ข้อมูลจำเพาะ ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis MD-X ซีรีส์

รุ่น

MD-X2000A

MD-X2020A

MD-X2050A

MD-X2500A

MD-X2520A

รูป

ชนิด

ชุดทำเครื่องหมาย (ชุดควบคุม + ชุดทำเครื่องหมาย) ประเภท 13 W พืน้ ที่มาตรฐาน

ชุดทำเครื่องหมาย (ชุดควบคุม + ชุดทำเครื่องหมาย) ประเภท 13 W พืน้ ที่กว้าง

ชุดทำเครื่องหมาย (ชุดควบคุม + ชุดทำเครื่องหมาย) ประเภท 13 W จุดเล็ก

ชุดทำเครื่องหมาย (ชุดควบคุม + ชุดทำเครื่องหมาย) ประเภท 25 W พืน้ ที่มาตรฐาน

ชุดทำเครื่องหมาย (ชุดควบคุม + ชุดทำเครื่องหมาย) ประเภท 25 W พืน้ ที่กว้าง

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (รวมอยู่ในยูนิต)

MB-PH1 (Marking Builder Plus, Marking Diagnostic Tool)*1

คอนโซลที่ใช้งานสะดวก

MC-P1

Add-in ฟังก์ชัน 3D (แยกจำหน่าย)

MD-AD-3D

Add-in การติดตาม XY (แยกจำหน่าย)

MD-AD-XYT

-

MD-AD-XYT

Add-in การติดตาม Z (แยกจำหน่าย)

MD-AD-ZT

MD-AD-ZT

Add-in เครื่องอ่านโค้ด 2D (แยกจำหน่าย)

MD-AD-2DR/MD-AD-2DRA

วิธีการมาร์ก

วิธีสแกนพร้อมกันแบบ 3-Axis ในทิศทาง XYZ

เลเซอร์ ที่ใช้มาร์ก

ชนิด

เลเซอร์ YVO4 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 4 (IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA(CDRH) Part 1040.10) *2

ความยาวคลื่น

1064 nm

เอาต์พุต

13 W

25 W

ความถี่ Q-switch

CW (คลื่นต่อเนื่อง), 1 ถึง 400 kHz

เซนเซอร์วัดระยะ

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำ, ความยาวคลื่น: 683 nm
เอาต์พุต: 5.0 mW
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
(IEC60825-1, JIS6802,FDA (CDRH) ส่วนที่ 1040.10)) *2

-

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำ, ความยาวคลื่น: 683 nm
เอาต์พุต: 5.0 mW
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R
(IEC60825-1, JIS6802,FDA (CDRH) ส่วนที่ 1040.10)) *2

เลเซอร์ชี้แนว / จุดกำหนดระยะการทำงาน

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำ, ความยาวคลื่น: 655 nm
เอาต์พุต: 1.0 mW
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2
(IEC60825-1, JIS6802,FDA (CDRH) ส่วนที่ 1040.10)) *2

พื้นที่การมาร์ก

125 × 125 × 42 มม.

330 × 330 × 42 มม.

50 × 50 × 30 มม.

125 × 125 × 42 มม.

330 × 330 × 42 มม.

ระยะการทำงานมาตรฐาน (± ความกว้างที่ผันแปร)

189 มม. (±21 มม.)

300 มม. (±21 มม.)

100 มม. (±15 มม.)

189 มม. (±21 มม.)

300 มม. (±21 มม.)

ความละเอียดในการมาร์ก

2 μm

5 μm

1 μm

2 μm

5 μm

ความเร็วในการสแกน

สูงสุด 12000 มม./วินาที

สูงสุด 8000 มม./วินาที

สูงสุด 6000 มม./วินาที

สูงสุด 12000 มม./วินาที

สูงสุด 8000 มม./วินาที

ชนิดตัวอักษร

ฟอนต์

ฟอนต์เดิมของ KEYENCE (ตัวเลข, ตัวอักษร, คาตาคานะ, ฮิรากานะ, คันจิ), ฟอนต์ของผู้ใช้, ฟอนต์ TrueType, ฟอนต์ OpenType *3

บาร์โค้ด

CODE39/ITF/2of5/NW7 (CODABAR)/JAN/CODE128/EAN/UPC-A/UPC-E/CODE93

โค้ด 2D

QR code, micro QR code, DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/
GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A/GS1 DataBar Truncated/GS1 DataBar Truncated CC-A

ภาพโลโก้

ฟอนต์ตัวอักษรและข้อมูลโลโก้ (CAD) ชนิดกำหนดเอง, BMP/JPEG/PNG/TIFF

การตั้งค่า การมาร์ก

รูปแบบชิ้นงาน

การมาร์กอยู่กับที่, การมาร์กแบบเคลื่อนที่ (ความเร็วคงที่, การถอดรหัส)

ขนาดตัวอักษร (สูง / กว้าง)

0.1 ถึง 125 มม.

