PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว

Visual KV ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ตัวยึดสกรูสำหรับยูนิตหลัก 40 จุด OP-35348

OP-35348 - ตัวยึดสกรูสำหรับยูนิตหลัก 40 จุด

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-35348

ภาพรวม

ตัวยึดสกรูสำหรับชุดพื้นฐาน 40 จุด ใช้เมื่อใช้ราง DIN และเมื่อยึดชุดอุปกรณ์หลักด้วยสกรูโดยตรง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

KV

หมายเหตุ

รวมสกรู 2 ตัว (สกรู M3.5) สำหรับยึดงชุดอุปกรณ์หลัก

รุ่นอื่นๆ