิแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ
*3 นี่คือค่าสำหรับสภาพแวดล้อม 25°C คงที่ โดยคำนึงถึงข้อผิดพลาดสัมบูรณ์และความสามารถในการทำซ้ำ
*4 ระหว่างการใช้งานแบบยูนิตเดี่ยว, ไม่เกิน 220 mA รวมโหลด
*5 เมื่อเชื่อมต่อกับรุ่น FD-H ซีรีส์/FI-1000 โปรดปฏิบัติตามข้อมูลจำเพาะของยูนิตจอแสดงผล
*6 รองรับรุ่น IO-Link v.1.1/COM2 (38.4 kbps) ดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าได้จากเว็บไซต์ของ KEYENCE (www.keyence.co.th) IO-Link เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PPROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดความเข้มข้น

รุ่น

FI-C20D

FI-C40F

รูป

ชนิด

ชนิดโพรบ

ชนิดท่อ

ชุดประกอบ

FI-CF1/CF3, FI-CF2/4

หลักการตรวจจับ

ดัชนีการหักเหของแสง (แหล่งกำเนิดแสงที่พื้นผิว)

ช่วงอัตราความเข้มข้น

Brix: 0–20% (nD: 1.32500–1.37000)

Brix: 0–40% (nD: 1.32500–1.41000)

วิธีการแสดงผล

ไฟแสดงสถานะ

ช่วงการแสดงผล

Brix: 0–25%

Brix: 0–50%

ของเหลวที่รองรับ

สารละลายในน้ำที่ไม่กัดกร่อน (เช่น สารหล่อเย็นที่ละลายน้ำได้ น้ำยาถอดชิ้นงานจากแม่พิมพ์ ฯลฯ)*1

อุณหภูมิของเหลวที่รองรับ

0–70°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเชื่อมต่อ

FI-CF1: Rc3/4 (20 A); FI-CF3: NPT3/4
FI-CF2: Rc1 1/2 (40 A); FI-CF4: NPT1 1/2

ช่วงพิกัดแรงดัน

1.0 MPa หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อแรงดัน

2.0 MPa

ความละเอียดในการแสดงผล

Brix: 0.01/0.1% (ค่าเริ่มต้น: 0.1)
(nD: 0.00001)

เวลาตอบสนอง

1.0 วิ / 2.5 วิ / 5.0 วิ / 10.0 วิ / 30.0 วิ / 60.0 วิ / 120.0 วิ / 200.0 วิ

ความแม่นยำในการวัด

Brix: ±0.2%*2*3 (nD: ±0.0003)

หน่วยวัดความเข้มข้น

Brix nD*4

ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ

±1.0°C*2

แหล่งจ่ายไฟ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

25 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67 (IEC60529)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

–10 ถึง +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35–85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10–500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 m/s2 (ประมาณ 10 G), พัลส์ 16 ms, 1000 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุด้านของเหลว

ส่วนประกอบเซนเซอร์: ควอตซ์สังเคราะห์
ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียมหล่อแบบ (ชุบนิกเกิลโครเมียม) / SUS304
ท่อ: โลหะผสม อะลูมิเนียม (เคลือบ); ปะเก็น: FKM

ส่วนประกอบเซนเซอร์: ไพลิน
ตัวเครื่อง: SCS16A, ปะเก็น: FFKM

วัสดุอื่นๆ

ไฟแสดงสถานะ: PPSU / TPU / PBT
สายเคเบิล: PUR

ตัวเครื่อง: SUS304; PPS ไฟแสดงสถานะ: PPSU / TPU / PBT
สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 480 กรัม

