การประยุกต์ใช้งาน เลเซอร์เซนเซอร์แบบใช้ภาพ IX ซีรีส์

การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายยิ่งกว่าที่เคยมีมา

เครื่องมือที่ใช้: ความแตกต่างของความสูง

การตรวจจับการมีอยู่ของผ้าใยสังเคราะห์

การตรวจสอบความแตกต่างระหว่างด้านหน้า และหลังของแหวน (สีเดียวกัน)

การตรวจจับการวางตำแหน่งสกรูไม่ถูกต้อง

การตรวจจับการใส่โอริงที่ไม่ถูกต้อง

การตรวจจับการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์

การตรวจสอบการล็อคของคอนเนคเตอร์

การตรวจสอบฝากล่อง

การตรวจจับการซ้อนทับของปีกด้านข้าง

การตรวจจับความเอียงของฝาบรรจุภัณฑ์ พลาสติก