เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูง

LK-G3000 ซีรี่ส์

รายการ

  • 3D CAD
  • 2D CAD

    เซนเซอร์วัดค่า