สำหรับ FI-C40F ชุดประกอบท่อ Rc1-1/2 FI-CF2

FI-CF2 - สำหรับ FI-C40F ชุดประกอบท่อ Rc1-1/2

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

FI-CF2

ชนิด

ชนิดท่อ

ยูนิตหลัก

FI-C40F

หลักการตรวจจับ

ดัชนีการหักเหของแสง (แหล่งกำเนิดแสงที่พื้นผิว)

ช่วงอัตราความเข้มข้น

Brix: 0–40% (nD: 1.32500–1.41000)

วิธีการแสดงผล

ไฟแสดงสถานะ

ช่วงการแสดงผล

Brix: 0–50%

ของเหลวที่รองรับ

สารละลายในน้ำที่ไม่กัดกร่อน (เช่น สารหล่อเย็นที่ละลายน้ำได้ น้ำยาถอดชิ้นงานจากแม่พิมพ์ ฯลฯ)*1

อุณหภูมิของเหลวที่รองรับ

0–70°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเชื่อมต่อ

Rc1 1/2 (40 A)

ช่วงพิกัดแรงดัน

1.0 MPa หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อแรงดัน

2.0 MPa

ความละเอียดในการแสดงผล

Brix: 0.01/0.1% (ค่าเริ่มต้น: 0.1)
(nD: 0.00001)

เวลาตอบสนอง

1.0 วิ / 2.5 วิ / 5.0 วิ / 10.0 วิ / 30.0 วิ / 60.0 วิ / 120.0 วิ / 200.0 วิ

ความแม่นยำในการวัด

Brix: ±0.2%*2*3 (nD: ±0.0003)

หน่วยวัดความเข้มข้น

Brix nD*4

ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ

±1.0°C*2

แหล่งจ่ายไฟ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

25 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67 (IEC60529)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

–10 ถึง +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35–85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10–500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 m/s2 (ประมาณ 10 G), พัลส์ 16 ms, 1000 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุด้านของเหลว

ตัวเครื่อง: SCS16A, ปะเก็น: FKM

วัสดุอื่นๆ

ตัวเครื่อง: SUS304; PPS ไฟแสดงสถานะ: PPSU / TPU / PBT
สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 1360 กรัม

*1 ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย และใช้วัสดุที่ละลายน้ำได้ หากอนุภาคไม่ละลายน้ำ เช่น สารละลายที่ข้น ดัชนีการหักเหของแสงอาจไม่เปลี่ยนแปลง
*2 นี่คือค่ารับประกันจากการตรวจสอบที่ดำเนินการในสถานที่ตรวจสอบของ KEYENCE ข้อผิดพลาดในการวัดอาจเกิดขึ้นได้โดยจะขึ้นอยู่กับชนิด สภาพและอุณหภูมิของของเหลวที่ลูกค้าใช้ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ
*3 นี่คือค่าที่ได้รับเมื่อใช้สารละลายซูโครสในสภาพแวดล้อม 20°C คงที่ โดยคำนึงถึงข้อผิดพลาดสัมบูรณ์และความสามารถในการทำซ้ำ
*4 เมื่อใช้สารละลายอื่นที่ไม่ใช่สารละลายซูโครส จะสามารถปรับความเข้มข้นได้โดยการปรับช่วง

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