โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ

LJ-V7000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ LJ-V7000 ซีรีส์

รุ่น

LJ-V7001

LJ-V7001P

รูป

จำนวนหัวเซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 2 ชุด

จอแสดงผล

หน่วยต่ำสุด
ในการแสดงผล

0.1 µm, 0.00001 มม.2, 0.01°

ช่วงการแสดงผลสูงสุด

±9999,99 มม., ±9999,99 มม.2

อินพุต ของชุดขั้วต่อ เทอร์มินัล

อินพุตของรีโมตอินเตอร์ล็อคของเลเซอร์

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า*1

ทริกเกอร์อินพุต

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า*1

อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า*4

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง 1,2

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ 1,2

เอาต์พุต ของชุดขั้วต่อ เทอร์มินัล

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

เอาท์พุท ±10 V x 2, ค่าอิมพีแดนซ์เอาท์พุท: 100 Ω

เอาต์พุตข้อผิดพลาด

เอาต์พุตแบบ NPN open collector (N.C.)*2

เอาต์พุตแบบ PNP open collector (N.C.)*5

อินเตอร์เฟส PC

Ethernet

1000BASE-T/100BASE-TX*3

USB

รองรับ USB 2.0 ความเร็วสูง (รองรับ USB 1.1 ความเร็วเต็มที่)*3

RS232C

เอาท์พุทข้อมูลการวัดค่า และการควบคุม I/O (สามารถเลือกอัตราบอดได้มากถึง 115200 bits/s)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, รวมการกระเพื่อม (P-P)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

1.3 A หรือน้อยกว่าเมื่อเชื่อมต่อกับ 1 หัว
1.9 A หรือน้อยกว่าเมื่อเชื่อมต่อกับ 2 หัว

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

ไม่เกิน 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 1,500 กรัม

*1 อัตรากระแสไฟสำหรับอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้ามีค่าแรงดันไฟฟ้าขณะ ON สูงสุด 1 V และกระแสไฟขณะ OFF สูงสุด 0.6 mA
*2 อัตราสำหรับเอาต์พุต NPN open-collector มีค่าสูงสุด 50 mA (40 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้างสูงสุด 1 V
*3 มีตัวอย่างโปรแกรม DLL และ LabVIEW ให้ใช้งาน สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานขายในท้องถิ่นของคุณ
*4 อัตราสำหรับอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้ามีค่าแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด 26.4 V แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดขณะ ON 10.8 V และกระแสไฟขณะ OFF สูงสุด 0.6 mA
*5 อัตราสำหรับเอาต์พุต PNP open-collector มีค่าสูงสุด 50 mA (30 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้างสูงสุด 1 V

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LJ-VM100

รูป

เอาท์พุทของจอมอนิเตอร์

RGB แบบอะนาล็อก (1024 × 768)
จอแสดงผลแบบสัมผัส (CA-MP120T), รวมคอนเนคเตอร์พิเศษ

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

จ่ายมาจากคอนโทรลเลอร์

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

2.5 W หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 400 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LJ-V7020K*1

LJ-V7020*1

LJ-V7060K

LJ-V7060

LJ-V7080

LJ-V7200

LJ-V7300

รูป

เงื่อนไขในการติดตั้ง

การสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์

การสะท้อนแสงแบบกระจาย

การสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์

การสะท้อนแสงแบบกระจาย

ระยะอ้างอิง

24.2 มม.

20 มม.

54.6 มม.

60 มม.

80 มม.

200 มม.

300 มม.

ช่วงการวัด

แกน Z (ความสูง)

±2.3 มม.
(F.S.= 4.6 มม.)

±2.6 มม.
(F.S.= 5.2 มม.)

±7.6 มม.
(F.S.= 15.2 มม.)

±8 มม.
(F.S.= 16 มม.)

±23 มม.
(F.S.= 46 มม.)

±48 มม.
(F.S.= 96 มม.)

±145 มม.
(F.S.=290 มม.)

แกน X (ความกว้าง)

ด้านใกล้

6.5 มม.

8 มม.

13.5 มม.

25 มม.

51 มม.

110 มม.

ระยะอ้างอิง

7 มม.

14 มม.

15 มม.

32 มม.

62 มม.

180 มม.

ด้านไกล

7.5 มม.

8 มม.

39 มม.

73 มม.

