การประยุกต์ใช้งาน เลเซอร์โปรไฟล์ 2D/3D LJ-X8000 ซีรีส์

โซลูชันอเนกประสงค์สำหรับทุกอุตสาหกรรม

การตรวจสอบรอยเชื่อม

ระยะ Pitch ของขั้วเทอร์มินัลและความแตกต่างของความสูง

การตรวจสอบพื้นผิวแบบ 360°

ความสูงของขั้วเทอร์มินัล

วัสดุก่อสร้าง

การตรวจสอบความสม่ำเสมอ