ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  5. เลเซอร์เซนเซอร์แบบใช้ภาพ
  6. ข้อมูลจำเพาะ

เลเซอร์เซนเซอร์แบบใช้ภาพ

IX ซีรีส์

เลือกภาษา

หัวเซนเซอร์

รุ่น

IX-055

IX-080

IX-150

IX-360

ระยะอ้างอิง

55 มม.

80 มม.

150 มม.

360 มม.

ระยะการวัด

45 ถึง 65 มม.

62 ถึง 98 มม.

100 ถึง 200 มม.

280 ถึง 440 มม.

พื้นที่การตรวจจับ

โหมดสแกน

ระยะการวัด 45 มม.:27.5 × 20.5 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 55 มม.:32.5 × 24.5 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 65 มม.:37.5 × 28.5 มม.
(ทิศทาง X) ×(ทิศทาง Y)*1

ระยะการวัด 62 มม.:36.5 × 27.0 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 80 มม.:45.5 × 34.0 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 98 มม.:54.5 × 41.0 มม.
(ทิศทาง X) ×(ทิศทาง Y)*1

ระยะการวัด 100 มม.:56.5 × 42.0 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 150 มม.:82.5 × 61.5 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 200 มม.:108.5 × 81.0 มม.
(ทิศทาง X) ×(ทิศทาง Y)*1

ระยะการวัด 280 มม.:66.0 × 49.5 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 360 มม.:84.0 × 63.0 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 440 มม.:102.0 × 76.5 มม.
(ทิศทาง X) ×(ทิศทาง Y)*1

โหมดเส้น

ระยะการวัด 45 มม.:27.5 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 55 มม.:32.5 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 65 มม.:37.5 มม.
(ทิศทาง X)*1

ระยะการวัด 62 มม.:36.5 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 80 มม.:45.5 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 98 มม.:54.5 มม.
(ทิศทาง X)*1

ระยะการวัด 100 มม.:56.5 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 150 มม.:82.5 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 200 มม.:108.5 มม.
(ทิศทาง X)*1

ระยะการวัด 280 มม.:66.0 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 360 มม.:84.0 มม. (ต่ำสุด)
ระยะการวัด 440 มม.:102.0 มม.
(ทิศทาง X)*1

แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์

แหล่งกำเนิดแสง

660 nm (มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า) ความยาวคลื่นของเซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดง

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class II (FDA [CDRH] part 1040.10), ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class 2 (IEC 60825-1: 2014)

เอาต์พุต

0.95 mW (FDA (CDRH) Part 1040.10), 1.6 mW (IEC 60825-1: 2014)

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ สามารถตรวจจับได้

โหมดสแกน

ø0.7 มม.*2

ø1.0 มม.*2

ø1.7 มม.*2

ø1.8 มม.*2

โหมดเส้น

0.7 มม. × 0.7 มม.*2

1.0 มม. × 1.0 มม.*2

17 มม. × 1.7 มม.*2

1.8 มม. × 1.8 มม.*2

อัตราการทíำซí้ำ

10 µm*3

20 µm*3

50 µm*3

150 µm*3

การตรวจจับโดยประมาณ

(การตรวจจับโดยประมาณ: เมื่อวัดความสูงระหว่างสองจุด การตรวจจับความแตกต่างต่ำสุดจะเป็นดังต่อไปนี้
IX-055: 100 µm / IX-080: 200 µm / IX-150: 500 µm / IX-360: 1000 µm)*3

รอบสัญญาณตัวอย่าง

โหมดสแกน

120 ms (ต่ำสุด) (ปกติ)

โหมดเส้น

6 ms / 11 ms (เลือกได้)

ส่วนรับภาพ

อิมเมจเซนเซอร์ CMOS ขาวดำ

การให้แสงเพื่อถ่ายภาพ

แหล่งกำเนิดแสง

LED สีแดง

วิธีการให้แสง

การยิงแสงแบบพัลส์

คุณสมบัติด้านอุณหภูมิ

0.04% ของ F.S./°C*4

0.08% ของ F.S./°C*4

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกั

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไส้ 5000 lux หรือน้อยกว่า*5

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +45°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)*6

