เทอร์มินัลพกพาสำหรับอ่านบาร์โค้ด

BT-600 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ชุดแบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งสำหรับ BT-600 ซีรีส์ BT-B65

BT-B65 - ชุดแบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งสำหรับ BT-600 ซีรีส์

รุ่นอื่นๆ