เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูง

LK-G3000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูง LK-G3000 ซีรีส์

รุ่น

LK-G3001V

LK-G3001PV

รูป

ชนิด

รุ่นอเนกประสงค์

ชนิดแยก

LK-G3001/LK-GD500

LK-G3001P/LK-GD500

หัวเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

สามารถใช้งานร่วมกับหัวเซนเซอร์ LK-G ทุกรุ่น

จำนวนหัวเซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 2 ชุด

จอแสดงผล

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.01 µm

ช่วงการแสดงผล

±9999.99 มม. ถึง ±9999.99 µm (เลือกได้จาก 6 ระดับ)

รอบการแสดงผล

10 ครั้ง/วินาที

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

แรงดันขาออกแบบอนาล็อก

±10 V x 2 เอาต์พุต, ความต้านทานเอาต์พุต: 100 Ω*1

เอาท์พุทกระแสแบบอนาล็อก

4 ถึง 20 mA x 2 เอาต์พุต, ความต้านทานการโหลดสูงสุด:350 Ω*1

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำหรับ OUT1*1

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ

อินพุตของรีโมตอินเตอร์ล็อคของเลเซอร์

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรืออินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า*2

เอาท์พุทการตัดสิน

สำหรับ OUT1, NPN open-collector output*3*1

สำหรับ OUT1, PNP open-collector output*3*1

คอนเนคเตอร์ต่อขยาย

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าสำหรับ OUT2

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ

อินพุตเปลี่ยนโปรแกรม

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรืออินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า*4 x 3 อินพุต

อินพุตปิดเลเซอร์

สำหรับหัว A/หัว B, อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรืออินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า*2

เอาต์พุตการวิเคราะห์

สำหรับ OUT2, NPN open-collector output*3

สำหรับ OUT2, PNP open-collector output*3

เอาต์พุตแจ้งเตือน

สำหรับ OUT2, NPN open-collector output*3 (N.C.)

สำหรับ OUT2, PNP open-collector output*3 (N.C.)

ไบนารี

เอาต์พุตแบบไบนารี

เอาต์พุตข้อมูลที่วัดได้ (21 บิต), OUT1/OUT2 เลือกได้, เอาต์พุตแบบ NPN open-collector*3

เอาต์พุตข้อมูลที่วัดได้ (21 บิต), OUT1/OUT2 เลือกได้, เอาต์พุตแบบ PNP open-collector*3

สโตรบเอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ NPN open-collector*3

PNP open-collector output*3

เอาต์พุตตัวเลือกไบนารี

อินพุตตัวเลือกไบนารี

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้าหรืออินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า*2

การเชื่อมต่อแบบ RS-232C

เอาท์พุทข้อมูลที่วัดค่าและการควบคุมอินพุท/เอาท์พุท (อัตราบอดสูงสุด: 115200 bps, เลือกได้)

การเชื่อมต่อแบบ USB

ตรงตามมาตรฐาน USB Revision 2.0 Full speed (ใช้ร่วมกับ USB 1.1 ได้)

ฟังก์ชันหลัก

การวัดพร้อมกันแบบ 2 OUT, การทำงาน, ค่าเฉลี่ย, ฟิลเตอร์, การปรับแต่ง, การวัด, การตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ, การตั้งค่าความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง, การป้องกันการรบกวนระหว่างกัน, การจัดเก็บข้อมูล, หน่วยความจำชนิด 8 โปรแกรม, โหมด ECO, การตั้งค่า ABLE, การตั้งค่าชิ้นงาน, การปรับแต่ง ABLE, การเลือกผิวการวัดของชิ้นงานโปร่งใส, การประมวลผลสถิติ, การเชื่อมต่อของการติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน, การติดตั้งหัวเซนเซอร์ที่เลือกได้ ฯลฯ

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุด

500 mA หรือน้อยกว่า เมื่อใช้หัวเซนเซอร์ 1 หัว / 600 mA หรือน้อยกว่าเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ 2 หัว

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 480 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