ความชื้นแวดล้อมขณะปฏิบัติงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz; แอมพลิจูด 2 เท่า: 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 m/s2 3 ครั้งในแต่ละ 3 ทิศทาง

วัสดุ

โครงเครื่องยูนิตหลัก: สังกะสีหล่อแบบ / ฝาครอบด้านหน้า: แก้ว อะคริลิค (เคลือบแข็ง) /
ฝาครอบไฟแสดงสถานะการทำงาน: TPU / แหวนคอนเนคเตอร์: PBT / สังกะสีหล่อแบบคอนเนคเตอร์

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

*1 X: ทิศทางด้านยาวของเลเซอร์, Y: ทิศทางด้านสั้นของเลเซอร์
*2 เมื่อติดตั้งระยะอ้างอิงถูกต้อง เมื่อวัดด้วยเครื่องมือความสูง จุดต่ำสุดของการวัด และไม่มีการปรับตำแหน่งในโหมดสแกน เมื่อวัดด้วยเครื่องมือความสูง ขนาดต่ำสุดของหน้าต่างเครื่องมือ และไม่มีการปรับตำแหน่งในโหมดเส้น
*3 เมื่อวัดที่ศูนย์กลางของมุมมองภาพในโหมดสแกนด้วยการใช้จุดการวัด “สูงสุด” ของชิ้นงานอ้างอิง KEYENCE (กระจายแสงสีขาว) ที่ระยะอ้างอิง
*4 ที่ระยะอ้างอิงจากชิ้นงาน F.S. ของแต่ละรุ่นมีดังนี้ IX-055: ±10 มม., IX-080: ±18 มม., IX-150: ±50 มม., IX-360: ±80 มม.
*5 ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นโดยมีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์เป็นเป้าหมาย
*6 พร้อมชุดติดตั้งโลหะ

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์

รุ่น

IX-1000

IX-1050

ยูนิตหลัก / ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

จอแสดงผล

ยูนิตจอแสดงผลขั้นต่ำ

10 µm*1

ช่วงการแสดงผล

±999.99 ถึง ±999 มม. (เลือกได้ 4 ระดับ)*1

เครื่องมือ

โหมดสแกน

ความสูง, ความแตกต่างของความสูง, สูงสุด/ต่ำสุด, การคำนวณความแตกต่างของความสูง, การคำนวณความหนา, การตรวจจับแบบสีเดียว, การปรับตำแหน่ง
การตรวจจับ (จำนวนการตั้งค่าสูงสุด): เครื่องมือ 16 จุด, เครื่องมือปรับตำแหน่ง: เครื่องมือ 1 จุด*2

โหมดเส้น

ความสูง (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ำสุด) ความแตกต่างของความสูง (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ำสุด) การคำนวณความแตกต่างของความสูง การคำนวณความหนา การปรับตำแหน่ง การแก้ไขมุมเอียง
การตรวจจับ (จำนวนการตั้งค่าสูงสุด): เครื่องมือ 16 จุด, เครื่องมือปรับตำแหน่ง: เครื่องมือ 1 จุด, เครื่องมือปรับแนว: เครื่องมือ 1 จุด*2

ฟังก์ชันอื่นๆ

ทั่วไป

การปรับค่าออฟเซ็ตเป็นศูนย์, การปรับเกณฑ์ขั้นต่ำในการทำงาน, การปรับเทียบ 2 จุด, ทิศทางการวัด, การวัด NG แก้ไขตำแหน่ง, การบันทึกการปรับค่าออฟเซ็ตเป็นศูนย์,
การเพิ่มข้อมูลวันที่/เวลาของเซนเซอร์ในโหมดถ่ายภาพ (HDR), การสลับ N.O./N.C., การตรวจสอบ I/O, การปรับความสว่างอัตโนมัติ, การให้แสง (เปิด/ปิด), เงื่อนไขการวิเคราะห์โดยรวม,
การสลับ NPN/PNP, อินพุตยูนิตหลัก/ยูนิตขยายพร้อมกัน, การป้องกันการรบกวนกันของแสง, ความปลอดภัย