ประมาณ 410 กรัม

*1 ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย และใช้วัสดุที่ละลายน้ำได้ หากอนุภาคไม่ละลายน้ำ เช่น สารละลายที่ข้น ดัชนีการหักเหของแสงอาจไม่เปลี่ยนแปลง
*2 นี่คือค่ารับประกันจากการตรวจสอบที่ดำเนินการในสถานที่ตรวจสอบของ KEYENCE ข้อผิดพลาดในการวัดอาจเกิดขึ้นได้โดยจะขึ้นอยู่กับชนิด สภาพและอุณหภูมิของของเหลวที่ลูกค้าใช้ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ
*3 นี่คือค่าที่ได้รับเมื่อใช้สารละลายซูโครสในสภาพแวดล้อม 20°C คงที่ โดยคำนึงถึงข้อผิดพลาดสัมบูรณ์และความสามารถในการทำซ้ำ
*4 เมื่อใช้สารละลายอื่นที่ไม่ใช่สารละลายซูโครส จะสามารถปรับความเข้มข้นได้โดยการปรับช่วง

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตจอแสดงผลแบบยูนิตเดี่ยว

รุ่น

FI-1000

รูป

จอแสดงผล

รุ่น QVGA 2.0: LCD สี, ไฟแสดงสถานะ

รอบการอัพเดทการแสดงผล

ประมาณ 10 ครั้ง/วินาที

การรองรับเครือข่าย

IO-Link*1

ฟังก์ชัน การคำนวณ ความร้อน

หน่วยวัด

MJ/h, kW, kBTU/h, GJ/h, MW, MBTU/h *2

ความละเอียดในการแสดงผล

ค่าชั่วขณะหนึ่ง (MJ/h): 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น 0.1); ค่าในตัว (MJ): 0.01/0.1/1 (ค่าเริ่มต้น 0.1) *2

การเพิ่มขึ้นของเอาต์พุตพัลส์ (MJ)

0.02–999.99 *2

การเก็บรวบรวม ข้อมูล

ช่วงการรวบรวม

ประมาณ 1 ปี

การอ่านข้อมูล

USB2.0

คอนเนคเตอร์ไฟ I/O

คอนเนคเตอร์ M12 8 ขา (ตัวผู้)

I/O (เปลี่ยนสลับได้)

เอาต์พุต (Ch1/2/3/4)

การสลับการตั้งค่า NPN/PNP, เอาต์พุตแบบ Open Collector ไม่เกิน 30 VDC, สูงสุดไม่เกิน 100 mA/Ch, แรงดันตกค้าง 2.5 V หรือน้อยกว่า

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (Ch1/2)

4–20 mA/0–20 mA (สลับได้), ความต้านทานการโหลด 500 Ω หรือน้อยกว่า

อินพุตภายนอก (Ch2/3)

กระแสลัดวงจร: 1.5 mA หรือน้อยกว่า, เวลาอินพุต: 20 ms ขึ้นไป

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

20–30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P): 10%, คลาส 2/LPS

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

55 mA หรือน้อยกว่า (ยูนิตจอแสดงผลแบบยูนิตเดี่ยว, ไม่รวมกระแสโหลด)*3

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้าน การกระชากของตัวจ่ายไฟ การลัดวงจรเอาต์พุต และการกระชากของเอาต์พุต

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67 (IEC60529)*4

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

–20°C ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35–85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10–500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 m/s2 (ประมาณ 10 G), พัลส์ 16 ms, 1000 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

ตัวเครื่อง: PPS / PET / POM; ช่องจอแสดงผล: PAR

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

*1 รองรับรุ่น IO-Link v.1.1/COM2 (38.4 kbps) ดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่าได้จากเว็บไซต์ของ KEYENCE (www.keyence.co.th) IO-Link เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ PPROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)
*2 ใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อมิเตอร์วัดอัตราการไหล FD-R ซีรีส์ที่จำหน่ายแยกต่างหากและเซนเซอร์อุณหภูมิสองตัวเข้าด้วยกัน
*3 ไม่เกิน 455 mA รวมโหลด เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โปรดเพิ่มการสิ้นเปลืองกระแสไฟของเซนเซอร์แต่ละตัว (จนถึงสูงสุด 830 mA หรือน้อยกว่า)
*4 เมื่อใช้การเชื่อมต่อ USB การปฏิบัติตามข้อกำหนด IP65/67 จะไม่สมบูรณ์

ด้านบนสุดของหน้า