*1 อัตรากระแสไฟสูงสุดของเอาต์พุต NPN Open-Collector: 50 mA (40 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง: 1.0 V หรือน้อยกว่า
อัตรากระแสไฟสูงสุดของเอาต์พุต PNP Open-Collector: 50 mA (30 V หรือน้อยกว่า), แรงดันตกค้าง: 1.0 V หรือน้อยกว่า
อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: 1 V หรือน้อยกว่า, กระแสไฟขณะ OFF: 0.6 mA หรือน้อยกว่า
อัตราอินพุตสูงสุดของอัตรากระแสไฟของอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON: 10.2 V, กระแสไฟขณะ OFF: 0.6 mA
บางส่วนใช้ร่วมกันระหว่างแต่ละวงจร I/O ภายในยูนิตหลัก โปรดอย่าลืมว่าจะไม่เกิดค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วต่อร่วมภายใน เนื่องจากค่าความต่างศักย์ระหว่างสายเคเบิลและอุปกรณ์ภายนอก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ "หมายเหตุเกี่ยวกับการเดินสาย" (หน้า 4).
*2 (รุ่น NPN) อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: 1 V หรือน้อยกว่าที่แรงดัน ON, 0.6 mA หรือน้อยกว่าที่กระแสไฟฟ้า OFF (รุ่น PNP) อัตรากระแสไฟของอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: 10.2 V หรือมากกว่าที่แรงดัน ON (สูงสุด 26.4) 0.6 mA หรือน้อยกว่าที่กระแสไฟฟ้า OFF

*3 อัตรากระแสไฟของ NPN open-collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันตกค้างสูงสุด 0.5 V อัตรากระแสไฟของ PNP open collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันตกค้างสูงสุด 0.5 V
*4 (รุ่น NPN) อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: 1 V หรือน้อยกว่าที่แรงดัน ON, 0.6 mA หรือน้อยกว่าที่กระแสไฟฟ้า OFF (รุ่น PNP) อัตรากระแสไฟของอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: 10.2 V หรือมากกว่าที่แรงดัน ON (สูงสุด 26.4 V) 0.6 mA หรือน้อยกว่า
ที่กระแสไฟฟ้า OFF

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LK-G10

LK-G15

LK-G32

LK-G37

รูป

ระยะอ้างอิง

ระยะอ้างอิง

10 มม.

30 มม. (แสงสะท้อนที่กระจายตัวออกไป), 23.5 มม. (แสงสะท้อนแบบกระจกเงา)

ช่วงการวัด

±1 มม.

±5 มม. (แสงสะท้อนที่กระจายตัวออกไป) ±4.5 มม. (แสงสะท้อนแบบกระจกเงา)

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดง

ความยาวคลื่น

655nm (แสงที่มองเห็นได้), ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (JIS C6802)

655nm (ลำแสงที่มองเห็นได้) คลาส 2 (JIS C6802)

คลาสของเลเซอร์

Class II (FDA (CDRH) 21CFR Part1040.10), Class 1 (IEC 60825-1)

คลาส II (FDA (CDRH) 21CFR Part 1040.10), คลาส 2 (IEC 60825-1)

เอาต์พุตควบคุม

0.3 mW

สูงสุด 0.95 mW

เส้นผ่าศูนย์กลางของจุด (ที่ระยะมาตรฐาน)

ประมาณ ø20 µm

ประมาณ 20 × 500 µm

ประมาณ ø30 µm

ประมาณ 30 × 850 µm

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.03% ของ F.S. (F.S.= ±1 มม.)*1

±0.05% ของ F.S. (F.S.= ±5 มม.)*1

อัตราการทำซ้ำ

0.02 µm (0.01 µm)*2

0.05 µm*3*2

รอบสุ่มตัวอย่าง

20/50/100/200/500/1000 µs (สามารถเลือกได้จาก 6 ระดับ)

จอแสดงผล LED

ใกล้กึ่งกลางของการวัดค่า: ไฟสีเขียว
ภายในพื้นที่การวัดค่า: ไฟสีส้ม
ภายนอกพื้นที่การวัดค่า: ไฟกะพริบสีส้ม

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.01 % ของ F.S./°C (F.S. = ±1 มม.)