0.1 ถึง 330 มม.

0.1 ถึง 50 มม.

0.1 ถึง 125 มม.

0.1 ถึง 330 มม.

จำนวนงานที่บันทึกได้

สูงสุด 2000

จำนวนของบล็อกโปรแกรม

256

อินพุต/เอาต์พุต

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล I/O, คอนเนคเตอร์ MIL แบบ I/O, I/O ควบคุมโมดูลความปลอดภัยของเลเซอร์ *4

การเชื่อมต่อ

RS-232C/USB2.0/Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) *5

ทิศทางการติดตั้งหัวมาร์ก

ทุกทิศทาง

ความยาวสายเคเบิลหัวมาร์ก

4.3 ±0.1 ม.

วิธีระบายความร้อน

ระบายความร้อนด้วยการอัดอากาศ

ข้อกำหนดที่รองรับ

คำสงั่ EU (คำสงั่ EMC, คำสงั่ แรงดันไฟฟ้ าต่ำ, คำสงั่ RoHS) / มาตรฐาน EN (EN61010-1, EN60825-1, EN62471, EN55011, EN61000-6-2, EN50581) /
มาตรฐาน CSA และมาตรฐาน UL (CAN/CSA C22.2 No.61010-1, UL61010-1) / มาตรฐานอเมริกาเหนือ (FCC Part 15B, ICES-001 Class A) / China RoHS/UKCA

อัตราแรงดันไฟฟ้าและการสิ้นเปลืองกำลังไฟ

100 ถึง 240 VAC ±10% 50/60 Hz, สูงสุด 700 VA

100 ถึง 240 VAC ±10% 50/60 Hz, สูงสุด 850 VA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP64 (หัวมาร์ก)

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการขนส่ง/จัดเก็บ

-10 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมสำหรับการขนส่ง/จัดเก็บ

30 ถึง 85% (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง 40°C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

30 ถึง 85% (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ประเภทแรงดัน ไฟฟ้าเกิน

II

ระดับมลภาวะ

2

น้ำหนัก

คอนโทรลเลอร์: 23.0 กก.
หัวมาร์ก: 13.8 กก.
คอนโซล: 2.0 กก.

คอนโทรลเลอร์: 23.0 กก.
หัวมาร์ก: 12.6 กก.
คอนโซล: 2.0 กก.

คอนโทรลเลอร์: 23.0 กก.
หัวมาร์ก: 13.8 กก.
คอนโซล: 2.0 กก.

*1 ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:Windows 11 / Windows 10 ภาษา:อังกฤษ/ญี่ปุ่น/จีน (Simplified)/จีน (Traditional)/เยอรมัน/เกาหลี/ฝรั่งเศส/สเปน/ไทย/อิตาลี
*2 การจำแนกประเภทของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No. 50
*3 ฟอนต์ TrueType และ OpenType ที่รองรับเท่านั้น คือฟอนต์ที่คุณสมบัติ “ความสามารถในการฝังของฟอนต์” ได้รับการตั้งค่าเป็น “ติดตั้งได้” หรือ “แก้ไขได้” ดูคุณสมบัตินี้ได้จากกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของฟอนต์ที่แสดงในหน้าจอ [ฟอนต์] ใน [แผงควบคุม]
*4 เฉพาะเมื่่อติิดตั้้งโมดููลความปลอดภััย ของเลเซอร์์ ((MD-C2A/MD-C2B) ไว้้
*5 มีพอร์ต USB สองพอร์ต: คอนเนคเตอร์ชนิด A สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB หรือเมาส์ USB และคอนเนคเตอร์ ชนิด B เป็นพอร์ตเฉพาะสำหรับ Marking Builder Plus (ActiveX) พอร์ตอีเธอร์เน็ตรองรับการสื่อสารกับ Marking Builder Plus (ActiveX), การสื่อสาร TCP/IP, EtherNet/IP™ และ PROFINET

ด้านบนสุดของหน้า