เทอร์มินัลพกพาสำหรับอ่านบาร์โค้ด

BT-600 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เทอร์มินัลพกพาสำหรับอ่านบาร์โค้ด BT-600 ซีรีส์

BT-600 ซีรีส์ - เทอร์มินัลพกพาสำหรับอ่านบาร์โค้ด

เทอร์มินัลชนิดมือถือชนิดกลุ่มที่มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษและติดตั้ง LCD สี