1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เลเซอร์โปรไฟล์
  5. โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ
  6. การประยุกต์ใช้งาน

โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ

LJ-V7000 ซีรี่ส์

การประยุกต์ใช้งาน

ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติและการตรวจจับ

การวัดแบบ 2D

ความแตกต่างของระดับ / ความสูง - การวัดความสูงของพินและความสูงของระดับ

ความกว้างและตำแหน่ง - การปรับตำแหน่งแผ่นวัสดุก่อสร้าง

โปรไฟล์และพื้นที่หน้าตัด - การตรวจสอบสารผนึก

ความโก่งงอหรือความเรียบ - การวัดความโค้งงอของ PCB

มุมและรัศมี - การวัดมุมของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการ

การวัดความหนา - การวัดความหนาของตัวเครื่อง

การวัดแบบ 3D (การประมวลผลภาพ)

การตรวจสอบรอยเชื่อมและปริมาตรของการบัดกรี

กล้องทั่วไป - การตรวจสอบมีความลำบากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากลวดลายของ PCB และสภาพพื้นผิวที่บัดกรี / LJ-V + การประมวลผลข้อมูลภาพ - สามารถตรวจสอบการมีอยู่ของการบัดกรี การเชื่อม และปริมาตรได้

การตรวจสอบรูปร่างของรอยเชื่อมบนแผ่นเปล่าที่ได้รับการตัดแต่ง

กล้องทั่วไป - การตรวจสอบโดยใช้กล้องมีความลำบากเนื่องจากสภาวะพื้นผิวของชิ้นงานไม่มีเสถียรภาพ / LJ-V + การประมวลผลข้อมูลภาพ - สามารถทำการตรวจสอบได้อย่างเสถียรโดยไม่คำนึงถึงพื้นผิวชิ้นงาน

การรู้จำอักขระ (OCR) บนบัตร

กล้องทั่วไป - การตรวจจับทำได้ยากเนื่องจากผลกระทบจากฉากหลัง / LJ-V + การประมวลผลข้อมูลภาพ - มีการรู้จำอักขระ (OCR) ที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะใช้บัตรแบบใด

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์วัดค่า