0.01 % ของ F.S./°C (F.S. = ±1 มม)

0.01% of F.S./°C (F.S.= ±5 มม.)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67 (IEC60529)

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 10,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

อลูมิเนียมหล่อแบบได-คาสท์

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

ประมาณ 280 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

*1 ค่านี้เป็นค่าที่ได้จากการวัดชิ้นงานมาตรฐาน (เซรามิค) ของ KEYENCE โดยใช้โหมดมาตรฐาน
*2 ค่าเหล่านี้ได้จากการวัดชิ้นงานมาตรฐานของ KEYENCE (SUS) ที่ระยะอ้างอิง และตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 4,096
*3 โปรดปรึกษาผู้แทนจำหน่ายของ KEYENCE ในพื้นที่ของคุณสำหรับประเภท Class IIIa ที่มีอัตราการทำซ้ำมากขึ้น

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LK-G82

LK-G87

LK-G152

LK-G157

รูป

ระยะอ้างอิง

ระยะอ้างอิง

80 มม. (แสงสะท้อนที่กระจายตัวออกไป), 75.2 มม. (แสงสะท้อนแบบกระจกเงา)

150 มม. (แสงสะท้อนที่กระจายตัวออกไป),147.5 มม. (แสงสะท้อนแบบกระจกเงา)

ช่วงการวัด

±15 มม. (แสงสะท้อนที่กระจายตัวออกไป), ±14 มม. (แสงสะท้อนแบบกระจกเงา)

±40 มม. (แสงสะท้อนที่กระจายตัวออกไป) ±39 มม. (แสงสะท้อนแบบกระจกเงา)

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดง

ความยาวคลื่น

655 nm (ลำแสงที่มองเห็นได้)

คลาสของเลเซอร์

คลาส II (FDA (CDRH) 21CFR Part 1040.10), คลาส 2 (IEC 60825-1)

เอาต์พุตควบคุม

สูงสุด 0.95 mW

เส้นผ่าศูนย์กลางของจุด (ที่ระยะมาตรฐาน)

ประมาณ ø70 µm

ประมาณ 70 x 1,100 µm

ประมาณ ø120 µm

ประมาณ 120 x 1,700 µm

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.05% ของ F.S. (F.S.= ±15 มม.)*1

±0.05% ของ F.S. (F.S.= ±40 มม.)*1

อัตราการทำซ้ำ

0.2 µm*2*3

0.5 µm*2*3

รอบสุ่มตัวอย่าง

20/50/100/200/500/1000 µs (สามารถเลือกได้จาก 6 ระดับ)

จอแสดงผล LED

ใกล้กึ่งกลางของการวัดค่า: ไฟสีเขียว
ภายในพื้นที่การวัดค่า: ไฟสีส้ม
ภายนอกพื้นที่การวัดค่า: ไฟกะพริบสีส้ม

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.01% ของ F.S./°C (F.S.= ±15 มม.)

0.01% ของ F.S./°C (F.S.= ±40 มม.)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67 (IEC60529)

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 10,000 lux

หลอดไฟชนิดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 5,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

อลูมิเนียมหล่อแบบได-คาสท์

น้ำหนัก

ประมาณ 380 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

ประมาณ 290 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

*1 ค่านี้เป็นค่าที่ได้จากการวัดชิ้นงานมาตรฐาน (เซรามิค) ของ KEYENCE โดยใช้โหมดมาตรฐาน
*2 โปรดปรึกษาผู้แทนจำหน่ายของ KEYENCE ในพื้นที่ของคุณสำหรับประเภท Class IIIa ที่มีอัตราการทำซ้ำมากขึ้น
*3 ค่าเหล่านี้ได้จากการวัดชิ้นงานมาตรฐานของ KEYENCE (SUS) ที่ระยะอ้างอิง และตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 4,096

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LK-G402

LK-G407

LK-G502

LK-G507

รูป

ระยะอ้างอิง

ระยะอ้างอิง

400 มม. (แสงสะท้อนที่กระจายตัวออกไป), 398 มม. (แสงสะท้อนแบบกระจกเงา)

