ชุดแบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งสำหรับ BT-600 ซีรีส์ BT-B65

BT-B65 - ชุดแบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งสำหรับ BT-600 ซีรีส์

รุ่นอื่นๆ