ข้อมูลจำเพาะ PLC อเนกประสงค์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง KV Nano ซีรีส์

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: ยูนิตหลัก, 14 จุด, ประเภทเอาต์พุตทรานซิสเตอร์

รุ่น

KV-N14AT

KV-N14ATP

KV-N14DT

KV-N14DTP

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC (+10%/-15%)

24 VDC (+10%/-15%)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง 55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

มีฝุ่นและก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า ความกว้างพัลส์ 1 µs, 50 ns (ขึ้นกับเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน) ตามมาตรฐาน IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1500 VAC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า
(ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC ในการวัดระหว่างขั้วอินพุตกับขั้วแหล่งจ่ายไฟ รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง)

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟเอาต์พุต

24 VDC (±10%; ความจุของเอาต์พุต: 0.6 A)

-

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-25 ถึง +75°C

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 3.5 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*3*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 1.75 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*3*4

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms สองครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

2000 ม. หรือน้อยกว่า

แรงดันไฟฟ้าประเภท

AC: II, DC: I

ระดับมลภาวะ

2

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

วิธีการควบคุมการคำนวณ

วิธีการจัดเก็บโปรแกรม

วิธีการควบคุม I/O

วิธีรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, KV Script, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 81 ชนิด/182 คำสั่ง, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: 39 ชนิด/56 คำสั่ง,
คำสั่งคำนวณทางคณิตศาสตร์: 123 ชนิด/311 คำสั่ง, คำสั่งขยาย: 92 ชนิด/141 คำสั่ง,
รวม: 335 ชนิด/690 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 50 ns, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: ต่ำสุด 170 ns

ความจุของโปรแกรม

8k ระดับ

จำนวนยูนิต I/O สูงสุดที่สามารถต่อได้

3

จำนวนจุด I/O สูงสุด

128 (ไม่รวม I/O ยูนิตหลัก)

รีเลย์อินพุท/รีเลย์เอาต์พุต/รีเลย์เสริมภายใน

R

รวม 9600 จุด 1 บิต (R000 ถึง R59915)

รีเลย์ลิงค์

B

8192 จุด 1 บิต (B0 ถึง B1FFF)

รีเลย์เสริมภายใน

MR

9600 จุด 1 บิต (MR000 ถึง MR59915)

แลทช์รีเลย์

LR

3200 จุด 1 บิต (LR000 ถึง LR19915)

คอนโทรลรีเลย์

CR

1440 จุด 1 บิต (CR000 ถึง CR8915)

ไทม์เมอร์

T

512 จุด 32 บิต (T0 ถึง T511)

เคาน์เตอร์

C

256 จุด 32 บิต (C0 ถึง C255)

หน่วยความจำข้อมูล

DM

32768 จุด 16 บิต (DM0 ถึง DM32767)

การบันทึกลิงค์

W

16384 จุด 16 บิต (W0 ถึง W3FFF)

หน่วยความจำชั่วคราว

TM

512 จุด 16 บิต (TM0 ถึง TM511)

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTH

2 จุด (CTH0 และ CTH1)
เคาน์เตอร์รีเซ็ตอัตโนมัติแบบ 32 บิต*5 (การตอบสนองอินพุต: 100 kHz ต่อเฟสเดียว, 50 kHz ต่อความต่างเฟส)*6

ตัวเปรียบเทียบเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTC

4 จุด (CTC0 ถึง CTC3)
32 บิต, สองจุดต่อเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

การบันทึกดัชนี

Z

12 จุด 32 บิต (Z01 ถึง Z12)

หน่วยความจำควบคุม

CM

9000 จุด 16 บิต (CM0 ถึง CM8999)

เอาต์พุตพัลส์กำหนดตำแหน่ง

2 แกน
ความถี่เอาต์พุตสูงสุด: 100 kHz

I/O ยูนิตหลัก

อินพุต: 8 จุด, เอาต์พุต: 6 จุด
จุดร่วมอินพุต: 1 จุด, จุดร่วมเอาต์พุต: 4 จุด (ชนิด R)/1 จุด (ชนิด T/TP)

จำนวนความเห็นและป้าย
ที่สามารถจัดเก็บไว้ในยูนิตหลัก

คอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

10000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีฉลาก

ฉลาก

14000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีคอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผล
เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM สามารถเขียนใหม่ได้ 10000 ครั้ง

อุปกรณ์

Nonvolatile RAM*7

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

ความผิดปกติของ CPU, RAM และปัญหาอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะของอินพุต

หมายเลขรีเลย์

อินพุตทั่วไป: R000 ถึง R003 (4 จุด), อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: R004 ถึง R007 (2 Channel, รวม 4 จุด)

โหมดอินพุต

อินพุต 24 VDC (open collector)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แอัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

24 VDC (อินพุตทั่วไป: 5.3 mA, อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: 6.5 mA*8)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5 mA

การต่อสายร่วม

อินพุตทั่วไป: จุดทั้งหมด/จุดร่วม 1 จุด (1 ขั้ว)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: ใช้จุดร่วมร่วมกันสำหรับทุกจุด (ใช้ร่วมกับอินพุตทั่วไป)

เวลาหน่วงของวงจร

อินพุตทั่วไป:
OFF เป็น ON: สูงสุด 30 µs (ปกติ 3.5 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 50 µs (ปกติ 15 µs)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง:
OFF เป็น ON: สูงสุด 2 µs (ปกติ 1.1 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 2 µs (ปกติ 0.3 µs)*9

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต

ปกติ: 10 ms, เมื่อใช้คำสั่ง HSP: 10 µs
เมื่อ CR2305 เปิดอยู่: 10 µs ถึง 10 ms, สามารถใช้การสลับแปดระดับ (ตั้งค่าด้วย CM1620) และสามารถตั้งค่าจากโปรแกรมแก้ไขยูนิตได้*9

การหน่วงโดยค่าเวลาคงที่ของอินพุต
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 1.6 ถึง 2 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 20 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 12 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 110 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 90 ถึง 93 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 500 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 300 ถึง 400 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 1 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 800 ถึง 900 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 2.5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 2.3 ถึง 2.4 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 4.0 ถึง 4.5 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 9.5 ms

ความถี่ในการตอบสนอง

(อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง) เฟสเดียว: 100 kHz, สองเฟส: 50 kHz, 24 V±10%, Duty 50%

ข้อมูลจำเพาะของเอาต์พุต

หมายเลขรีเลย์

เอาต์พุตทั่วไป: R504 ถึง R505 (2 จุด), เอาต์พุตความเร็วสูง: R500 ถึง R503 (4 จุด)

โหมดเอาต์พุต

ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต
MOSFET (N-ch)

ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต
MOSFET (P-ch)

ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต
MOSFET (N-ch)

ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต
MOSFET (P-ch)

อัตราการโหลด

30 VDC, 0.5 A

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

30 VDC

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.8 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.5 A), 0.6 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.3 A)

การต่อสายร่วม

8 ถึง 10 จุด/1 จุดร่วม

เวลาตอบสนองของ ON/OFF

เอาต์พุตทั่วไป:
จาก OFF เป็น ON: 100 µs (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า), จาก ON เป็น OFF: 200 µs (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)
เอาต์พุตความเร็วสูง:
จาก OFF เป็น ON: 2 µs (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA), จาก ON เป็น OFF: 5 µs (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA)

การป้องกันกระแสไฟเกิน

การป้องกันที่มีสำหรับแต่ละจุดร่วม*10

ความถี่เอาต์พุต

เอาต์พุตความเร็วสูง:100 kHz (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA)

พอร์ตอนุกรมในตัว

การเชื่อมต่อ

มาตรฐานการสื่อสาร

RS-232C

การเชื่อมต่อ

ขั้วต่อชนิดโมดูล

ด้านการส่งข้อมูล
RS-232C

Baud rate

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps

วิธีการส่งข้อมูล

ดูเพล็กซ์เต็ม

รูปแบบข้อมูล

บิตเริ่ม

1 บิต

บิตข้อมูล

7 บิต, 8 บิต

บิตหยุด

1 บิต, 2 บิต

การตรวจหาข้อผิดพลาด

พาริตี้

คู่, คี่, ไม่มี

ระยะการส่งข้อมูล

15 ม.

จำนวนยูนิตการส่งข้อมูล

1

จอแสดงผล

SD (สีเขียว), RD (สีแดง)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

75 VA (VA มีการคำนวณด้วยพาวเวอร์แฟคเตอร์ที่ 30%)

150 mA

น้ำหนัก

ประมาณ 420 กรัม

ประมาณ 330 กรัม

*1 ช่วงที่รับประกันเป็นระบบ (ไม่รวมรายการที่ระบุเป็นพิเศษสำหรับยูนิตและคาสเซท)
*2 อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์กลางของยูนิต (30 มม.) ภายในแผงควบคุม
*3 ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้สอดคล้องกับในกรณีที่ยูนิตติดตั้งอยู่บนรางแบบ DIN และยูนิตติดตั้งอยู่บนแผงโดยตรง
*4 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC61131-2, จำนวนการสแกน: 10 ครั้ง (100 นาที) ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z
*5 คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อจะไม่ใช้การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติได้
*6 สนับสนุนเฉพาะชนิด Open Collector ไม่สนับสนุน Line Driver
*7 คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป้าหมายได้ โดยคลิก "CPU system setting" และ "Power off holding" ใน KV STUDIO
*8 ค่าอ้างอิงของกระแสไฟฟ้าอินพุต
*9 เวลาตอบสนองอินพุตซึ่งสอดคล้องกับค่าเวลาคงที่ของอินพุต สามารถคำนวณได้ตามที่แสดงด้านล่าง (เวลาตอบสนอง) = (การหน่วงวงจรของวงจรอินพุต) + (การหน่วงโดยตัวกรองสัญญาณดิจิตอล)
ตัวอย่าง: เวลาตอบสนองสูงสุดเมื่อค่าเวลาคงที่ของอินพุตถูกตั้งค่าเป็น 500 µs
จาก OFF เป็น ON: 30 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 430 µs, จาก ON เป็น OFF: 50 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 450 µs
*10 หากเกิดกระแสไฟฟ้าเกินขึ้น การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: ยูนิตหลัก, 24 จุด, ประเภทเอาต์พุตทรานซิสเตอร์

รุ่น

KV-N24AT

KV-N24ATP

KV-N24DT

KV-N24DTP

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC (+10%/-15%)

24 VDC (+10%/-15%)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง 55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

มีฝุ่นและก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า ความกว้างพัลส์ 1 µs, 50 ns (ขึ้นกับเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน) ตามมาตรฐาน IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1500 VAC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า
(ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC ในการวัดระหว่างขั้วอินพุตกับขั้วแหล่งจ่ายไฟ รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง)

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟเอาต์พุต

24 VDC (±10%; ความจุของเอาต์พุต: 0.6 A)

-

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-25 ถึง +75°C

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 3.5 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*3*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 1.75 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*3*4

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms สองครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

2000 ม. หรือน้อยกว่า

แรงดันไฟฟ้าประเภท

AC: II, DC: I

ระดับมลภาวะ

2

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

วิธีการควบคุมการคำนวณ

วิธีการจัดเก็บโปรแกรม

วิธีการควบคุม I/O

วิธีรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, KV Script, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 81 ชนิด/182 คำสั่ง, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: 39 ชนิด/56 คำสั่ง,
คำสั่งคำนวณทางคณิตศาสตร์: 123 ชนิด/311 คำสั่ง, คำสั่งขยาย: 92 ชนิด/141 คำสั่ง,
รวม: 335 ชนิด/690 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 50 ns, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: ต่ำสุด 170 ns

ความจุของโปรแกรม

8k ระดับ

จำนวนยูนิต I/O สูงสุดที่สามารถต่อได้

8

จำนวนจุด I/O สูงสุด

256 (ไม่รวม I/O ยูนิตหลัก)

รีเลย์อินพุท/รีเลย์เอาต์พุต/รีเลย์เสริมภายใน

R

รวม 9600 จุด 1 บิต (R000 ถึง R59915)

