ฝาครอบป้องกัน ยูนิต จอแสดงผล FD-HP1

FD-HP1 - ฝาครอบป้องกัน ยูนิต จอแสดงผล

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

FD-HP1

วัสดุ

โพลีซัลโฟน

น้ำหนัก

ประมาณ 40 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