ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-1000 ซีรีส์ (ชนิด USB) BT-UC10U

BT-UC10U - ยูนิตการสื่อสารสำหรับ BT-1000 ซีรีส์ (ชนิด USB)

รุ่นอื่นๆ