โหมดสแกน

ช่วงการวัด, ตำแหน่งการวัด (แคบ/มาตรฐาน/กว้าง), โหมดการวัด, การกำจัดสัญญาณรบกวนการวัด, โหมดการแสดงภาพ (กำลังขยายสูง), การแก้ไขมุมเอียง (การแก้ไขแบบคงที่หรือเรียลไทม์),
การลบแสงจ้า, ทริกเกอร์อินพุต (ภายใน/ภายนอก), ช่วงทริกเกอร์, การหน่วงทริกเกอร์, ข้อผิดพลาดของทริกเกอร์, ฮิสโตแกรมขาวดำ, พื้นที่อ้างอิงคงที่, เส้นขอบของกรอบ, ช่วงการหมุน

โหมดเส้น

การนับเฉลี่ย, การปรับตำแหน่งเลเซอร์, อินพุตเวลา, การแก้ไขความเอียงของส่วนหัว (แบบคงที่เท่านั้น), การกำจัดแสงรอบข้างสำหรับการวัด, ฟังก์ชันคงค่า, การตั้งค่าการเตือน, วิธีการวัด (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ำสุด)

อินพุต

อินพุต

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า/อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2 V หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.1 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (ลัดวงจร)
สำหรับอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 18 V หรือสูงกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.2 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (สำหรับ 24 V)

จำนวนอินพุต

8 (IN1 ถึง IN8)

ฟังก์ชัน

IN1: เวลาทริกเกอร์ภายนอกขึ้น/ลง IN2 ถึง IN8: เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: การเปลี่ยนโปรแกรม, การหยุดยิงเลเซอร์, การปรับค่าออฟเซ็ตเป็นศูนย์ (แบบกลุ่ม), รีเซ็ต (ข้อผิดพลาดเท่านั้น), รีเซ็ต (ค่าการวิเคราะห์เท่านั้น), รีเซ็ต (ค่าการวิเคราะห์และข้อผิดพลาด)

เอาต์พุต

เอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ Open collector, NPN/PNP เปลี่ยนสลับได้, N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้
สำหรับเอาต์พุต NPN แบบ Open collector: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 1.5 V หรือน้อยกว่า
สำหรับเอาต์พุต PNP แบบ Open collector: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 2 V หรือน้อยกว่า

จำนวนเอาต์พุต

10 (OUT1 ถึง OUT10)

ฟังก์ชัน

เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: ผลการวิเคราะห์ทั้งหมด (ดีทั้งหมด, มีทั้ง ดี/ไม่ดี), ทำงาน, ไม่ว่าง, มีข้อผิดพลาด, ผลการปรับตำแหน่ง, ผลการแก้ไขความเอียง
การตรวจจับแบบสีเดียว / ผลเครื่องมือการตรวจจับความสูง (ดี/ไม่ดี), ความสูง / ความแตกต่างของความสูง / สูงสุด /ต่ำสุด / ผลเครื่องมือการคำนวณ (ดี/ไม่ดี/สูง/ต่ำ), แจ้งเตือน

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, ความต้านทานเอาต์พุต: 100 Ω*3

ไม่มี

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานการโหลดสูงสุด: 350 Ω*3

จำนวนโปรแกรม

32

ข้อมูลทางสถิติ

โหมดสแกน: ค่าที่วัดได้ / ระดับความคล้ายคลึง (สูงสุด, ต่ำสุด, เฉลี่ย), เวลาประมวลผล (ล่าสุด, สูงสุด, ต่ำสุด, เฉลี่ย), การนับ (จำนวนที่ดี (OK) / จำนวนที่ไม่ดี (NG) / จำนวนทริกเกอร์)
โหมดเส้น: ค่าที่วัดได้ / ระดับความคล้ายคลึง (สูงสุด, ต่ำสุด, เฉลี่ย) การนับ (จำนวนที่ดี (OK) / จำนวนที่ไม่ดี (NG) / จำนวนทริกเกอร์)*1*4

