อะแดปเตอร์ ตัวเมีย 8 ขาเป็น ตัวผู้ 4 ขา FD-HCC0

FD-HCC0 - อะแดปเตอร์ ตัวเมีย 8 ขาเป็น ตัวผู้ 4 ขา

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

FD-HCC0

ปลายสาย

M12, ตัวเมีย 8 ขาเป็น - M12, ตัวผู้ 4 ขา

น้ำหนัก

ประมาณ 20 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