รีเลย์ลิงค์

B

8192 จุด 1 บิต (B0 ถึง B1FFF)

รีเลย์เสริมภายใน

MR

9600 จุด 1 บิต (MR000 ถึง MR59915)

แลทช์รีเลย์

LR

3200 จุด 1 บิต (LR000 ถึง LR19915)

คอนโทรลรีเลย์

CR

1440 จุด 1 บิต (CR000 ถึง CR8915)

ไทม์เมอร์

T

512 จุด 32 บิต (T0 ถึง T511)

เคาน์เตอร์

C

256 จุด 32 บิต (C0 ถึง C255)

หน่วยความจำข้อมูล

DM

32768 จุด 16 บิต (DM0 ถึง DM32767)

การบันทึกลิงค์

W

16384 จุด 16 บิต (W0 ถึง W3FFF)

หน่วยความจำชั่วคราว

TM

512 จุด 16 บิต (TM0 ถึง TM511)

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTH

2 จุด (CTH0 และ CTH1)
เคาน์เตอร์รีเซ็ตอัตโนมัติแบบ 32 บิต*5 (การตอบสนองอินพุต: 100 kHz ต่อเฟสเดียว, 50 kHz ต่อความต่างเฟส)*6

ตัวเปรียบเทียบเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTC

4 จุด (CTC0 ถึง CTC3)
32 บิต, สองจุดต่อเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

การบันทึกดัชนี

Z

12 จุด 32 บิต (Z01 ถึง Z12)

หน่วยความจำควบคุม

CM

9000 จุด 16 บิต (CM0 ถึง CM8999)

เอาต์พุตพัลส์กำหนดตำแหน่ง

2 แกน
ความถี่เอาต์พุตสูงสุด: 100 kHz

I/O ยูนิตหลัก

อินพุต: 14 จุด; เอาต์พุต: 10 จุด
จุดร่วมอินพุต: 1 จุด, จุดร่วมเอาต์พุต: 5 จุด (ชนิด R)/1 จุด (ชนิด T/TP)

จำนวนความเห็นและป้าย
ที่สามารถจัดเก็บไว้ในยูนิตหลัก

คอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

20000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีฉลาก

ฉลาก

28000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีคอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผล
เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM สามารถเขียนใหม่ได้ 10000 ครั้ง

อุปกรณ์

Nonvolatile RAM*7

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

ความผิดปกติของ CPU, RAM และปัญหาอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะของอินพุต

หมายเลขรีเลย์

อินพุตทั่วไป: R000 ถึง R003, R008 ถึง R013 (10 จุด)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: R004 ถึง R007 (2 Channel, รวม 4 จุด)

โหมดอินพุต

อินพุต 24 VDC (open collector)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แอัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

24 VDC (อินพุตทั่วไป: 5.3 mA, อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: 6.5 mA*8)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5 mA

การต่อสายร่วม

อินพุตทั่วไป: จุดทั้งหมด/จุดร่วม 1 จุด (1 ขั้ว)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: ใช้จุดร่วมร่วมกันสำหรับทุกจุด (ใช้ร่วมกับอินพุตทั่วไป)

เวลาหน่วงของวงจร

อินพุตทั่วไป:
OFF เป็น ON: สูงสุด 30 µs (ปกติ 3.5 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 50 µs (ปกติ 15 µs)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง:
OFF เป็น ON: สูงสุด 2 µs (ปกติ 1.1 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 2 µs (ปกติ 0.3 µs)*9

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต

ปกติ: 10 ms, เมื่อใช้คำสั่ง HSP: 10 µs
เมื่อ CR2305 เปิดอยู่: 10 µs ถึง 10 ms, สามารถใช้การสลับแปดระดับ (ตั้งค่าด้วย CM1620) และสามารถตั้งค่าจากโปรแกรมแก้ไขยูนิตได้*9

การหน่วงโดยค่าเวลาคงที่ของอินพุต
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 1.6 ถึง 2 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 20 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 12 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 110 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 90 ถึง 93 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 500 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 300 ถึง 400 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 1 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 800 ถึง 900 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 2.5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 2.3 ถึง 2.4 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 4.0 ถึง 4.5 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 9.5 ms

ความถี่ในการตอบสนอง

(อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง) เฟสเดียว: 100 kHz, สองเฟส: 50 kHz, 24 V±10%, Duty 50%

ข้อมูลจำเพาะของเอาต์พุต

หมายเลขรีเลย์

เอาต์พุตทั่วไป: R504 ถึง R509 (6 จุด), เอาต์พุตความเร็วสูง: R500 ถึง R503 (4 จุด)

โหมดเอาต์พุต

ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต
MOSFET (N-ch)

ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต
MOSFET (P-ch)

ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต
MOSFET (N-ch)

ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต
MOSFET (P-ch)

อัตราการโหลด

30 VDC, 0.5 A

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

30 VDC

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.8 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.5 A), 0.6 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.3 A)

การต่อสายร่วม

8 ถึง 10 จุด/1 จุดร่วม

เวลาตอบสนองของ ON/OFF

เอาต์พุตทั่วไป:
จาก OFF เป็น ON: 100 µs (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า), จาก ON เป็น OFF: 200 µs (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)
เอาต์พุตความเร็วสูง:
จาก OFF เป็น ON: 2 µs (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA), จาก ON เป็น OFF: 5 µs (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA)

การป้องกันกระแสไฟเกิน

การป้องกันที่มีสำหรับแต่ละจุดร่วม*10

ความถี่เอาต์พุต

เอาต์พุตความเร็วสูง:100 kHz (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA)

พอร์ตอนุกรมในตัว

การเชื่อมต่อ

มาตรฐานการสื่อสาร

RS-232C

การเชื่อมต่อ

ขั้วต่อชนิดโมดูล

ด้านการส่งข้อมูล
RS-232C

Baud rate

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps

วิธีการส่งข้อมูล

ดูเพล็กซ์เต็ม

รูปแบบข้อมูล

บิตเริ่ม

1 บิต

บิตข้อมูล

7 บิต, 8 บิต

บิตหยุด

1 บิต, 2 บิต

การตรวจหาข้อผิดพลาด

พาริตี้

คู่, คี่, ไม่มี

ระยะการส่งข้อมูล

15 ม.

จำนวนยูนิตการส่งข้อมูล

1

จอแสดงผล

SD (สีเขียว), RD (สีแดง)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

76 VA (VA มีการคำนวณด้วยพาวเวอร์แฟคเตอร์ที่ 30%)

160 mA

น้ำหนัก

ประมาณ 470 กรัม

ประมาณ 390 กรัม

*1 ช่วงที่รับประกันเป็นระบบ (ไม่รวมรายการที่ระบุเป็นพิเศษสำหรับยูนิตและคาสเซท)
*2 อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์กลางของยูนิต (30 มม.) ภายในแผงควบคุม
*3 ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้สอดคล้องกับในกรณีที่ยูนิตติดตั้งอยู่บนรางแบบ DIN และยูนิตติดตั้งอยู่บนแผงโดยตรง
*4 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC61131-2, จำนวนการสแกน: 10 ครั้ง (100 นาที) ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z
*5 คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อจะไม่ใช้การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติได้
*6 สนับสนุนเฉพาะชนิด Open Collector ไม่สนับสนุน Line Driver
*7 คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป้าหมายได้ โดยคลิก "CPU system setting" และ "Power off holding" ใน KV STUDIO
*8 ค่าอ้างอิงของกระแสไฟฟ้าอินพุต
*9 เวลาตอบสนองอินพุตซึ่งสอดคล้องกับค่าเวลาคงที่ของอินพุต สามารถคำนวณได้ตามที่แสดงด้านล่าง (เวลาตอบสนอง) = (การหน่วงวงจรของวงจรอินพุต) + (การหน่วงโดยตัวกรองสัญญาณดิจิตอล)
ตัวอย่าง: เวลาตอบสนองสูงสุดเมื่อค่าเวลาคงที่ของอินพุตถูกตั้งค่าเป็น 500 µs
จาก OFF เป็น ON: 30 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 430 µs, จาก ON เป็น OFF: 50 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 450 µs
*10 หากเกิดกระแสไฟฟ้าเกินขึ้น การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: ยูนิตหลัก, 40 จุด, ประเภทเอาต์พุตทรานซิสเตอร์

รุ่น

KV-N40AT

KV-N40ATP

KV-N40DT

KV-N40DTP

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC (+10%/-15%)

24 VDC (+10%/-15%)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง 55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

มีฝุ่นและก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า ความกว้างพัลส์ 1 µs, 50 ns (ขึ้นกับเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน) ตามมาตรฐาน IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1500 VAC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า
(ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC ในการวัดระหว่างขั้วอินพุตกับขั้วแหล่งจ่ายไฟ รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง)

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟเอาต์พุต

24 VDC (±10%; ความจุของเอาต์พุต: 0.6 A)

-

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-25 ถึง +75°C

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 3.5 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*3*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 1.75 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*3*4

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms สองครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

2000 ม. หรือน้อยกว่า

แรงดันไฟฟ้าประเภท

AC: II, DC: I

ระดับมลภาวะ

2

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

วิธีการควบคุมการคำนวณ

วิธีการจัดเก็บโปรแกรม

วิธีการควบคุม I/O

วิธีรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, KV Script, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 81 ชนิด/182 คำสั่ง, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: 39 ชนิด/56 คำสั่ง,
คำสั่งคำนวณทางคณิตศาสตร์: 123 ชนิด/311 คำสั่ง, คำสั่งขยาย: 92 ชนิด/141 คำสั่ง,
รวม: 335 ชนิด/690 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 50 ns, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: ต่ำสุด 170 ns

ความจุของโปรแกรม

16k ระดับ

จำนวนยูนิต I/O สูงสุดที่สามารถต่อได้

8

จำนวนจุด I/O สูงสุด

256 (ไม่รวม I/O ยูนิตหลัก)

รีเลย์อินพุท/รีเลย์เอาต์พุต/รีเลย์เสริมภายใน

R

รวม 9600 จุด 1 บิต (R000 ถึง R59915)

รีเลย์ลิงค์

B

8192 จุด 1 บิต (B0 ถึง B1FFF)

รีเลย์เสริมภายใน

MR

9600 จุด 1 บิต (MR000 ถึง MR59915)

แลทช์รีเลย์

LR

3200 จุด 1 บิต (LR000 ถึง LR19915)

คอนโทรลรีเลย์

CR

1440 จุด 1 บิต (CR000 ถึง CR8915)

ไทม์เมอร์

T

512 จุด 32 บิต (T0 ถึง T511)

เคาน์เตอร์

C

256 จุด 32 บิต (C0 ถึง C255)

หน่วยความจำข้อมูล

DM

32768 จุด 16 บิต (DM0 ถึง DM32767)

การบันทึกลิงค์

W

16384 จุด 16 บิต (W0 ถึง W3FFF)

หน่วยความจำชั่วคราว

TM

512 จุด 16 บิต (TM0 ถึง TM511)

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTH

3 จุด (CTH0 ถึง CTH2)
เคาน์เตอร์รีเซ็ตอัตโนมัติแบบ 32 บิต*5 (การตอบสนองอินพุต: 100 kHz ต่อเฟสเดียว, 50 kHz ต่อความต่างเฟส)*6

ตัวเปรียบเทียบเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTC

6 จุด (CTC0 ถึง CTC5)
32 บิต, สองจุดต่อเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

การบันทึกดัชนี

Z

12 จุด 32 บิต (Z01 ถึง Z12)

หน่วยความจำควบคุม

CM

9000 จุด 16 บิต (CM0 ถึง CM8999)

เอาต์พุตพัลส์กำหนดตำแหน่ง

3 แกน
ความถี่เอาต์พุตสูงสุด: 100 kHz

I/O ยูนิตหลัก

อินพุต: 24 จุด, เอาต์พุต: 16 จุด
จุดร่วมอินพุต: 1 จุด, จุดร่วมเอาต์พุต: 6 จุด (ชนิด R)/2 จุด (ชนิด T/TP)

