รุ่น เทอร์มินัลพกพาสำหรับอ่านบาร์โค้ด BT-600 ซีรีส์

19 ผลิตภัณฑ์

BT-600 - เทอร์มินัลพกพาสำหรับอ่านบาร์โค้ดสีขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดกลุ่ม

BT-600

เทอร์มินัลพกพาสำหรับอ่านบาร์โค้ดสีขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดกลุ่ม

BT-UC6LC - ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-600 ซีรีส์ (ชนิด LAN) (รุ่นที่ใช้ได้ในประเทศจีน)

BT-UC6LC

ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-600 ซีรีส์ (ชนิด LAN) (รุ่นที่ใช้ได้ในประเทศจีน)

BT-UC6RC - ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-600 ซีรีส์ (ชนิด RS-232C) (รุ่นที่ใช้ได้ในประเทศจีน)

BT-UC6RC

ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-600 ซีรีส์ (ชนิด RS-232C) (รุ่นที่ใช้ได้ในประเทศจีน)

BT-UC6UC - ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-600 ซีรีส์ (ชนิด USB) (รุ่นที่ใช้ได้ในประเทศจีน)

BT-UC6UC

ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-600 ซีรีส์ (ชนิด USB) (รุ่นที่ใช้ได้ในประเทศจีน)

BT-CG35 - เครื่องชาร์จห้าหน่วยสำหรับ BT-600/1000/3000 ซีรีส์

BT-CG35

เครื่องชาร์จห้าหน่วยสำหรับ BT-600/1000/3000 ซีรีส์

BT-UC65 - ยูนิตการชาร์จห้าหน่วยสำหรับ BT-600 ซีรีส์

BT-UC65

ยูนิตการชาร์จห้าหน่วยสำหรับ BT-600 ซีรีส์

BT-H10W - มิดเดิลแวร์แพคเกจ BT-Navigator

BT-H10W

มิดเดิลแวร์แพคเกจ BT-Navigator

BT-HD10 - ชุดสำหรับการพัฒนาโปรแกรม

BT-HD10

ชุดสำหรับการพัฒนาโปรแกรม

BT-HD10L - ชุดสำหรับการพัฒนาโปรแกรม (C Library)

BT-HD10L

ชุดสำหรับการพัฒนาโปรแกรม (C Library)

BT-A15 - ตัวจัดระยะแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สำหรับยูนิตการชาร์จห้าหน่วย (ชุด 5 รายการ)

BT-A15

ตัวจัดระยะแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สำหรับยูนิตการชาร์จห้าหน่วย (ชุด 5 รายการ)

BT-B60 - ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สำหรับ BT-600 ซีรีส์, ชนิดมาตรฐาน

BT-B60

ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สำหรับ BT-600 ซีรีส์, ชนิดมาตรฐาน

BT-B62 - ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สำหรับ BT-600 ซีรีส์, ชนิดความจุสูง

BT-B62

ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สำหรับ BT-600 ซีรีส์, ชนิดความจุสูง

BT-B65 - ชุดแบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งสำหรับ BT-600 ซีรีส์

BT-B65

ชุดแบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งสำหรับ BT-600 ซีรีส์

OP-87386 - ชุดประกอบการอ่านแบบสัมผัสสำหรับ BT-600

OP-87386

ชุดประกอบการอ่านแบบสัมผัสสำหรับ BT-600