ประวัติ การตรวจจับ

ประวัติที่บันทึก

100*5

เงื่อนไขการบันทึก

เลือกได้จากที่ไม่ดี (NG) เท่านั้น / ทั้งหมด*5

Ethernet

มาตรฐาน

100BASE-TX/10BASE-T*6

ไม่มี

คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ RJ45 8 ขา*6

อินเตอร์เฟซที่ใช้งานร่วมกันได้

CC-Link / DeviceNetTM / EtherNet/IPTM / EtherCAT® / RS-232C / BCD / PROFINET / PROFIBUS / เอาต์พุต TCP/IP*7

จำนวนยูนิตที่ต่อเชื่อมได้

ยูนิตหลัก: 1, ยูนิตขยาย: 1, ยูนิตการสื่อสาร (DL): 1

อัตรา

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ± 10% (รวมการกระเพื่อม)

ได้รับพลังงานมาจากยูนิตหลัก

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

สูงสุด 1.9 A หรือน้อยกว่า (เชื่อมต่อยูนิตหลักเท่านั้น: 0.8 A หรือน้อยกว่า, เชื่อมต่อยูนิตขยาย: 1.9 A หรือน้อยกว่า) (ไม่รวมโหลดของเอาต์พุต)*8

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมขณะปฏิบัติงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

โครงเครื่องยูนิตหลัก: PC / คอนเนคเตอร์จ่ายไฟ: PA, POM / คอนเนคเตอร์เอาต์พุตแบบอะนาล็อก: PA, POM / คอนเนคเตอร์ I/O: PA /
คอนเนคเตอร์หัวเซนเซอร์: สังกะสีชุบนิกเกิล, คอนเนคเตอร์ PA/Ethernet: โลหะผสมทองแดงชุบนิกเกิล / ซิงค์ระบายความร้อนด้านหลัง: อะลูมิเนียม /
แผ่นตรึงราง DIN ด้านหลังยูนิตหลัก: POM / ป้ายชื่อ: PC

น้ำหนัก

ประมาณ 210 กรัม

ประมาณ 190 กรัม

*1 สำหรับการแสดงผลบนแผงควบคุม IX ซีรี่ส์ หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
*2 กำหนดค่าสำหรับแต่ละโปรแกรมได้
*3 เลือก ±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V หรือ 4 ถึง 20 mA สำหรับใช้งาน
*4 เมื่อกำหนดคงค่าตัวอย่าง (ขอบ), คงค่าสูงสุด/ต่ำสุด/P-P (ระดับ/ขอบ)
*5 บันทึกไปยังหน่วยความจำภายในของเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำรองข้อมูลประวัติการตรวจจับที่บันทึกไว้ภายในเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ไปที่ PC ได้โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อกับแผงควบคุม IX ซีรี่ส์ หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
*6 สำหรับการเชื่อมต่อกับแผงควบคุม IX ซีรี่ส์ หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ใช้คอนเนคเตอร์ RJ45 ที่ยูนิตหลักเพื่อเชื่อมต่อกับยูนิตขยาย
*7 เมื่อใช้อุปกรณ์ DL ซีรี่ส์ โปรดติดต่อ KEYENCE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซอื่นๆ
*8 รวมยูนิตการสื่อสาร DL ซีรี่ส์

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์

รุ่น

IX-1000

IX-1050

ยูนิตหลัก / ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

จอแสดงผล

ยูนิตจอแสดงผลขั้นต่ำ

10 µm*1

ช่วงการแสดงผล

±999.99 ถึง ±999 มม. (เลือกได้ 4 ระดับ)*1

เครื่องมือ

โหมดสแกน

ความสูง, ความแตกต่างของความสูง, สูงสุด/ต่ำสุด, การคำนวณความแตกต่างของความสูง, การคำนวณความหนา, การตรวจจับแบบสีเดียว, การปรับตำแหน่ง
การตรวจจับ (จำนวนการตั้งค่าสูงสุด): เครื่องมือ 16 จุด, เครื่องมือปรับตำแหน่ง: เครื่องมือ 1 จุด*2

