ชุดแบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งสำหรับ BT-1000 ซีรีส์ BT-B15

BT-B15 - ชุดแบตเตอรี่แบบเซลล์แห้งสำหรับ BT-1000 ซีรีส์

รุ่นอื่นๆ