จำนวนความเห็นและป้าย
ที่สามารถจัดเก็บไว้ในยูนิตหลัก

คอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

20000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีฉลาก

ฉลาก

28000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีคอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผล
เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM สามารถเขียนใหม่ได้ 10000 ครั้ง

อุปกรณ์

Nonvolatile RAM*7

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

ความผิดปกติของ CPU, RAM และปัญหาอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะของอินพุต

หมายเลขรีเลย์

อินพุตทั่วไป: R000 ถึง R007, R014 ถึง R107 (18 จุด)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: R008 ถึง R013 (3 Channel, รวม 6 จุด)

โหมดอินพุต

อินพุต 24 VDC (open collector)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แอัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

24 VDC (อินพุตทั่วไป: 5.3 mA, อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: 6.5 mA*8)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5 mA

การต่อสายร่วม

อินพุตทั่วไป: จุดทั้งหมด/จุดร่วม 1 จุด (1 ขั้ว)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: ใช้จุดร่วมร่วมกันสำหรับทุกจุด (ใช้ร่วมกับอินพุตทั่วไป)

เวลาหน่วงของวงจร

อินพุตทั่วไป:
OFF เป็น ON: สูงสุด 30 µs (ปกติ 3.5 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 50 µs (ปกติ 15 µs)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง:
OFF เป็น ON: สูงสุด 2 µs (ปกติ 1.1 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 2 µs (ปกติ 0.3 µs)*9

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต

ปกติ: 10 ms, เมื่อใช้คำสั่ง HSP: 10 µs
เมื่อ CR2305 เปิดอยู่: 10 µs ถึง 10 ms, สามารถใช้การสลับแปดระดับ (ตั้งค่าด้วย CM1620) และสามารถตั้งค่าจากโปรแกรมแก้ไขยูนิตได้*9

การหน่วงโดยค่าเวลาคงที่ของอินพุต
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 1.6 ถึง 2 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 20 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 12 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 110 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 90 ถึง 93 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 500 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 300 ถึง 400 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 1 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 800 ถึง 900 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 2.5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 2.3 ถึง 2.4 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 4.0 ถึง 4.5 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 9.5 ms

ความถี่ในการตอบสนอง

(อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง) เฟสเดียว: 100 kHz, สองเฟส: 50 kHz, 24 V±10%, Duty 50%

ข้อมูลจำเพาะของเอาต์พุต

หมายเลขรีเลย์

เอาต์พุตทั่วไป: R506 ถึง R515 (10 จุด), เอาต์พุตความเร็วสูง: R500 ถึง R505 (6 จุด)

โหมดเอาต์พุต

ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต
MOSFET (N-ch)

ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต
MOSFET (P-ch)

ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต
MOSFET (N-ch)

ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต
MOSFET (P-ch)

อัตราการโหลด

30 VDC, 0.5 A

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

30 VDC

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.8 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.5 A), 0.6 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.3 A)

การต่อสายร่วม

8 ถึง 10 จุด/1 จุดร่วม

เวลาตอบสนองของ ON/OFF

เอาต์พุตทั่วไป:
จาก OFF เป็น ON: 100 µs (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า), จาก ON เป็น OFF: 200 µs (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)
เอาต์พุตความเร็วสูง:
จาก OFF เป็น ON: 2 µs (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA), จาก ON เป็น OFF: 5 µs (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA)

การป้องกันกระแสไฟเกิน

การป้องกันที่มีสำหรับแต่ละจุดร่วม*10

ความถี่เอาต์พุต

เอาต์พุตความเร็วสูง:100 kHz (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA)

พอร์ตอนุกรมในตัว

การเชื่อมต่อ

มาตรฐานการสื่อสาร

RS-232C

การเชื่อมต่อ

ขั้วต่อชนิดโมดูล

ด้านการส่งข้อมูล
RS-232C

Baud rate

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps

วิธีการส่งข้อมูล

ดูเพล็กซ์เต็ม

รูปแบบข้อมูล

บิตเริ่ม

1 บิต

บิตข้อมูล

7 บิต, 8 บิต

บิตหยุด

1 บิต, 2 บิต

การตรวจหาข้อผิดพลาด

พาริตี้

คู่, คี่, ไม่มี

ระยะการส่งข้อมูล

15 ม.

จำนวนยูนิตการส่งข้อมูล

1

จอแสดงผล

SD (สีเขียว), RD (สีแดง)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

82 VA (VA มีการคำนวณด้วยพาวเวอร์แฟคเตอร์ที่ 30%)

250 mA

น้ำหนัก

ประมาณ 620 กรัม

ประมาณ 530 กรัม

*1 ช่วงที่รับประกันเป็นระบบ (ไม่รวมรายการที่ระบุเป็นพิเศษสำหรับยูนิตและคาสเซท)
*2 อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์กลางของยูนิต (30 มม.) ภายในแผงควบคุม
*3 ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้สอดคล้องกับในกรณีที่ยูนิตติดตั้งอยู่บนรางแบบ DIN และยูนิตติดตั้งอยู่บนแผงโดยตรง
*4 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC61131-2, จำนวนการสแกน: 10 ครั้ง (100 นาที) ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z
*5 คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อจะไม่ใช้การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติได้
*6 สนับสนุนเฉพาะชนิด Open Collector ไม่สนับสนุน Line Driver
*7 คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป้าหมายได้ โดยคลิก "CPU system setting" และ "Power off holding" ใน KV STUDIO
*8 ค่าอ้างอิงของกระแสไฟฟ้าอินพุต
*9 เวลาตอบสนองอินพุตซึ่งสอดคล้องกับค่าเวลาคงที่ของอินพุต สามารถคำนวณได้ตามที่แสดงด้านล่าง (เวลาตอบสนอง) = (การหน่วงวงจรของวงจรอินพุต) + (การหน่วงโดยตัวกรองสัญญาณดิจิตอล)
ตัวอย่าง: เวลาตอบสนองสูงสุดเมื่อค่าเวลาคงที่ของอินพุตถูกตั้งค่าเป็น 500 µs
จาก OFF เป็น ON: 30 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 430 µs, จาก ON เป็น OFF: 50 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 450 µs
*10 หากเกิดกระแสไฟฟ้าเกินขึ้น การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: ยูนิตหลัก, 60 จุด, ประเภทเอาต์พุตทรานซิสเตอร์

รุ่น

KV-N60AT

KV-N60ATP

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC (+10%/-15%)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง 55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

มีฝุ่นและก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า ความกว้างพัลส์ 1 µs, 50 ns (ขึ้นกับเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน) ตามมาตรฐาน IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1500 VAC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า
(ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC ในการวัดระหว่างขั้วอินพุตกับขั้วแหล่งจ่ายไฟ รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง)

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟเอาต์พุต

24 VDC (±10%; ความจุของเอาต์พุต: 0.6 A)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-25 ถึง +75°C

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 3.5 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*3*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 1.75 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*3*4

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms สองครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

2000 ม. หรือน้อยกว่า

แรงดันไฟฟ้าประเภท

AC: II, DC: I

ระดับมลภาวะ

2

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

วิธีการควบคุมการคำนวณ

วิธีการจัดเก็บโปรแกรม

วิธีการควบคุม I/O

วิธีรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, KV Script, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 81 ชนิด/182 คำสั่ง, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: 39 ชนิด/56 คำสั่ง,
คำสั่งคำนวณทางคณิตศาสตร์: 123 ชนิด/311 คำสั่ง, คำสั่งขยาย: 92 ชนิด/141 คำสั่ง,
รวม: 335 ชนิด/690 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 50 ns, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: ต่ำสุด 170 ns

ความจุของโปรแกรม

16k ระดับ

จำนวนยูนิต I/O สูงสุดที่สามารถต่อได้

8

จำนวนจุด I/O สูงสุด

256 (ไม่รวม I/O ยูนิตหลัก)

รีเลย์อินพุท/รีเลย์เอาต์พุต/รีเลย์เสริมภายใน

R

รวม 9600 จุด 1 บิต (R000 ถึง R59915)

รีเลย์ลิงค์

B

8192 จุด 1 บิต (B0 ถึง B1FFF)

รีเลย์เสริมภายใน

MR

9600 จุด 1 บิต (MR000 ถึง MR59915)

แลทช์รีเลย์

LR

3200 จุด 1 บิต (LR000 ถึง LR19915)

คอนโทรลรีเลย์

CR

1440 จุด 1 บิต (CR000 ถึง CR8915)

ไทม์เมอร์

T

512 จุด 32 บิต (T0 ถึง T511)

เคาน์เตอร์

C

256 จุด 32 บิต (C0 ถึง C255)

หน่วยความจำข้อมูล

DM

32768 จุด 16 บิต (DM0 ถึง DM32767)

การบันทึกลิงค์

W

16384 จุด 16 บิต (W0 ถึง W3FFF)

หน่วยความจำชั่วคราว

TM

512 จุด 16 บิต (TM0 ถึง TM511)

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTH

4 จุด (CTH0 ถึง CTH3)
เคาน์เตอร์รีเซ็ตอัตโนมัติแบบ 32 บิต*5 (การตอบสนองอินพุต: 100 kHz ต่อเฟสเดียว, 50 kHz ต่อความต่างเฟส)*6

ตัวเปรียบเทียบเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTC

8 จุด (CTC0 ถึง CTC7)
32 บิต, สองจุดต่อเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

การบันทึกดัชนี

Z

12 จุด 32 บิต (Z01 ถึง Z12)

หน่วยความจำควบคุม

CM

9000 จุด 16 บิต (CM0 ถึง CM8999)

เอาต์พุตพัลส์กำหนดตำแหน่ง

4 แกน
ความถี่เอาต์พุตสูงสุด: 100 kHz

I/O ยูนิตหลัก

อินพุต: 36 จุด, เอาต์พุต: 24 จุด
จุดร่วมอินพุต: 1 จุด, จุดร่วมเอาต์พุต: 8 จุด (ชนิด R)/3 จุด (ชนิด T/TP)

จำนวนความเห็นและป้าย
ที่สามารถจัดเก็บไว้ในยูนิตหลัก

คอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

20000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีฉลาก

ฉลาก

28000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีคอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผล
เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM สามารถเขียนใหม่ได้ 10000 ครั้ง

อุปกรณ์

Nonvolatile RAM*7

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

ความผิดปกติของ CPU, RAM และปัญหาอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะของอินพุต

หมายเลขรีเลย์

อินพุตทั่วไป: R000 ถึง R007, R100 ถึง R203 (28 จุด)*8
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: R008 ถึง R015 (4 Channel, รวม 8 จุด)

โหมดอินพุต

อินพุต 24 VDC (open collector)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แอัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

24 VDC (อินพุตทั่วไป: 5.3 mA, อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: 6.5 mA*9)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5 mA

การต่อสายร่วม

อินพุตทั่วไป: จุดทั้งหมด/จุดร่วม 1 จุด (1 ขั้ว)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: ใช้จุดร่วมร่วมกันสำหรับทุกจุด (ใช้ร่วมกับอินพุตทั่วไป)

เวลาหน่วงของวงจร

อินพุตทั่วไป (ค่าสำหรับ R108 ถึง R203):
OFF เป็น ON: สูงสุด 50 µs (ปกติ 7 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 150 µs (ปกติ 70 µs)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง:
OFF เป็น ON: สูงสุด 2 µs (ปกติ 1.1 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 2 µs (ปกติ 0.3 µs)*10

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต

ปกติ: 10 ms, เมื่อใช้คำสั่ง HSP: 10 µs
เมื่อ CR2305 เปิดอยู่: 10 µs ถึง 10 ms, สามารถใช้การสลับแปดระดับ (ตั้งค่าด้วย CM1620) และสามารถตั้งค่าจากโปรแกรมแก้ไขยูนิตได้*10