โหมดเส้น

ความสูง (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ำสุด) ความแตกต่างของความสูง (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ำสุด) การคำนวณความแตกต่างของความสูง การคำนวณความหนา การปรับตำแหน่ง การแก้ไขมุมเอียง
การตรวจจับ (จำนวนการตั้งค่าสูงสุด): เครื่องมือ 16 จุด, เครื่องมือปรับตำแหน่ง: เครื่องมือ 1 จุด, เครื่องมือปรับแนว: เครื่องมือ 1 จุด*2

ฟังก์ชันอื่นๆ

ทั่วไป

การปรับค่าออฟเซ็ตเป็นศูนย์, การปรับเกณฑ์ขั้นต่ำในการทำงาน, การปรับเทียบ 2 จุด, ทิศทางการวัด, การวัด NG แก้ไขตำแหน่ง, การบันทึกการปรับค่าออฟเซ็ตเป็นศูนย์,
การเพิ่มข้อมูลวันที่/เวลาของเซนเซอร์ในโหมดถ่ายภาพ (HDR), การสลับ N.O./N.C., การตรวจสอบ I/O, การปรับความสว่างอัตโนมัติ, การให้แสง (เปิด/ปิด), เงื่อนไขการวิเคราะห์โดยรวม,
การสลับ NPN/PNP, อินพุตยูนิตหลัก/ยูนิตขยายพร้อมกัน, การป้องกันการรบกวนกันของแสง, ความปลอดภัย

โหมดสแกน

ช่วงการวัด, ตำแหน่งการวัด (แคบ/มาตรฐาน/กว้าง), โหมดการวัด, การกำจัดสัญญาณรบกวนการวัด, โหมดการแสดงภาพ (กำลังขยายสูง), การแก้ไขมุมเอียง (การแก้ไขแบบคงที่หรือเรียลไทม์),
การลบแสงจ้า, ทริกเกอร์อินพุต (ภายใน/ภายนอก), ช่วงทริกเกอร์, การหน่วงทริกเกอร์, ข้อผิดพลาดของทริกเกอร์, ฮิสโตแกรมขาวดำ, พื้นที่อ้างอิงคงที่, เส้นขอบของกรอบ, ช่วงการหมุน

โหมดเส้น

การนับเฉลี่ย, การปรับตำแหน่งเลเซอร์, อินพุตเวลา, การแก้ไขความเอียงของส่วนหัว (แบบคงที่เท่านั้น), การกำจัดแสงรอบข้างสำหรับการวัด, ฟังก์ชันคงค่า, การตั้งค่าการเตือน, วิธีการวัด (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ำสุด)

อินพุต

อินพุต

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า/อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2 V หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.1 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (ลัดวงจร)
สำหรับอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 18 V หรือสูงกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.2 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (สำหรับ 24 V)

จำนวนอินพุต

8 (IN1 ถึง IN8)

ฟังก์ชัน

IN1: เวลาทริกเกอร์ภายนอกขึ้น/ลง IN2 ถึง IN8: เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: การเปลี่ยนโปรแกรม, การหยุดยิงเลเซอร์, การปรับค่าออฟเซ็ตเป็นศูนย์ (แบบกลุ่ม), รีเซ็ต (ข้อผิดพลาดเท่านั้น), รีเซ็ต (ค่าการวิเคราะห์เท่านั้น), รีเซ็ต (ค่าการวิเคราะห์และข้อผิดพลาด)

เอาต์พุต

เอาต์พุต

เอาต์พุตแบบ Open collector, NPN/PNP เปลี่ยนสลับได้, N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้
สำหรับเอาต์พุต NPN แบบ Open collector: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 1.5 V หรือน้อยกว่า
สำหรับเอาต์พุต PNP แบบ Open collector: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 2 V หรือน้อยกว่า

จำนวนเอาต์พุต

10 (OUT1 ถึง OUT10)

ฟังก์ชัน

เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: ผลการวิเคราะห์ทั้งหมด (ดีทั้งหมด, มีทั้ง ดี/ไม่ดี), ทำงาน, ไม่ว่าง, มีข้อผิดพลาด, ผลการปรับตำแหน่ง, ผลการแก้ไขความเอียง
การตรวจจับแบบสีเดียว / ผลเครื่องมือการตรวจจับความสูง (ดี/ไม่ดี), ความสูง / ความแตกต่างของความสูง / สูงสุด /ต่ำสุด / ผลเครื่องมือการคำนวณ (ดี/ไม่ดี/สูง/ต่ำ), แจ้งเตือน

