ข้อมูลจำเพาะ ออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบ LED/CCD LS-7000 ซีรีส์

รุ่น

LS-7070M

LS-7070

LS-7030M

LS-7030

รูป

ชนิด

ชนิดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่

พิสัยการวัดค่ากว้าง

ช่วงการวัด

0.5 ถึง 65 มม.

0.3 ถึง 30 มม.

ขนาดวัตถุเล็กสุดที่ตรวจจับได้

0.5 มม.

0.3 มม.

ระยะห่างระหว่างตัวส่ง/ตัวรับ

250 ±50 มม.

160 ±40 มม.

อัตราการทำซ้ำ

±0.2 µm*1

±0.15 µm*5

ความแม่นยำในการวัด

±3 µm*2

±2 µm*6

รอบสัญญาณตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่าง 2,400 ครั้ง/วินาที*3

ช่วงการสแกน CCD

ประมาณ 69 มม.

ประมาณ 33 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

GaN ไฟ LED สีเขียว

กล้องตรวจสอบ

มีให้

ไม่มีให้

มีให้

ไม่มีให้

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64*4

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ตัวส่ง: ประมาณ 540 กรัม
ตัวรับ: ประมาณ 770 กรัม
ฐาน: ประมาณ 660 กรัม

ตัวส่ง: ประมาณ 540 กรัม
ตัวรับ: ประมาณ 730 กรัม
ฐาน: ประมาณ 660 กรัม

ตัวส่ง: ประมาณ 420 กรัม
ตัวรับ: ประมาณ 570 กรัม
ฐาน: ประมาณ 430 กรัม

ตัวส่ง: ประมาณ 420 กรัม
ตัวรับ: ประมาณ 470 กรัม
ฐาน: ประมาณ 430 กรัม

*1 ค่า ±2σ เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่การวัดโดยตั้งค่าจำนวนการวัดเฉลี่ยไว้ที่ 512
*2 ข้อผิดพลาดเมื่อวัดแกนที่เคลื่อนที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ภายในพื้นที่การวัด 20 x 40 มม.
*3 1,200 ตัวอย่าง/วินาที เมื่อใช้ฟังก์ชันป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
*4 ไม่รวมส่วนของคอนเนคเตอร์.
*5 ค่า ±2σ เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่การวัดโดยตั้งค่าจำนวนการวัดเฉลี่ยไว้ที่ 512
*6 ข้อผิดพลาดเมื่อวัดแกนที่เคลื่อนที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ภายในพื้นที่การวัด 10 x 20 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LS-7010M

LS-7010

รูป

ชนิด

การวัดค่าแบบละเอียดมาก

ช่วงการวัด

0.04 ถึง 6 มม.

ขนาดวัตถุเล็กสุดที่ตรวจจับได้

0.04 มม.

ระยะห่างระหว่างตัวส่ง/ตัวรับ

60 มม.

60 ±5 มม.

อัตราการทำซ้ำ

±0.06 µm*1

ความแม่นยำในการวัด

±0.5 µm*2

รอบสัญญาณตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่าง 2,400 ครั้ง/วินาที*3

ช่วงการสแกน CCD

ประมาณ 7 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

GaN ไฟ LED สีเขียว

กล้องตรวจสอบ

มีให้

ไม่มีให้

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64*4

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ตัวส่ง: ประมาณ 140 กรัม
ตัวรับ: ประมาณ 380 กรัม
ฐาน: ประมาณ 220 กรัม

ตัวส่ง: ประมาณ 140 กรัม
ตัวรับ: ประมาณ 340 กรัม
ฐาน: ประมาณ 220 กรัม

*1 ค่า ±2σ เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มม. ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่การวัดโดยตั้งค่าจำนวนการวัดเฉลี่ยไว้ที่ 512
*2 ข้อผิดพลาดเมื่อวัดแกนที่เคลื่อนที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มม. ภายในพื้นที่การวัด 2 x 4 มม.
*3 1,200 ตัวอย่าง/วินาที เมื่อใช้ฟังก์ชันป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
*4 ไม่รวมส่วนของคอนเนคเตอร์.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LS-7601*1

LS-7001*1

รูป

ชนิด

ประสิทธิภาพสูง

มาตรฐาน

จำนวนของหัวเซนเซอร์ที่ต่อเชื่อมได้

2 (ทุกชนิด)

2 (เฉพาะ LS-7070/LS-7030/LS-7010 เท่านั้น)

จอแสดงผล

การแสดงผลการวัด

จอ LCD TFT 5.5 นิ้ว

จอแสดงผลหลัก: LED สีแดง 7 segment (ความสูงของตัวอักษร: 20.3 มม.)
จอแสดงผลย่อย: LED สีแดง 7 segment (ความสูงของตัวอักษร: 9.9 มม.) x 3

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.01 µm ถึง 100 µm (สามารถเลือกได้ 7 ระดับ)

ช่วงการแสดงผล

±99.99999 ถึง±9,999.9 มม. (เชื่อมโยงกับการตั้งค่าหน่วยของการแสดงผลต่ำสุด, สามารถเลือกหน่วย มม./นิ้ว ได้)