การหน่วงโดยค่าเวลาคงที่ของอินพุต
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 1.6 ถึง 2 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 20 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 12 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 110 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 90 ถึง 93 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 500 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 300 ถึง 400 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 1 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 800 ถึง 900 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 2.5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 2.3 ถึง 2.4 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 4.0 ถึง 4.5 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 9.5 ms

ความถี่ในการตอบสนอง

(อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง) เฟสเดียว: 100 kHz, สองเฟส: 50 kHz, 24 V±10%, Duty 50%

ข้อมูลจำเพาะของเอาต์พุต

หมายเลขรีเลย์

เอาต์พุตทั่วไป: R508 ถึง R607 (16 จุด), เอาต์พุตความเร็วสูง: R500 ถึง R507 (8 จุด)

โหมดเอาต์พุต

ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต
MOSFET (N-ch)

ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต
MOSFET (P-ch)

อัตราการโหลด

30 VDC, 0.5 A

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

30 VDC

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.8 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.5 A), 0.6 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.3 A)

การต่อสายร่วม

8 ถึง 10 จุด/1 จุดร่วม

เวลาตอบสนองของ ON/OFF

เอาต์พุตทั่วไป:
จาก OFF เป็น ON: 100 µs (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า), จาก ON เป็น OFF: 200 µs (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)
เอาต์พุตความเร็วสูง:
จาก OFF เป็น ON: 2 µs (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA), จาก ON เป็น OFF: 5 µs (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA)

การป้องกันกระแสไฟเกิน

การป้องกันที่มีสำหรับแต่ละจุดร่วม*11

ความถี่เอาต์พุต

เอาต์พุตความเร็วสูง:100 kHz (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA)

พอร์ตอนุกรมในตัว

การเชื่อมต่อ

มาตรฐานการสื่อสาร

RS-232C

การเชื่อมต่อ

ขั้วต่อชนิดโมดูล

ด้านการส่งข้อมูล
RS-232C

Baud rate

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps

วิธีการส่งข้อมูล

ดูเพล็กซ์เต็ม

รูปแบบข้อมูล

บิตเริ่ม

1 บิต

บิตข้อมูล

7 บิต, 8 บิต

บิตหยุด

1 บิต, 2 บิต

การตรวจหาข้อผิดพลาด

พาริตี้

คู่, คี่, ไม่มี

ระยะการส่งข้อมูล

15 ม.

จำนวนยูนิตการส่งข้อมูล

1

จอแสดงผล

SD (สีเขียว), RD (สีแดง)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

85 VA (VA มีการคำนวณด้วยพาวเวอร์แฟคเตอร์ที่ 30%)

น้ำหนัก

ประมาณ 750 กรัม

*1 ช่วงที่รับประกันเป็นระบบ (ไม่รวมรายการที่ระบุเป็นพิเศษสำหรับยูนิตและคาสเซท)
*2 อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์กลางของยูนิต (30 มม.) ภายในแผงควบคุม
*3 ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้สอดคล้องกับในกรณีที่ยูนิตติดตั้งอยู่บนรางแบบ DIN และยูนิตติดตั้งอยู่บนแผงโดยตรง
*4 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC61131-2, จำนวนการสแกน: 10 ครั้ง (100 นาที) ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z
*5 คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อจะไม่ใช้การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติได้
*6 สนับสนุนเฉพาะชนิด Open Collector ไม่สนับสนุน Line Driver
*7 คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป้าหมายได้ โดยคลิก "CPU system setting" และ "Power off holding" ใน KV STUDIO
*8 เวลาตอบสนองเพิ่มขึ้นสำหรับ R108 ถึง R203
*9 ค่าอ้างอิงของกระแสไฟฟ้าอินพุต
*10 เวลาตอบสนองอินพุตซึ่งสอดคล้องกับค่าเวลาคงที่ของอินพุต สามารถคำนวณได้ตามที่แสดงด้านล่าง (เวลาตอบสนอง) = (การหน่วงวงจรของวงจรอินพุต) + (การหน่วงโดยตัวกรองสัญญาณดิจิตอล)
ตัวอย่าง: เวลาตอบสนองสูงสุดเมื่อค่าเวลาคงที่ของอินพุตถูกตั้งค่าเป็น 500 µs
จาก OFF เป็น ON: 30 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 430 µs, จาก ON เป็น OFF: 50 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 450 µs
*11 หากเกิดกระแสไฟฟ้าเกินขึ้น การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: ยูนิตหลัก, 14 จุด/24 จุด, ประเภทเอาต์พุตรีเลย์

รุ่น

KV-N14AR

KV-N14DR

KV-N24AR

KV-N24DR

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC (+10%/-15%)

24 VDC (+10%/-15%)

100 ถึง 240 VAC (+10%/-15%)

24 VDC (+10%/-15%)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง 55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

มีฝุ่นและก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า ความกว้างพัลส์ 1 µs, 50 ns (ขึ้นกับเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน) ตามมาตรฐาน IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1500 VAC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า
(ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC ในการวัดระหว่างขั้วอินพุตกับขั้วแหล่งจ่ายไฟ รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง)

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟเอาต์พุต

24 VDC (±10%; ความจุของเอาต์พุต: 0.6 A)

-

24 VDC (±10%; ความจุของเอาต์พุต: 0.6 A)

-

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-25 ถึง +75°C

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 3.5 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*3*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 1.75 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*3*4

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms สองครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

2000 ม. หรือน้อยกว่า

แรงดันไฟฟ้าประเภท

AC: II, DC: I

ระดับมลภาวะ

2

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

วิธีการควบคุมการคำนวณ

วิธีการจัดเก็บโปรแกรม

วิธีการควบคุม I/O

วิธีรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, KV Script, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 81 ชนิด/182 คำสั่ง, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: 39 ชนิด/56 คำสั่ง,
คำสั่งคำนวณทางคณิตศาสตร์: 123 ชนิด/311 คำสั่ง, คำสั่งขยาย: 92 ชนิด/141 คำสั่ง,
รวม: 335 ชนิด/690 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 50 ns, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: ต่ำสุด 170 ns

ความจุของโปรแกรม

8k ระดับ

จำนวนยูนิต I/O สูงสุดที่สามารถต่อได้

3

8

จำนวนจุด I/O สูงสุด

128 (ไม่รวม I/O ยูนิตหลัก)

256 (ไม่รวม I/O ยูนิตหลัก)

รีเลย์อินพุท/รีเลย์เอาต์พุต/รีเลย์เสริมภายใน

R

รวม 9600 จุด 1 บิต (R000 ถึง R59915)

รีเลย์ลิงค์

B

8192 จุด 1 บิต (B0 ถึง B1FFF)

รีเลย์เสริมภายใน

MR

9600 จุด 1 บิต (MR000 ถึง MR59915)

แลทช์รีเลย์

LR

3200 จุด 1 บิต (LR000 ถึง LR19915)

คอนโทรลรีเลย์

CR

1440 จุด 1 บิต (CR000 ถึง CR8915)

ไทม์เมอร์

T

512 จุด 32 บิต (T0 ถึง T511)

เคาน์เตอร์

C

256 จุด 32 บิต (C0 ถึง C255)

หน่วยความจำข้อมูล

DM

32768 จุด 16 บิต (DM0 ถึง DM32767)

การบันทึกลิงค์

W

16384 จุด 16 บิต (W0 ถึง W3FFF)

หน่วยความจำชั่วคราว

TM

512 จุด 16 บิต (TM0 ถึง TM511)

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTH

2 จุด (CTH0 และ CTH1)
เคาน์เตอร์รีเซ็ตอัตโนมัติแบบ 32 บิต*5 (การตอบสนองอินพุต: 100 kHz ต่อเฟสเดียว, 50 kHz ต่อความต่างเฟส)*6

ตัวเปรียบเทียบเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTC

4 จุด (CTC0 ถึง CTC3)
32 บิต, สองจุดต่อเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

การบันทึกดัชนี

Z

12 จุด 32 บิต (Z01 ถึง Z12)

หน่วยความจำควบคุม

CM

9000 จุด 16 บิต (CM0 ถึง CM8999)

I/O ยูนิตหลัก

อินพุต: 8 จุด, เอาต์พุต: 6 จุด
จุดร่วมอินพุต: 1 จุด, จุดร่วมเอาต์พุต: 4 จุด (ชนิด R)/1 จุด (ชนิด T/TP)

อินพุต: 14 จุด; เอาต์พุต: 10 จุด
จุดร่วมอินพุต: 1 จุด, จุดร่วมเอาต์พุต: 5 จุด (ชนิด R)/1 จุด (ชนิด T/TP)

จำนวนความเห็นและป้าย
ที่สามารถจัดเก็บไว้ในยูนิตหลัก

คอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

10000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีฉลาก

20000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีฉลาก

ฉลาก

14000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีคอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

28000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีคอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผล
เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM สามารถเขียนใหม่ได้ 10000 ครั้ง

อุปกรณ์

Nonvolatile RAM*7

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

ความผิดปกติของ CPU, RAM และปัญหาอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะของอินพุต

หมายเลขรีเลย์

อินพุตทั่วไป: R000 ถึง R003 (4 จุด), อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: R004 ถึง R007 (2 Channel, รวม 4 จุด)

อินพุตทั่วไป: R000 ถึง R003, R008 ถึง R013 (10 จุด)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: R004 ถึง R007 (2 Channel, รวม 4 จุด)

โหมดอินพุต

อินพุต 24 VDC (open collector)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แอัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

24 VDC (อินพุตทั่วไป: 5.3 mA, อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: 6.5 mA*8)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5 mA

การต่อสายร่วม

อินพุตทั่วไป: จุดทั้งหมด/จุดร่วม 1 จุด (1 ขั้ว)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: ใช้จุดร่วมร่วมกันสำหรับทุกจุด (ใช้ร่วมกับอินพุตทั่วไป)

เวลาหน่วงของวงจร

อินพุตทั่วไป:
OFF เป็น ON: สูงสุด 30 µs (ปกติ 3.5 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 50 µs (ปกติ 15 µs)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง:
OFF เป็น ON: สูงสุด 2 µs (ปกติ 1.1 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 2 µs (ปกติ 0.3 µs)*9

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต

ปกติ: 10 ms, เมื่อใช้คำสั่ง HSP: 10 µs
เมื่อ CR2305 เปิดอยู่: 10 µs ถึง 10 ms, สามารถใช้การสลับแปดระดับ (ตั้งค่าด้วย CM1620) และสามารถตั้งค่าจากโปรแกรมแก้ไขยูนิตได้*9

การหน่วงโดยค่าเวลาคงที่ของอินพุต
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 1.6 ถึง 2 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 20 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 12 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 110 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 90 ถึง 93 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 500 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 300 ถึง 400 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 1 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 800 ถึง 900 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 2.5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 2.3 ถึง 2.4 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 4.0 ถึง 4.5 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 9.5 ms

ความถี่ในการตอบสนอง

(อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง) เฟสเดียว: 100 kHz, สองเฟส: 50 kHz, 24 V±10%, Duty 50%

ข้อมูลจำเพาะของเอาต์พุต

หมายเลขรีเลย์

R500 ถึง R505 (6 จุด)

R500 ถึง R509 (10 จุด)

โหมดเอาต์พุต

รีเลย์

อัตราการโหลด

250 VAC/30 VDC, 2 A

การต่อสายร่วม

2 ถึง 4 จุด/1 จุดร่วม

เวลาตอบสนองของ ON/OFF

10 ms หรือน้อยกว่า

ความต้านทานขณะ ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

โหลดขั้นต่ำที่ใช้ได้

100 µA/100m VDC

อายุรีเลย์

ทางไฟฟ้า: 100000 รอบขึ้นไป (20 รอบ/นาที), ทางกล: 20000000 รอบขึ้นไป

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

ไม่ได้

พอร์ตอนุกรมในตัว

การเชื่อมต่อ

มาตรฐานการสื่อสาร

RS-232C

การเชื่อมต่อ

ขั้วต่อชนิดโมดูล

ด้านการส่งข้อมูล
RS-232C

Baud rate

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps

วิธีการส่งข้อมูล

ดูเพล็กซ์เต็ม

รูปแบบข้อมูล

บิตเริ่ม

1 บิต

บิตข้อมูล

7 บิต, 8 บิต

บิตหยุด

1 บิต, 2 บิต

การตรวจหาข้อผิดพลาด

พาริตี้

คู่, คี่, ไม่มี

ระยะการส่งข้อมูล

15 ม.