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, ความต้านทานเอาต์พุต: 100 Ω*3

ไม่มี

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานการโหลดสูงสุด: 350 Ω*3

จำนวนโปรแกรม

32

ข้อมูลทางสถิติ

โหมดสแกน: ค่าที่วัดได้ / ระดับความคล้ายคลึง (สูงสุด, ต่ำสุด, เฉลี่ย), เวลาประมวลผล (ล่าสุด, สูงสุด, ต่ำสุด, เฉลี่ย), การนับ (จำนวนที่ดี (OK) / จำนวนที่ไม่ดี (NG) / จำนวนทริกเกอร์)
โหมดเส้น: ค่าที่วัดได้ / ระดับความคล้ายคลึง (สูงสุด, ต่ำสุด, เฉลี่ย) การนับ (จำนวนที่ดี (OK) / จำนวนที่ไม่ดี (NG) / จำนวนทริกเกอร์)*1*4

ประวัติ การตรวจจับ

ประวัติที่บันทึก

100*5

เงื่อนไขการบันทึก

เลือกได้จากที่ไม่ดี (NG) เท่านั้น / ทั้งหมด*5

Ethernet

มาตรฐาน

100BASE-TX/10BASE-T*6

ไม่มี

คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ RJ45 8 ขา*6

อินเตอร์เฟซที่ใช้งานร่วมกันได้

CC-Link / DeviceNetTM / EtherNet/IPTM / EtherCAT® / RS-232C / BCD / PROFINET / PROFIBUS / เอาต์พุต TCP/IP*7

จำนวนยูนิตที่ต่อเชื่อมได้

ยูนิตหลัก: 1, ยูนิตขยาย: 1, ยูนิตการสื่อสาร (DL): 1

อัตรา

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ± 10% (รวมการกระเพื่อม)

ได้รับพลังงานมาจากยูนิตหลัก

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

สูงสุด 1.9 A หรือน้อยกว่า (เชื่อมต่อยูนิตหลักเท่านั้น: 0.8 A หรือน้อยกว่า, เชื่อมต่อยูนิตขยาย: 1.9 A หรือน้อยกว่า) (ไม่รวมโหลดของเอาต์พุต)*8

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมขณะปฏิบัติงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

โครงเครื่องยูนิตหลัก: PC / คอนเนคเตอร์จ่ายไฟ: PA, POM / คอนเนคเตอร์เอาต์พุตแบบอะนาล็อก: PA, POM / คอนเนคเตอร์ I/O: PA /
คอนเนคเตอร์หัวเซนเซอร์: สังกะสีชุบนิกเกิล, คอนเนคเตอร์ PA/Ethernet: โลหะผสมทองแดงชุบนิกเกิล / ซิงค์ระบายความร้อนด้านหลัง: อะลูมิเนียม /
แผ่นตรึงราง DIN ด้านหลังยูนิตหลัก: POM / ป้ายชื่อ: PC

น้ำหนัก

ประมาณ 210 กรัม

ประมาณ 190 กรัม

*1 สำหรับการแสดงผลบนแผงควบคุม IX ซีรี่ส์ หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
*2 กำหนดค่าสำหรับแต่ละโปรแกรมได้
*3 เลือก ±5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V หรือ 4 ถึง 20 mA สำหรับใช้งาน
*4 เมื่อกำหนดคงค่าตัวอย่าง (ขอบ), คงค่าสูงสุด/ต่ำสุด/P-P (ระดับ/ขอบ)
*5 บันทึกไปยังหน่วยความจำภายในของเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำรองข้อมูลประวัติการตรวจจับที่บันทึกไว้ภายในเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ไปที่ PC ได้โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อกับแผงควบคุม IX ซีรี่ส์ หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
*6 สำหรับการเชื่อมต่อกับแผงควบคุม IX ซีรี่ส์ หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ใช้คอนเนคเตอร์ RJ45 ที่ยูนิตหลักเพื่อเชื่อมต่อกับยูนิตขยาย
*7 เมื่อใช้อุปกรณ์ DL ซีรี่ส์ โปรดติดต่อ KEYENCE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซอื่นๆ
*8 รวมยูนิตการสื่อสาร DL ซีรี่ส์

