การประยุกต์ใช้งาน คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ CL-3000 ซีรีส์

โซลูชันอเนกประสงค์สำหรับทุกอุตสาหกรรม

กระจก

การวัดความหนาของขั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ

การวัดความไม่ได้ระนาบของมอเตอร์ HDD และความสูงของหัวอ่าน

การควบคุมแกน Z สำหรับ Laser Scribers

การตรวจจับความไม่ได้ระนาบของดิสก์เบรก