จำนวนยูนิตการส่งข้อมูล

1

จอแสดงผล

SD (สีเขียว), RD (สีแดง)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

76 VA (VA มีการคำนวณด้วยพาวเวอร์แฟคเตอร์ที่ 30%)

160 mA

79 VA (VA มีการคำนวณด้วยพาวเวอร์แฟคเตอร์ที่ 30%)

190 mA

น้ำหนัก

ประมาณ 430 กรัม

ประมาณ 350 กรัม

ประมาณ 500 กรัม

ประมาณ 420 กรัม

*1 ช่วงที่รับประกันเป็นระบบ (ไม่รวมรายการที่ระบุเป็นพิเศษสำหรับยูนิตและคาสเซท)
*2 อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์กลางของยูนิต (30 มม.) ภายในแผงควบคุม
*3 ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้สอดคล้องกับในกรณีที่ยูนิตติดตั้งอยู่บนรางแบบ DIN และยูนิตติดตั้งอยู่บนแผงโดยตรง
*4 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC61131-2, จำนวนการสแกน: 10 ครั้ง (100 นาที) ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z
*5 คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อจะไม่ใช้การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติได้
*6 สนับสนุนเฉพาะชนิด Open Collector ไม่สนับสนุน Line Driver
*7 คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป้าหมายได้ โดยคลิก "CPU system setting" และ "Power off holding" ใน KV STUDIO
*8 ค่าอ้างอิงของกระแสไฟฟ้าอินพุต
*9 เวลาตอบสนองอินพุตซึ่งสอดคล้องกับค่าเวลาคงที่ของอินพุต สามารถคำนวณได้ตามที่แสดงด้านล่าง (เวลาตอบสนอง) = (การหน่วงวงจรของวงจรอินพุต) + (การหน่วงโดยตัวกรองสัญญาณดิจิตอล)
ตัวอย่าง: เวลาตอบสนองสูงสุดเมื่อค่าเวลาคงที่ของอินพุตถูกตั้งค่าเป็น 500 µs
จาก OFF เป็น ON: 30 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 430 µs, จาก ON เป็น OFF: 50 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 450 µs

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: ยูนิตหลัก, 40 จุด/60 จุด, ประเภทเอาต์พุตรีเลย์

รุ่น

KV-N40AR

KV-N40DR

KV-N60AR

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC (+10%/-15%)

24 VDC (+10%/-15%)

100 ถึง 240 VAC (+10%/-15%)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง 55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

มีฝุ่นและก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า ความกว้างพัลส์ 1 µs, 50 ns (ขึ้นกับเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน) ตามมาตรฐาน IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1500 VAC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า
(ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC ในการวัดระหว่างขั้วอินพุตกับขั้วแหล่งจ่ายไฟ รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง)

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟเอาต์พุต

24 VDC (±10%; ความจุของเอาต์พุต: 0.6 A)

-

24 VDC (±10%; ความจุของเอาต์พุต: 0.6 A)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-25 ถึง +75°C

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 3.5 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*3*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 1.75 มม.*3*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*3*4

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms สองครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

2000 ม. หรือน้อยกว่า

แรงดันไฟฟ้าประเภท

AC: II, DC: I

ระดับมลภาวะ

2

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

วิธีการควบคุมการคำนวณ

วิธีการจัดเก็บโปรแกรม

วิธีการควบคุม I/O

วิธีรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, KV Script, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 81 ชนิด/182 คำสั่ง, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: 39 ชนิด/56 คำสั่ง,
คำสั่งคำนวณทางคณิตศาสตร์: 123 ชนิด/311 คำสั่ง, คำสั่งขยาย: 92 ชนิด/141 คำสั่ง,
รวม: 335 ชนิด/690 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 50 ns, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: ต่ำสุด 170 ns

ความจุของโปรแกรม

16k ระดับ

จำนวนยูนิต I/O สูงสุดที่สามารถต่อได้

8

จำนวนจุด I/O สูงสุด

256 (ไม่รวม I/O ยูนิตหลัก)

รีเลย์อินพุท/รีเลย์เอาต์พุต/รีเลย์เสริมภายใน

R

รวม 9600 จุด 1 บิต (R000 ถึง R59915)

รีเลย์ลิงค์

B

8192 จุด 1 บิต (B0 ถึง B1FFF)

รีเลย์เสริมภายใน

MR

9600 จุด 1 บิต (MR000 ถึง MR59915)

แลทช์รีเลย์

LR

3200 จุด 1 บิต (LR000 ถึง LR19915)

คอนโทรลรีเลย์

CR

1440 จุด 1 บิต (CR000 ถึง CR8915)

ไทม์เมอร์

T

512 จุด 32 บิต (T0 ถึง T511)

เคาน์เตอร์

C

256 จุด 32 บิต (C0 ถึง C255)

หน่วยความจำข้อมูล

DM

32768 จุด 16 บิต (DM0 ถึง DM32767)

การบันทึกลิงค์

W

16384 จุด 16 บิต (W0 ถึง W3FFF)

หน่วยความจำชั่วคราว

TM

512 จุด 16 บิต (TM0 ถึง TM511)

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTH

3 จุด (CTH0 ถึง CTH2)
เคาน์เตอร์รีเซ็ตอัตโนมัติแบบ 32 บิต*5 (การตอบสนองอินพุต: 100 kHz ต่อเฟสเดียว, 50 kHz ต่อความต่างเฟส)*6

4 จุด (CTH0 ถึง CTH3)
เคาน์เตอร์รีเซ็ตอัตโนมัติแบบ 32 บิต*5 (การตอบสนองอินพุต: 100 kHz ต่อเฟสเดียว, 50 kHz ต่อความต่างเฟส)*6

ตัวเปรียบเทียบเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTC

6 จุด (CTC0 ถึง CTC5)
32 บิต, สองจุดต่อเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

8 จุด (CTC0 ถึง CTC7)
32 บิต, สองจุดต่อเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

การบันทึกดัชนี

Z

12 จุด 32 บิต (Z01 ถึง Z12)

หน่วยความจำควบคุม

CM

9000 จุด 16 บิต (CM0 ถึง CM8999)

I/O ยูนิตหลัก

อินพุต: 24 จุด, เอาต์พุต: 16 จุด
จุดร่วมอินพุต: 1 จุด, จุดร่วมเอาต์พุต: 6 จุด (ชนิด R)/2 จุด (ชนิด T/TP)

อินพุต: 36 จุด, เอาต์พุต: 24 จุด
จุดร่วมอินพุต: 1 จุด, จุดร่วมเอาต์พุต: 8 จุด (ชนิด R)/3 จุด (ชนิด T/TP)

จำนวนความเห็นและป้าย
ที่สามารถจัดเก็บไว้ในยูนิตหลัก

คอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

20000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีฉลาก

ฉลาก

28000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีคอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผล
เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM สามารถเขียนใหม่ได้ 10000 ครั้ง

อุปกรณ์

Nonvolatile RAM*7

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

ความผิดปกติของ CPU, RAM และปัญหาอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะของอินพุต

หมายเลขรีเลย์

อินพุตทั่วไป: R000 ถึง R007, R014 ถึง R107 (18 จุด)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: R008 ถึง R013 (3 Channel, รวม 6 จุด)

อินพุตทั่วไป: R000 ถึง R007, R100 ถึง R203 (28 จุด)*10
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: R008 ถึง R015 (4 Channel, รวม 8 จุด)

โหมดอินพุต

อินพุต 24 VDC (open collector)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แอัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

24 VDC (อินพุตทั่วไป: 5.3 mA, อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: 6.5 mA*8)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5 mA

การต่อสายร่วม

อินพุตทั่วไป: จุดทั้งหมด/จุดร่วม 1 จุด (1 ขั้ว)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: ใช้จุดร่วมร่วมกันสำหรับทุกจุด (ใช้ร่วมกับอินพุตทั่วไป)

เวลาหน่วงของวงจร

อินพุตทั่วไป:
OFF เป็น ON: สูงสุด 30 µs (ปกติ 3.5 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 50 µs (ปกติ 15 µs)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง:
OFF เป็น ON: สูงสุด 2 µs (ปกติ 1.1 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 2 µs (ปกติ 0.3 µs)*9

อินพุตทั่วไป (ค่าสำหรับ R108 ถึง R203):
OFF เป็น ON: สูงสุด 50 µs (ปกติ 7 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 150 µs (ปกติ 70 µs)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง:
OFF เป็น ON: สูงสุด 2 µs (ปกติ 1.1 µs), ON เป็น OFF: สูงสุด 2 µs (ปกติ 0.3 µs)*9

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต

ปกติ: 10 ms, เมื่อใช้คำสั่ง HSP: 10 µs
เมื่อ CR2305 เปิดอยู่: 10 µs ถึง 10 ms, สามารถใช้การสลับแปดระดับ (ตั้งค่าด้วย CM1620) และสามารถตั้งค่าจากโปรแกรมแก้ไขยูนิตได้*9

การหน่วงโดยค่าเวลาคงที่ของอินพุต
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 1.6 ถึง 2 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 20 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 12 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 110 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 90 ถึง 93 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 500 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 300 ถึง 400 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 1 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 800 ถึง 900 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 2.5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 2.3 ถึง 2.4 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 4.0 ถึง 4.5 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 9.5 ms

ความถี่ในการตอบสนอง

(อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง) เฟสเดียว: 100 kHz, สองเฟส: 50 kHz, 24 V±10%, Duty 50%

ข้อมูลจำเพาะของเอาต์พุต

หมายเลขรีเลย์

R500 ถึง R515 (16 จุด)

R500 ถึง R607 (24 จุด)

โหมดเอาต์พุต

รีเลย์

อัตราการโหลด

250 VAC/30 VDC, 2 A

การต่อสายร่วม

2 ถึง 4 จุด/1 จุดร่วม

เวลาตอบสนองของ ON/OFF

10 ms หรือน้อยกว่า

ความต้านทานขณะ ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

โหลดขั้นต่ำที่ใช้ได้

100 µA/100m VDC

อายุรีเลย์

ทางไฟฟ้า: 100000 รอบขึ้นไป (20 รอบ/นาที), ทางกล: 20000000 รอบขึ้นไป

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

ไม่ได้

พอร์ตอนุกรมในตัว

การเชื่อมต่อ

มาตรฐานการสื่อสาร

RS-232C

การเชื่อมต่อ

ขั้วต่อชนิดโมดูล

ด้านการส่งข้อมูล
RS-232C

Baud rate

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps

วิธีการส่งข้อมูล

ดูเพล็กซ์เต็ม

รูปแบบข้อมูล

บิตเริ่ม

1 บิต

บิตข้อมูล

7 บิต, 8 บิต

บิตหยุด

1 บิต, 2 บิต

การตรวจหาข้อผิดพลาด

พาริตี้

คู่, คี่, ไม่มี

ระยะการส่งข้อมูล

15 ม.

