1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. ออปติคัลไมโครมิเตอร์ / เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์
  5. ออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบ LED/CCD
  6. รุ่น
  7. พินเกจ (φ 1 มม.)

ออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบ LED/CCDLS-7000 ซีรีส์

พินเกจ (φ 1 มม.)

OP-90755

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า