500 มม. (แสงสะท้อนที่กระจายตัวออกไป),497.5 มม. (แสงสะท้อนแบบกระจกเงา)

ช่วงการวัด

±100 มม. (แสงสะท้อนที่กระจายตัวออกไป), ±99 มม. (แสงสะท้อนแบบกระจกเงา)

-250 ถึง +500 มม. (แสงสะท้อนที่กระจายตัวออกไป), -249 ถึง +498 มม. (แสงสะท้อนแบบกระจกเงา)

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดง

ความยาวคลื่น

655 nm (ลำแสงที่มองเห็นได้)

คลาสของเลเซอร์

คลาส II (FDA (CDRH) 21CFR Part 1040.10), คลาส 2 (IEC 60825-1)

เอาต์พุตควบคุม

สูงสุด 0.95 mW

เส้นผ่าศูนย์กลางของจุด (ที่ระยะมาตรฐาน)

ประมาณ ø290 µm

ประมาณ 290 x 8300 µm

ประมาณ ø300 µm

ประมาณ 300 x 9500 µm

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.05% ของ F.S.(F.S.= ±100 มม.)*1

±0.05 % ของ F.S. (±250 µm)*3*4 -250 ถึง +250 มม.
;ระยะไกล ±0.02 % ของ F.S. (±100 µm)
-250 ถึง -50 มม.
;ระยะไกล ±0.1 % ของ F.S. (±500 µm)
-250 ถึง +500 มม. (F.S. = ±250 มม.)*1

±0.05 % ของ F.S. (±250 µm)*5*6 -250 ถึง +250 มม.
;ช่วงที่มีความแม่นยำสูง ±0.02 % ของ F.S (±100 µm)
-250 ถึง -50 มม.
;ช่วงยาว ±0.1 % ของ F.S. (±500 µm)
-250 ถึง +500 มม. (F.S. = ±250 มม.)*1

อัตราการทำซ้ำ

2 µm*2

รอบสุ่มตัวอย่าง

20/50/100/200/500/1000 µs (สามารถเลือกได้จาก 6 ระดับ)

จอแสดงผล LED

ใกล้กึ่งกลางของการวัดค่า: ไฟสีเขียว
ภายในพื้นที่การวัดค่า: ไฟสีส้ม
ภายนอกพื้นที่การวัดค่า: ไฟกะพริบสีส้ม

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.01% ของ F.S./˚C (F.S.= ±100 มม.)

0.01% ของ F.S./˚C (F.S.= ±250 มม.)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67 (IEC60529)

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 5,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

อลูมิเนียมหล่อแบบได-คาสท์

น้ำหนัก

ประมาณ 380 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

*1 ค่านี้เป็นค่าที่ได้จากการวัดชิ้นงานมาตรฐาน (เซรามิค) ของ KEYENCE โดยใช้โหมดมาตรฐาน
*2 ค่าเหล่านี้ได้จากการวัดชิ้นงานมาตรฐานของ KEYENCE (SUS) ที่ระยะอ้างอิง และตั้งค่าจำนวนการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยไว้ที่ 4,096
*3 ค่าทั้งหมดคำนวณที่ F.S. = (±250 มม.)
*4 "ระยะความแม่นยำสูง" และ "ระยะไกล" หมายถึงค่าลิเนียริตี้ (Linearity) เมื่อใช้ระยะเหล่านั้น
*5 ค่าทั้งหมดคำนวณที่ F.S. = (250 mm±)
*6 "ช่วงที่มีความแม่นยำสูง" และ "ช่วงยาว" หมายถึงความเป็นเชิงเส้นเมื่อมีการใช้ช่วงนั้น

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LK-GC2

LK-GC5

LK-GC10

LK-GC20

LK-GC30

รูป

ความยาวสายเคเบิล

2 m

5 m

10 m

20 m

30 m

น้ำหนัก

ประมาณ 200 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

ประมาณ 400 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

ประมาณ 750 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

ประมาณ 1,400 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

ประมาณ 2,000 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

OP-51654

OP-51655

OP-51656

รูป

ความยาวสายเคเบิล

0.3 m

3 m

10 m

ด้านบนสุดของหน้า