240 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีน้ำเงิน

ความยาวคลื่น

405 nm (ลำแสงที่มองเห็นได้)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2M*2
(IEC60825-1, FDA(CDRH) Part 1040.10*3)

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
(IEC60825-1, FDA(CDRH) Part 1040.10*3)

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2M*2
(IEC60825-1, FDA(CDRH) Part 1040.10*3)

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
(IEC60825-1, FDA(CDRH) Part 1040.10*3)

เอาต์พุต

10 mW

4.8 mW

10 mW

4.8 mW

รูปทรงของลำแสง (ระยะอ้างอิง)

ประมาณ 14 มม. x 35 µm

ประมาณ 21 มม. x 45 µm

ประมาณ 48 มม. x 48 µm

ประมาณ 90 มม. x 85 µm

ประมาณ 240 มม. x 610 µm

อัตราการทำซ้ำ

แกน Z (ความสูง)

0.2 µm*4*5

0.4 µm*4*5

0.5 µm*4*5

1 µm*4*5

5 µm*4*5

แกน X (ความกว้าง)

2.5 µm*4*6

5 µm*4*6

10 µm*4*6

20 µm*4*6

60 µm*4*6

ลิเนียริตี้ (Linearity)

แกน Z (ความสูง)

±0.1% ของ F.S.*7

±0.05 ถึง ±0.15% ของ F.S.*7*11

เส้นขอบ ช่วงข้อมูล

แกน X (ความกว้าง)

10 µm

20 µm

50 µm

100 µm

300 µm

รอบการสุ่มตัวอย่าง (ช่วงทริกเกอร์)

ความเร็วสูงสุด: 16 µs (โหมดความเร็วสูง)
ความเร็วสูงสุด: 32 µs (โหมดฟังก์ชันขั้นสูง)

คุณสมบัติด้านอุณหภูมิ

0.01% ของ F.S./°C

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67 (IEC60529)*8

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: สูงสุด 10,000 ลักซ์*9

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +45 °C*10

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

ไม่เกิน 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 57 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 3 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

15 G/6 ms

วัสดุ

อะลูมิเนียม

น้ำหนัก

ประมาณ 410 กรัม

ประมาณ 450 กรัม

ประมาณ 400 กรัม

ประมาณ 550 กรัม

ประมาณ 1,000 กรัม

*1 ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโพลาไรซ์แบบคู่ได้
*2 ห้ามมองที่แหล่งกำเนิดแสงโดยตรงโดยใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆ (เช่นกล้องขยาย แว่นขยาย ไมโครสโคป เทเลสโคป หรือกล้องส่องทางไกล)
การดูเลเซอร์เอาต์พุตด้วยอุปกรณ์ช่วยต่างๆ อาจเป็นอันตรายต่อดวงตา
*3 การจำแนกประเภทเลเซอร์สำหรับ FDA(CDRH) จะอ้างอิงจาก IEC60825-1 ตามข้อกำหนดใน Laser Notice No.50 (คำประกาศว่าด้วยเลเซอร์ ข้อ 50)
*4 ค่านี้ได้มาจากกรณีที่ทำการวัดด้วยระยะอ้างอิงที่ความถี่เฉลี่ย 4096 ครั้ง
*5 ชิ้นงานการตรวจวัดเป็นชิ้นงานมาตรฐานของ KEYENCE ค่านี้ได้มาจากกรณีที่ทำการวัดความสูงเฉลี่ยของพื้นที่การตั้งค่าเริ่มต้นในโหมดความสูง การตั้งค่าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
*6 ชิ้นงานการตรวจวัดคือพินเกจ ค่านี้ได้มาจากกรณีที่ทำการวัดตำแหน่งของจุดตัดระหว่างพื้นผิวโค้งมนของพินเกจและระดับขอบในโหมดตำแหน่ง การตั้งค่าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
*7 ชิ้นงานการตรวจวัดเป็นชิ้นงานมาตรฐานของ KEYENCE ข้อมูลโปรไฟล์ได้มาจากในกรณีที่ทำการวัดด้วยการทำให้ชัดเจน 64 เท่า และการหาค่าเฉลี่ย 8 เท่า การตั้งค่าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
*8 ค่านี้ได้มาจากกรณีที่เชื่อมต่อสายเคเบิลของหัวเซ็นเซอร์ (CB-B*) หรือสายเคเบิลต่อขยาย (CB-B*E)
*9 เมื่อวัดกระดาษสีขาว จะเป็นการส่องสว่างสำหรับพื้นผิวรับแสงของหัวเซนเซอร์เมื่อแสงส่องลงบนกระดาษสีขาว
*10 ต้องติดตั้งหัวเซ็นเซอร์บนแผ่นโลหะเพื่อใช้งาน
*11 ลิเนียริตี้ (Linearity) จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่การตรวจวัด

ด้านบนสุดของหน้า