จำนวนยูนิตการส่งข้อมูล

1

จอแสดงผล

SD (สีเขียว), RD (สีแดง)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

86 VA (VA มีการคำนวณด้วยพาวเวอร์แฟคเตอร์ที่ 30%)

280 mA

91 VA (VA มีการคำนวณด้วยพาวเวอร์แฟคเตอร์ที่ 30%)

น้ำหนัก

ประมาณ 660 กรัม

ประมาณ 580 กรัม

ประมาณ 820 กรัม

*1 ช่วงที่รับประกันเป็นระบบ (ไม่รวมรายการที่ระบุเป็นพิเศษสำหรับยูนิตและคาสเซท)
*2 อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์กลางของยูนิต (30 มม.) ภายในแผงควบคุม
*3 ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้สอดคล้องกับในกรณีที่ยูนิตติดตั้งอยู่บนรางแบบ DIN และยูนิตติดตั้งอยู่บนแผงโดยตรง
*4 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC61131-2, จำนวนการสแกน: 10 ครั้ง (100 นาที) ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z
*5 คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อจะไม่ใช้การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติได้
*6 สนับสนุนเฉพาะชนิด Open Collector ไม่สนับสนุน Line Driver
*7 คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป้าหมายได้ โดยคลิก "CPU system setting" และ "Power off holding" ใน KV STUDIO
*8 ค่าอ้างอิงของกระแสไฟฟ้าอินพุต
*9 เวลาตอบสนองอินพุตซึ่งสอดคล้องกับค่าเวลาคงที่ของอินพุต สามารถคำนวณได้ตามที่แสดงด้านล่าง (เวลาตอบสนอง) = (การหน่วงวงจรของวงจรอินพุต) + (การหน่วงโดยตัวกรองสัญญาณดิจิตอล)
ตัวอย่าง: เวลาตอบสนองสูงสุดเมื่อค่าเวลาคงที่ของอินพุตถูกตั้งค่าเป็น 500 µs
จาก OFF เป็น ON: 30 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 430 µs, จาก ON เป็น OFF: 50 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 450 µs
*10 เวลาตอบสนองเพิ่มขึ้นสำหรับ R108 ถึง R203

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: ยูนิตอินพุตขยาย

รุ่น

KV-N8EX

KV-N16EX

รูป

ยูนิตอินพุตขยาย

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

บล็อกขั้วต่อ

ขั้วอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC

5.3mA

โหมด 5 VDC

1mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC

19V

โหมด 5 VDC

3.5V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC

1.5mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC

1.5V

การต่อสายร่วม

8 จุด/1 จุดร่วม (2 ขั้ว)*1

16 จุด/1 จุดร่วม (2 ขั้ว)*1

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (การสลับสี่ระดับ)

เวลาอินพุต เวลาคงที่ของอินพุต

จาก OFF เป็น ON: ปกติ

25µs : 10µs
300µs : 240µs
1ms : 1ms
10ms : 10ms

จาก OFF เป็น ON: สูงสุด

25µs : 50µs
300µs : 290µs
1ms : 1.2ms
10ms : 11ms

จาก ON เป็น OFF: ปกติ

25µs : 50µs
300µs : 280µs
1ms : 1ms
10ms : 10ms

จาก ON เป็น OFF: สูงสุด

25µs : 150µs
300µs : 390µs
1ms : 1.2ms
10ms : 11ms

ความต้านทานอินพุต

4.3kΩ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

20mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 220 กรัม

*1 KV-N8EX และ KV-N16EX มีขั้ว COM 2 ขั้ว แต่ขั้วเหล่านี้จะใช้ร่วมกันภายใน

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: ยูนิตเอาต์พุตขยาย

รุ่น

KV-N8ER

KV-N16ER

KV-N8ET

KV-N16ET

รูป

ยูนิตเอาต์พุตขยาย

จำนวนเอาต์พุต

8 จุด

16 จุด

8 จุด

16 จุด

โหมดเอาต์พุต

รีเลย์

MOSFET
(พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน) *2 *3

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

อัตราการโหลด

250 VAC/30 VDC, 2 A

30 VDC, 0.5 A

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 μA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.8 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.5 A)
0.6 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.3 A)

ความต้านทานขณะ ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

การต่อสายร่วม

แยกอิสระ

4 จุด/จุดร่วม 1 จุด
(8 ขั้ว) *1

8 จุด/จุดร่วม 1 จุด
(4 ขั้ว) *4

16 จุด/1 จุดร่วม
(8 ขั้ว) *4 *5

เวลาตอบ สนอง

จาก OFF เป็น ON

10 ms หรือน้อยกว่า

100 μs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

จาก ON เป็น OFF

200 μs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

อายุรีเลย์

ระบบไฟฟ้า: 100000 รอบขึ้นไป (20 รอบ/นาที)
กลไก: 20000000 รอบหรือสูงกว่า

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

ไม่ได้

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

60 mA หรือน้อยกว่า

100 mA หรือน้อยกว่า

30 mA หรือน้อยกว่า

40 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

ประมาณ 260 กรัม

ประมาณ 160 กรัม

ประมาณ 210 กรัม

*1 KV-N16ER มีสองขั้วสำหรับ C0, C1, C2 และ C3 แต่ละตัวตามลำดับ ซึ่งมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน (C0, C1, C2 และ C3 จะเป็นอิสระต่อกัน)
*2 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตจะปิด) และการกู้คืนอัตโนมัติสำหรับเอาต์พุตทั้งหมด ภายในจุดร่วมก็จะถูกทำซ้ำ (เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับกรณีของ KV-NC16ET(P)) จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*3 เอาต์พุต MOSFET (N-ch) สำหรับชนิดเอาต์พุตซิงค์; เอาต์พุต MOSFET (P-ch) สำหรับชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิด
*4 ขั้ว COM ของ KV-N8ET และ KV-N16ET จะมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน
*5 เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับกรณีของ KV-NC16ET(P)

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: ยูนิต I/O ขยาย

รุ่น

KV-N8EXR

KV-N8EXT

รูป

ยูนิตอินพุตขยาย

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

บล็อกขั้วต่อ

จำนวนอินพุต

8

ขั้วอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC

5.3mA

โหมด 5 VDC

1mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC

19V

โหมด 5 VDC

3.5V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC

1.5mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC

1.5V

การต่อสายร่วม

8 จุด/1 จุดร่วม (1 ขั้ว)*1

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (การสลับสี่ระดับ)

เวลาอินพุต เวลาคงที่ของอินพุต

จาก OFF เป็น ON: ปกติ

25µs : 10µs
300µs : 240µs
1ms : 1ms
10ms : 10ms

จาก OFF เป็น ON: สูงสุด

25µs : 50µs
300µs : 290µs
1ms : 1.2ms
10ms : 11ms

จาก ON เป็น OFF: ปกติ

25µs : 50µs
300µs : 280µs
1ms : 1ms
10ms : 10ms

จาก ON เป็น OFF: สูงสุด

25µs : 150µs
300µs : 390µs
1ms : 1.2ms
10ms : 11ms

ความต้านทานอินพุต

4.3kΩ

ยูนิตเอาต์พุตขยาย

จำนวนเอาต์พุต

8

โหมดเอาต์พุต

รีเลย์

MOSFET (N-ch; พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน)*4

อัตราการโหลด

250 VAC / 30 VDC 2A

30 VDC, 0.5 A

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.8 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.5 A), 0.6 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.3 A)

ความต้านทานขณะ ON

50mΩ หรือน้อยกว่า

การต่อสายร่วม

4/จุดร่วม (2 ขั้ว)*2*3

8/จุดร่วม (4 ขั้ว)*2*5

เวลาตอบ สนอง

จาก OFF เป็น ON

10ms หรือน้อยกว่า

100 µs หรือน้อยกว่า
(ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

จาก ON เป็น OFF

200 µs หรือน้อยกว่า
(ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

อายุรีเลย์

ทางไฟฟ้า : 100000 รอบ ขึ้นไป (20 รอบ/นาที) ทางกล : 20000000 รอบขึ้นไป

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

เป็นไปไม่ได้

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

60mA หรือน้อยกว่า

30mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

ประมาณ 210 กรัม

*1 ขั้ว COM อินพุตและ COM เอาต์พุตเป็นอิสระต่อกัน
*2 จุดร่วมอินพุตและจุดร่วมเอาต์พุตนั้นจะเป็นอิสระจากกัน
*3 มี 2 C1 และ C2 สำหรับเอาต์พุต KV-N8EXR แต่แต่ละคู่จะใช้ร่วมกันภายใน (C1 และ C2 จะมีการกั้นแยกจากกัน)
*4 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตจะปิด) และการกู้คืนอัตโนมัติก็จะถูกทำซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*5 มีจุดร่วม KV-N8EXT 4 จุด แต่ใช้ร่วมกันภายใน

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: คาสเซทขยายสำหรับหน้าต่างการเข้าใช้งาน

รุ่น

KV-N1AW

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

จ่ายให้โดยชุดอุปกรณ์หลัก

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

5 ถึง 90%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า ความกว้างพัลส์ 1 µs, 50 ns (ขึ้นกับเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน) ตามมาตรฐาน IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า (ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC ในการวัดระหว่างขั้วอินพุตกับขั้วแหล่งจ่ายไฟ รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและตัวเครื่อง)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-25 ถึง +75°C

ยูนิตหลัก

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

35 ถึง 85%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด : 3.5 มม.*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง : 98 ม./วินาที2

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด : 1.75 มม.*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง : 4.9 ม./วินาที2

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง : 150 ม./วินาที2, เวลาในการทำงาน : 11 ms สองครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

ยูนิตหลัก

ความสูง

2000m หรือน้อยกว่า

ระดับมลภาวะ

2

คาสเซทขยายสำหรับหน้าต่างการเข้าใช้งาน

จำนวนครั้งที่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อ

200

วิธีการบันทึกหน่วยความจำ

Flash ROM สามารถเขียนใหม่ได้ 10000 ครั้ง

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม

*1 นี่เป็นช่วงที่รับประกันของระบบ (ไม่รวมค่าที่ระบุเป็นพิเศษของแต่ละยูนิตและตลับ)
*2 ถูกควบคุมตามอุณหภูมิที่ระยะ 30 มม. ด้านล่างตรงกลางของยูนิตแผงควบคุม
*3 ถ้ามีอุณหภูมิ 40°C ขึ้นไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสัมบูรณ์ 40°C 90% RH หรือน้อยกว่า
*4 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC61131-2
จำนวนครั้งในการกวาด : 10 ครั้งในทิศทางตามแกน X, Y, และ Z ตามลำดับ (100 นาที)

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: คาสเซทขยายสำหรับการสื่อสารแบบอนุกรม

รุ่น

KV-N10L

KV-N11L

รูป

ข้อมูลจำเพาะ ด้านการส่งข้อมูล

การตัดไฟฟ้า (เทอร์มิเนเตอร์)

ชุดพร้อมสวิตช์แผงด้านหน้าของชุดอุปกรณ์หลัก

Baud rate

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps

การควบคุมการไหล RS/CS

ดูเพล็กซ์เต็ม

รูปแบบข้อมูล

บิตเริ่ม

1 บิต

บิตข้อมูล

7 บิต, 8 บิต

บิตหยุด

1 บิต, 2 บิต

การตรวจหาข้อผิดพลาด

พาริตี้

คู่, คี่, ไม่มีเลย

การควบคุมการไหล RS/CS

เปิดใช้งาน, ปิดใช้งาน

การเชื่อมต่อ

มาตรฐานการสื่อสาร

RS-232C

RS-422A/RS-485 (วิธี 4 สาย), RS-485 (วิธี 2 สาย)

การเชื่อมต่อ

D-sub 9 ขา

歐式端子台(不可裝卸)

ข้อมูลจำเพาะ ด้านการส่งข้อมูล

ระยะการส่งข้อมูล

15m

ระยะต่อขยายสูงสุด 1200 m หรือน้อยกว่า*1

การควบคุมการไหล RS/CS

1

32*2

สถานะ

SD (สีส้ม), RD (สีส้ม)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม

*1 ความยาวนี้จะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับฟังก์ชันที่ใช้ สำหรับรายละเอียด โปรดดู "คู่มือผู้ใช้ฟังก์ชันการสื่อสารแบบอนุกรมของ KV Nano ซีรี่ส์"
*2 ;ความยาวนี้จะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับฟังก์ชันที่ใช้ สำหรับรายละเอียด โปรดดู "คู่มือผู้ใช้ฟังก์ชันการสื่อสารแบบอนุกรมของ KV Nano ซีรี่ส์"