แผงควบคุม IX ซีรี่ส์

รุ่น

IX-CP50

จอแสดงผล

จอ LCD สี TFT 5.7 นิ้ว 640 x 480 (VGA)

แบ็คไลต์

วิธีการ

LED สีขาว

ระยะเวลา

ประมาณ 50,000 ชั่วโมง (25°C)

จอสัมผัส

วิธีการ

ส่วนต้านทานแบบอะนาล็อก

แรงกด

0.8 N หรือน้อยกว่า

Ethernet

มาตรฐาน

100BASE-TX/10BASE-T*1

คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ M12 4 ขา*1

ภาษา

ญี่ปุ่น/อังกฤษ/เยอรมัน/จีน (Simplified)/อิตาลี/สเปน/ฝรั่งเศส

หน่วยความจำขยาย

หน่วยความจำ USB*2

อัตรา

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ± 10% (รวมการกระเพื่อม)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.3 A หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกั

IP40

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมขณะปฏิบัติงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3

ความทนทานจากการหล่น

ลงบนคอนกรีตที่ความสูง 1.3 ม. (2 ครั้งในทุกทิศทาง)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz; แอมพลิจูด 2 เท่า 0.7 มม.; 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z

วัสดุ

โครงเครื่องยูนิตหลัก: PC / คอนเนคเตอร์จ่ายไฟ: ทองเหลืองชุบนิกเกิล /
สายเคเบิลคอนเนคเตอร์ Ethernet: สังกะสีชุบนิกเกิล, PA /
ฝาครอบคอนเนคเตอร์ USB: EDPM / ที่เก็บปากกา: PC /
ตะขอยึดอะแดปเตอร์: POM / ฝาครอบหลอดไฟ LED: PC /
อะแดปเตอร์ยึด: PC / สไตลัส: POM

น้ำหนัก

ยูนิตหลัก: ประมาณ 450 กรัม
เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ยึดผนังและสไตลัส: ประมาณ 485 กรัม

*1 ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับ IX-1000/1050 โดยเฉพาะ
*2 ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ KEYENCE แนะนำเท่านั้น
*3 หากอุณหภูมิแวดล้อมขณะปฏิบัติงานสูงเกิน 40°C ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 85% RH หรือน้อยกว่าที่ 40°C

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รุ่น

IX-H1

ความต้องการ ระบบ

อินเตอร์เฟซ

มีการเชื่อมต่อ Ethernet (100BASE-TX)

OS

ต้องติดตั้ง Windows 7 Home Premium/Professional/
Ultimate หรือ
Windows 10 Home/Pro/Enterprise ไว้ก่อนแล้ว*1

ภาษา

ญี่ปุ่น/อังกฤษ/เยอรมัน/จีน (Simplified)/อิตาลี/สเปน/ฝรั่งเศส

หน่วยประมวลผล

ตามความต้องการของระบบปฏิบัติการ

ความจุหน่วยความจำ

หน่วยความจำที่ต้องใช้ สíำหรับการติดตั้ง

1 GB ขึ้นไป

จอแสดงผล

ความละเอียด: 1024 × 768 พิกเซลหรือสูงกว่า
สีในการแสดงผล: High Colour (16 บิต) หรือสูงกว่า

เงื่อนไขการปฏิบัติการ

ร ต้องติดตั้ง .NET Framework 4.5.2 หรือใหม่กว่า*2

*1 รองรับเวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิต
*2 หากไม่ได้ติดตั้ง .NET Framework 4.5.2 หรือใหม่กว่าไว้ ระบบจะติดตั้ง .NET Framework 4.5.2 ระหว่าง การติดตั้ง IX-H1 โดยอัตโนมัติ

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า