การเฝ้าสังเกตตำแหน่งวัด

ตรวจสอบจากภาพ (เมื่อต่อเชื่อมกับหัวตรวจวัด ที่มีฟังก์ชันตรวจสอบ)

หน้าจอแสดงผล 7 ระดับ แบบมีหลอดไฟ LED สีแดง

การแสดงเอาต์พุตตรวจสอบความคลาดเคลื่อน

ไฟแสดงสถานะของหน้าจอ LCD 5 ระดับ

ไฟ LED สีเขียว (GO), ไฟ LED สีแดง x 2 (HI, LO)

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลอินพุต

ซิงโครนัสอินพุต 1, 2

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำหรับ OUT1

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ 1, 2

อินพุตรีเซ็ตค่า 1, 2

อินพุตสถิติ 1, 2

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำหรับ OUT1

-

อินพุตเลือกโปรแกรม

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า x 4 อินพุท

เทอร์มินัลเอาต์พุต

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

เอาท์พุท±10 V x 2

เอาต์พุตแจ้งเตือน

เอาท์พุท NPN open collector (N.C.)

เอาต์พุตการวิเคราะห์รวม

สำหรับ OUT1, NPN open-collector output

เอาท์พุทพร้อมของตัวเปรียบเทียบ

เอาท์พุท NPN open collector สำหรับ OUT1

สโตรบเอาต์พุต 1, 2

I/O ของหัวต่อ

โหมด SUB

เอาท์พุทของการประมวลผลเชิงสถิติ

เอาท์พุท NPN open collector x 2 เอาท์พุท*2

-

เอาท์พุทของฟังก์ชัน

เลือกได้จากโฟกัส, ตรวจสอบพื้นที่ และตรวจสอบความแตกต่าง, เอาท์พุท NPN open collector x 2 เอาท์พุท*2

เอาต์พุตการวิเคราะห์ 5 ระดับ

เอาท์พุท NPN open collector สำหรับ OUT2*2

เอาท์พุทพร้อมของตัวเปรียบเทียบ

สโตรบเอาต์พุต

โหมด BCD

เอาท์พุท BCD

เอาท์พุทข้อมูลการวัดค่า (เครื่องหมาย + 7 หลัก), เลือก OUT1/OUT2 ได้, เอาท์พุท NPN open collector*2

เอาท์พุทของการเลือก BCD

เอาท์พุท NPN open collector*2

อินพุทของการเลือก BCD

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า*2

อินพุทของการประมวลผลเชิงสถิติ

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำหรับ OUT2

-

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำหรับ OUT2

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ

การเชื่อมต่อ

RS-232C

เอาท์พุทข้อมูลการวัดค่า และการควบคุม I/O, เครื่องพิมพ์ (สามารถเลือกอัตราบอดได้มากถึง 115,200 bps)

เอาต์พุตวิดีโอ

ตรงตามมาตรฐานของระบบ NTSC (ขั้วต่อ RCA)

-

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %*3

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 1.2 A*3

สูงสุด 0.7 A*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64 (เฉพาะพื้นผิวแผงควบคุมเท่านั้น)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 1,010 กรัม

ประมาณ 820 กรัม

*1 อัตรากระแสไฟของ NPN Open-Collector ในชุดขั้วต่อเทอร์มินัลคือ: สูงสุด 100 mA (40 V สูงสุด) มีแรงดันตกค้างสูงสุด 0.5 V
อัตรากระแสไฟของ NPN open-collector ในชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: สูงสุด 30 mA (30 V สูงสุด) มีแรงดันตกค้างสูงสุด 0.5 V อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้าคือ: แรงดันไฟฟ้า ON สูงสุด 1 V กระแสไฟ OFF สูงสุด 0.6 mA
*2 สามารถเลือกโหมด SUB หรือโหมด BCD ได้
*3 ใช้แหล่งจ่ายไฟ AC ได้เมื่อเชื่อมต่อกับ LS-S11 (ขาตั้งแหล่งจ่ายไฟ AC)

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LS-H1W

รูป

ชนิด

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

OS ที่รองรับ

Windows 11 Pro
Windows 10*1
Windows 7 (SP1 หรือใหม่กว่า)*2
Windows Vista (SP2 หรือใหม่กว่า)*3
Windows XP (SP3 หรือใหม่กว่า)*4

CPU

Pentium III 400 MHz หรือสูงกว่า

ความจุหน่วยความจำ

64 MB หรือมากกว่า

เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการ

10 MB หรือมากกว่า

จอแสดงผล

VGA (800 x 600 พิกเซล) ขึ้นไป, 256 สีขึ้นไป

อินเตอร์เฟส PC

ต้องมีการเชื่อมต่อ RS-232C (พอร์ตอนุกรม)

หมายเหตุ

Excel: Excel 2010/2007/2003/2002/2000

*1 รองรับรุ่น Home, Pro และ Enterprise
*2 รองรับรุ่น Home Premium, Professional และ Ultimate
*3 องรับรุ่น Ultimate, Business, Home Premium และ Home Basic
*4 รองรับรุ่น Professional และ Home

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LS-S11

รูป

คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้

LS-7001/LS-7601

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 110 VA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 1.7 กก.

ด้านบนสุดของหน้า