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก

รุ่น

KV-N3AM

รูป

ความเร็วในการแปลงค่า

80 µs/ช่อง*1

การแปลงค่า

การแปลง A/D , การแปลง D/A

จุด

การแปลง A/D : 2 (ปลายด้านเดียว) , การแปลง D/A : 1

ความเที่ยงตรง ของการแปลงค่า

แรงดันไฟฟ้า

ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

กระแสไฟ

ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.4% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.6% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.4% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า

การแปลง A/D : 5MΩ

กระแสไฟ

การแปลง A/D : 250MΩ

อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์

แรงดันไฟฟ้า

การแปลง A/D : ±15V

กระแสไฟ

การแปลง A/D : ±30mA

วิธีการแยก

ระหว่างอินพุตแบบอะนาล็อก

มีการกั้นแยก (โฟโตคับเปลอร์, ทรานสฟอร์มเมอร์)

ยูนิตการแปลงค่า A/D และ D/A

วิธีการแยก

ระหว่างอินพุตกับเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

ไม่มีการกั้นแยก

วิธีการแยก

ระหว่าง Channel อินพุตแบบอะนาล็อก

การแปลง A/D : ไม่มีการกั้นแยก

ความต้านทานการโหลดตำสุด

แรงดันไฟฟ้า

การแปลง D/A : 1kΩ

ความต้านทานการโหลดสูงสุด

กระแสไฟ

การแปลง D/A : 600kΩ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

120mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

200 กรัม

*1 เมื่อใช้การชดเชยความผันแปรของอุณหภูมิ จะมีการเพิ่มเวลาการชดเชยความผันแปรของอุณหภูมิ 80 µs ไม่ว่าจะใช้กี่ช่องก็ตาม

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดคอนเนคเตอร์: ยูนิตหลัก

รุ่น

KV-NC32T

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (+10%/-15%)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง 55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

มีฝุ่นและก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า ความกว้างพัลส์ 1 µs, 50 ns (ขึ้นกับเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน) ตามมาตรฐาน IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1500 VAC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง
(1000 VAC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเอาต์พุต สำหรับยูนิตขยายชนิดเอาต์พุตทรานซิสเตอร์

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า
(ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC ในการวัดระหว่างขั้วอินพุตกับขั้วแหล่งจ่ายไฟ รวมทั้งระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและโครงสร้าง)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

-25 ถึง +75°C

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 3.5 มม.*2

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*2

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

แอมพลิจูด: 1.75 มม.*2

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*2

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms สองครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

2000 ม. หรือน้อยกว่า

แรงดันไฟฟ้าประเภท

I

ระดับมลภาวะ

2

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

วิธีการควบคุมการคำนวณ

วิธีการจัดเก็บโปรแกรม

วิธีการควบคุม I/O

วิธีรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, KV Script, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 81 ชนิด/182 คำสั่ง, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: 39 ชนิด/56 คำสั่ง,
คำสั่งคำนวณทางคณิตศาสตร์: 123 ชนิด/311 คำสั่ง, คำสั่งขยาย: 92 ชนิด/141 คำสั่ง,
รวม: 335 ชนิด/690 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 50 ns, คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: ต่ำสุด 170 ns

ความจุของโปรแกรม

32k ระดับ

จำนวนยูนิต I/O สูงสุดที่สามารถต่อได้

8

จำนวนจุด I/O สูงสุด

256 (ไม่รวม I/O ยูนิตหลัก)

รีเลย์อินพุท/รีเลย์เอาต์พุต/รีเลย์เสริมภายใน

R

รวม 9600 จุด 1 บิต (R000 ถึง R59915)

รีเลย์ลิงค์

B

8192 จุด 1 บิต (B0 ถึง B1FFF)

รีเลย์เสริมภายใน

MR

9600 จุด 1 บิต (MR000 ถึง MR59915)

แลทช์รีเลย์

LR

3200 จุด 1 บิต (LR000 ถึง LR19915)

คอนโทรลรีเลย์

CR

1440 จุด 1 บิต (CR000 ถึง CR8915)

ไทม์เมอร์

T

512 จุด 32 บิต (T0 ถึง T511)

เคาน์เตอร์

C

256 จุด 32 บิต (C0 ถึง C255)

หน่วยความจำข้อมูล

DM

32768 จุด 16 บิต (DM0 ถึง DM32767)

การบันทึกลิงค์

W

16384 จุด 16 บิต (W0 ถึง W3FFF)

หน่วยความจำชั่วคราว

TM

512 จุด 16 บิต (TM0 ถึง TM511)

เคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTH

3 จุด (CTH0 ถึง CTH2)
เคาน์เตอร์รีเซ็ตอัตโนมัติแบบ 32 บิต*3 (การตอบสนองอินพุต: 100 kHz ต่อเฟสเดียว, 50 kHz ต่อความต่างเฟส)*4

ตัวเปรียบเทียบเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

CTC

6 จุด (CTC0 ถึง CTC5)
32 บิต, สองจุดต่อเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

การบันทึกดัชนี

Z

12 จุด 32 บิต (Z01 ถึง Z12)

หน่วยความจำควบคุม

CM

9000 จุด 16 บิต (CM0 ถึง CM8999)

เอาต์พุตพัลส์กำหนดตำแหน่ง

3 แกน
ความถี่เอาต์พุตสูงสุด: 100 kHz

I/O ยูนิตหลัก

อินพุต: 16 จุด, เอาต์พุต: 16 จุด
จุดร่วมอินพุต: 1 จุด, จุดร่วมเอาต์พุต: 1 จุด

จำนวนความเห็นและป้าย
ที่สามารถจัดเก็บไว้ในยูนิตหลัก

คอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

20000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีฉลาก

ฉลาก

28000
เมื่อเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ซึ่งมีความยาวสูงสุดโดยไม่มีคอมเมนต์สำหรับอุปกรณ์

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผล
เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้า

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM สามารถเขียนใหม่ได้ 10000 ครั้ง

อุปกรณ์

Nonvolatile RAM*5

ฟังก์ชันนาฬิกา

±60 วินาที/เดือน (ที่ 25°C)

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

ความผิดปกติของ CPU, RAM และปัญหาอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะของอินพุต

หมายเลขรีเลย์

อินพุตทั่วไป: R000 ถึง R009 (10 จุด), อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: R010 ถึง R015 (6 จุด)

โหมดอินพุต

อินพุต 24 VDC (open collector)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

แอัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

24 VDC (อินพุตทั่วไป: 5.3 mA, อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง: 6.5 mA*6)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19 VDC

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5 mA

การต่อสายร่วม

จุดทั้งหมด/จุดร่วม 1 จุด (1 ขั้ว)

เวลาหน่วงของวงจร

อินพุตทั่วไป: OFF เป็น ON สูงสุด 30 µs (ปกติ 3.5 µs), ON เป็น OFF สูงสุด 50 µs (ปกติ 15 µs)
อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง:
OFF เป็น ON สูงสุด 2 µs (ปกติ 1.1 µs), ON เป็น OFF สูงสุด 2 µs (ปกติ 0.3 µs)*7

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต

ปกติ: 10 ms, เมื่อใช้คำสั่ง HSP: 10 µs
เมื่อ CR2305 เปิดอยู่: 10 µs ถึง 10 ms, สามารถใช้การสลับแปดระดับ (ตั้งค่าด้วย CM1620) และสามารถตั้งค่าจากโปรแกรมแก้ไขยูนิตได้*7

การหน่วงโดยค่าเวลาคงที่ของอินพุต
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 1.6 ถึง 2 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 20 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 12 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 110 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 90 ถึง 93 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 500 µs: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 300 ถึง 400 µs
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 1 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 800 ถึง 900 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 2.5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 2.3 ถึง 2.4 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 5 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 4.0 ถึง 4.5 ms
การกำหนดค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 ms: ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล 9 ถึง 9.5 ms

ความถี่ในการตอบสนอง

(อินพุตเฟส A และเฟส B ความเร็วสูง) เฟสเดียว: 100 kHz, สองเฟส: 50 kHz, 24 V±10%, Duty 50%

ข้อมูลจำเพาะของเอาต์พุต

หมายเลขรีเลย์

เอาต์พุตทั่วไป: R506 ถึง R515 (10 จุด), เอาต์พุตความเร็วสูง: R500 ถึง R505 (6 จุด)

โหมดเอาต์พุต

MOSFET (N-ch)

อัตราการโหลด

30 VDC
เอาต์พุตทั่วไป: 0.2 A (1.6 A/ขั้วต่อร่วม), เอาต์พุตความเร็วสูง: 0.3 A (1.6 A/ขั้วต่อร่วม)

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

30 VDC

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.6 VDC หรือน้อยกว่า

การต่อสายร่วม

16 จุด/1 จุดร่วม

เวลาตอบสนองของ ON/OFF

เอาต์พุตทั่วไป:
จาก OFF เป็น ON: 100 µs (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า), จาก ON เป็น OFF: 200 µs (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)
เอาต์พุตความเร็วสูง:
จาก OFF เป็น ON: 2 µs (ที่โหลด 7 mA หรือมากกว่า), จาก ON เป็น OFF: 5 µs (ที่โหลด 7 mA หรือมากกว่า)

การป้องกันกระแสไฟเกิน

การป้องกันที่มีสำหรับแต่ละจุดร่วม*8

ความถี่เอาต์พุต

เอาต์พุตความเร็วสูง:100 kHz (ที่โหลด 7 ถึง 100 mA)

พอร์ตอนุกรมในตัว

การเชื่อมต่อ

มาตรฐานการสื่อสาร

RS-232C

การเชื่อมต่อ

ขั้วต่อชนิดโมดูล

ด้านการส่งข้อมูล
RS-232C

Baud rate

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps

วิธีการส่งข้อมูล

ดูเพล็กซ์เต็ม

รูปแบบข้อมูล

บิตเริ่ม

1 บิต

บิตข้อมูล

7 บิต, 8 บิต

บิตหยุด

1 บิต, 2 บิต

การตรวจหาข้อผิดพลาด

พาริตี้

คู่, คี่, ไม่มี

ระยะการส่งข้อมูล

15 ม.

จำนวนยูนิตการส่งข้อมูล

1

จอแสดงผล

ร่วมกันระหว่าง SD/RD
SD: (สีเขียว), RD: (สีแดง)
อาจปรากฏเป็นสีส้มในขณะที่ส่งข้อมูล

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

260 mA

น้ำหนัก

ประมาณ 220 กรัม

*1 อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์กลางของยูนิต (30 มม.) ภายในแผงควบคุม
*2 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC61131-2, จำนวนการสแกน: 10 ครั้ง (100 นาที) ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z
*3 คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อจะไม่ใช้การรีเซ็ตค่าอัตโนมัติได้
*4 สนับสนุนเฉพาะชนิด Open Collector ไม่สนับสนุน Line Driver
*5 คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป้าหมายได้ โดยคลิก "CPU system setting" และ "Power off holding" ใน KV STUDIO
*6 ค่าอ้างอิงของกระแสไฟฟ้าอินพุต
*7 เวลาตอบสนองอินพุตซึ่งสอดคล้องกับค่าเวลาคงที่ของอินพุต สามารถคำนวณได้ตามที่แสดงด้านล่าง (เวลาตอบสนอง) = (การหน่วงวงจรของวงจรอินพุต) + (การหน่วงโดยตัวกรองสัญญาณดิจิตอล)
ตัวอย่าง: เวลาตอบสนองสูงสุดเมื่อค่าเวลาคงที่ของอินพุตถูกตั้งค่าเป็น 10 µs
จาก OFF เป็น ON/จาก ON เป็น OFF: 2 µs (การหน่วงวงจร) + 2 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 4 µs
ตัวอย่าง: เวลาตอบสนองสูงสุดเมื่อค่าเวลาคงที่ของอินพุตถูกตั้งค่าเป็น 500 µs
จาก OFF เป็น ON: 30 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 430 µs, จาก ON เป็น OFF: 50 µs (การหน่วงวงจร) + 400 µs (ตัวกรองสัญญาณดิจิตอล) = 450 µs
*8 หากเกิดกระแสไฟฟ้าเกินขึ้น การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดคอนเนคเตอร์: ยูนิตอินพุตขยาย

รุ่น

KV-NC16EX

KV-NC32EX

KV-NC16EXE

รูป

ยูนิตอินพุตขยาย

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

คอนเนคเตอร์

ชุดขั้วต่อแบบยุโรป

จำนวนอินพุต

16 จุด

32 จุด

16 จุด

ขั้วอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC

5.2 mA

โหมด 5 VDC

1 mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC

19 V

โหมด 5 VDC

3.5 V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC

1.5 mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC

1.5 V

การต่อสายร่วม

16 จุด/จุดร่วม 1 จุด (2 ขั้ว)*1

32 จุด/จุดร่วม 1 จุด (2 ขั้ว)*1

16 จุด/จุดร่วม 1 จุด (16 ขั้ว) *2

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (การสลับสี่ระดับ)

เวลาอินพุต เวลาคงที่ของอินพุต

จาก OFF เป็น ON: ปกติ

25 µs : 10 µs
300 µs : 240 µs
1 ms : 1 ms
10 ms : 10 ms

จาก OFF เป็น ON: สูงสุด

25 µs : 50 µs
300 µs : 290 µs
1 ms : 1.2 ms
10 ms : 11 ms

จาก ON เป็น OFF: ปกติ

25 µs : 50 µs
300 µs : 280 µs
1 ms : 1 ms
10 ms : 10 ms

จาก ON เป็น OFF: สูงสุด

25 µs : 150 µs
300 µs : 390 µs
1 ms : 1.2 ms
10 ms : 11 ms

ความต้านทานอินพุต

4.4 kΩ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

20 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 100 ก.

ประมาณ 110 ก.

ประมาณ 120 ก.

*1 KV-NC16EX และ KV-NC32EX มีขั้ว COM 2 ขั้ว แต่ขั้วเหล่านี้จะใช้ร่วมกันภายใน
*2 KV-NC16EXE มีขั้วเอาต์พุต COM 16 ขั้ว แต่ขั้วเหล่านี้จะใช้ร่วมกันภายใน

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดคอนเนคเตอร์: ยูนิตเอาต์พุตขยาย

รุ่น

KV-NC8ER

KV-NC16ET

KV-NC16ETP

KV-NC32ET

KV-NC32ETP

KV-NC16ETE

KV-NC16ETPE

รูป

ยูนิตเอาต์พุตขยาย

โหมดเอาต์พุต

รีเลย์

เอาต์พุต MOSFET (พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน)*2*3

เอาต์พุต MOSFET (พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน)*7*3

เอาต์พุต MOSFET (พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน)*2*3

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อแบบยุโรป

คอนเนคเตอร์

ชุดขั้วต่อแบบยุโรป

อัตราการโหลด

250 VAC / 30 VDC, 2 A

30 VDC, 0.2 A*4

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

-

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.6 VDC หรือน้อยกว่า

ความต้านทานขณะ ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

-

โหลดขั้นตำที่ใช้ได้

การต่อสายร่วม

4 จุด/จุดร่วม 1 จุด (4 ขั้ว) *1

16 จุด/1 จุดร่วม (2 ขั้ว)*5*6

32 จุด/1 จุดร่วม (2 ขั้ว)*5*8

16 จุด/1 จุดร่วม (16 ขั้ว)*5*6

เวลาตอบ สนอง

จาก OFF เป็น ON

10 ms หรือน้อยกว่า

100 µs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

จาก ON เป็น OFF

200 µs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

อายุรีเลย์

ระบบไฟฟ้า: 100,000 รอบขึ้นไป (20 รอบ/นาที) กลไก: 20,000,000 รอบ หรือสูงกว่า

-

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

ไม่ได้

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

70 mA หรือน้อยกว่า

30 mA หรือน้อยกว่า

50 mA หรือน้อยกว่า

30 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 130 ก.

ประมาณ 100 ก.

ประมาณ 110 ก.

ประมาณ 120 ก.

*1 KV-N16ER มีสี่ขั้วสำหรับ C0 และ C1 แต่ละตัวตามลำดับ ซึ่งมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน (C0 และ C1 จะเป็นอิสระต่อกัน)
*2 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติ ก็จะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม (เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC16ET(P)E) จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*3 ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต MOSFET (N-ch) ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต MOSFET (P-ch)
*4 อัตราการโหลดสำหรับขั้วต่อร่วมอยู่ที่ 1.6 A สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC32ET(P) และ 3.2 A สำหรับ KV-NC16ET(P)E
*5 KV-NC16ET(P), KV-NC16ET(P)E, และ KV-NC32ET(P) COM จะมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน
*6 เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC16ET(P)E
*7 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติ ก็จะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม (เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 015 หรือ 100 ถึง 115 สำหรับกรณี KV-NC32ET(P)) จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*8 เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 015 หรือ 100 ถึง 115 สำหรับกรณี KV-NC32ET(P).

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดคอนเนคเตอร์: ยูนิตการแปลงค่า A/D และ D/A

รุ่น

KV-NC2DA

รูป

ความเร็วในการแปลงค่า

80µs/CH

การแปลงค่า

การแปลง D/A

จุด

2

ช่วง/ความละเอียด

แรงดันไฟฟ้า

-10 V ถึง +10 V

1/8000 2.5mV

0 ถึง 10 V

1/4000 2.5mV

0 ถึง 5 V

1/4000 1.25mV

1 ถึง 5 V

1/3200 1.25mV

กระแสไฟ

0 ถึง 20 mA

1/4000 5µA

4 ถึง 20 mA

1/3200 5µA

ความเที่ยงตรง ของการแปลงค่า

แรงดันไฟฟ้า

ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ

±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C)
±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

มีการชดเชยอุณหภูมิ

กระแสไฟ

ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ

มีการชดเชยอุณหภูมิ

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า

กระแสไฟ

อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์

แรงดันไฟฟ้า

กระแสไฟ

วิธีการแยก

ระหว่างอินพุตแบบอะนาล็อก

มีการกั้นแยก (โฟโตคับเปลอร์, ทรานสฟอร์มเมอร์)

ระหว่าง Channel อินพุตแบบอะนาล็อก

ไม่มีการกั้นแยก

ความต้านทานการโหลดตำสุด

แรงดันไฟฟ้า

1kΩ

ความต้านทานการโหลดสูงสุด

กระแสไฟ

600Ω

ฟังก์ชันพิเศษ

การสลับช่วงเอาต์พุต การชดเชยข้อมูลเอาต์พุต
การปรับสเกล การคงข้อผิดพลาด
การเตือนค่าขีดจำกัดบน/ล่าง ขีดจำกัดเอาต์พุต
การข้ามช่อง เอาต์พุตในโหมด PROG

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดคอนเนคเตอร์: อะแดปเตอร์สื่อสารแบบอนุกรม

รุ่น

KV-NC20L

รูป

ข้อมูลจำเพาะ ด้านการส่งข้อมูล

การตัดไฟฟ้า (เทอร์มิเนเตอร์)

ชุดพร้อมสวิตช์แผงด้านหน้าของชุดอุปกรณ์หลัก

Baud rate

1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200bps

รูปแบบข้อมูล

บิตเริ่ม

1 บิต

บิตข้อมูล

7 บิต, 8 บิต

บิตหยุด

1 บิต, 2 บิต

การตรวจหาข้อผิดพลาด

พาริตี้

คู่, คี่, ไม่มีเลย

การควบคุมการไหล RS/CS

Port1 : ทำ, ไม่ทำ

การเชื่อมต่อ

มาตรฐานการสื่อสาร

Port 1 : RS-232C
Port2 : RS-232C, RS-422A/RS-485 (วิธี 4 สาย), RS-485 (วิธี 2 สาย)

การเชื่อมต่อ

Port1 : D-sub 9 ขา
Port2 : บล็อกขั้วต่อในภูมิภาคยุโรป

ข้อมูลจำเพาะ ด้านการส่งข้อมูล

ระยะการส่งข้อมูล

Port1 : 15 m
Port2 : 15 m, ระยะต่อขยายสูงสุด 1200 m หรือน้อยกว่า

การควบคุมการไหล RS/CS

Port1 : 1
Port2 : 1, 32

สถานะ

SD (สีส้ม), RD (สีส้ม)

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

KV-EP02

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC (+10 %/-15 %)

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

5 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

-25 ถึง +75 °C

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

5 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีฝุ่นหรือก๊าซกัดกร่อน

ความสูง

2,000 ม. หรือน้อยกว่า

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1,500 Vp-p หรือมากกว่า, ความกว้างพัลส์: 1 µs, 50 ns (โดยเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน)
ตามมาตรฐาน IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,500 VAC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/Oและระหว่างขั้วภายนอกกับตัวเครื่อง
(1,000 VAC นาน 1 นาที ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเอาต์พุต สำหรับยูนิตขยาย I/O ชนิดเอาต์พุตทรานซิสเตอร์)

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือสูงกว่า (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัลอินพุต และระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและตัวเครื่อง ด้วยเมกโอห์มมิเตอร์ 500 VDC)

การป้องกันการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

เมื่อติดตั้งบนราง DIN: ครึ่งแอมพลิจูด: 3.5 มม.*3

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

เมื่อติดตั้งบนราง DIN: อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*3

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

เมื่อติดตั้งบนราง DIN: ครึ่งแอมพลิจูด: 1.75 มม.*3

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

เมื่อติดตั้งบนราง DIN: อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*3

การสิ้นเปลืองกระแสภายใน

120 mA หรือน้อยกว่า*4

การป้องกันการกระแทก

เมื่อติดตั้งบนราง DIN: อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms, 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y, และ Z

แรงดันไฟฟ้าประเภท

I

ระดับมลภาวะ

2

น้ำหนัก

ประมาณ 130 ก.

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

อินเตอร์เฟซการเชื่อมต่อ

ขั้วต่อแบบแยกส่วน RJ-45 8 ตำแหน่ง × 2 พอร์ต

อัตราส่งข้อมูล

10BASE-T: 10 Mbps, 100BASE-TX: 100 Mbps*5

สื่อในการส่ง

10BASE-T: Category 3 หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP)
100BASE-TX: Category 5 หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP)*6

จำนวนฮับที่เชื่อมต่อได้สูงสุด

10BASE-T: 4, 100BASE-TX: 2*7

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

ความยาวสูงสุดของสายเคเบิล

100 ม.*8

ข้อมูลจำเพาะของ EtherNet/IP®

ทริกเกอร์

ตามรอบ

ฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกันได้

การสื่อสารตามรอบ, การสื่อสารด้วยข้อความ (การรับส่งข้อความโดยตรง) , ที่รองรับ UCMM และ Class 3

จำนวนการเชื่อมต่อ

64

RPI (รอบการส่ง)

0.5 ถึง 10,000 ms (ยูนิต 0.5 ms)

การทดสอบการเป็นไปตามที่กำหนด

ตรงตามข้อกำหนด CT14

*1 ช่วงรับประกันที่ระบบสามารถใช้ได้
*2 อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์กลางของยูนิต (30 มม.) ภายในแผงควบคุม
*3 ตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC61131-2, จำนวนการสแกน: 10 ครั้ง ในทิศทางตามแกน X, Y และ Z (เป็นเวลา 100 นาที)
*4 ปริมาณการสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุดรวมยูนิตขยาย 1.8 A
*5 รองรับฟังก์ชันการสลับ 10 Mbps/100 Mbps MDI/MDI-X แบบอัตโนมัติ
*6 STP = สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบหุ้มฉนวน, UTP = สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบไม่มีฉนวนหุ้ม
*7 ไม่จำกัดจำนวนสูงสุดเมื่อใช้สวิตช์ Ethernet
*8 ความยาวสายเคเบิลสูงสุดอิงตามระยะห่างระหว่าง KV-EP02 และสวิตช์ Ethernet

ด้านบนสุดของหน้า