ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม

KV-P ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ฝาครอบป้องกันสำหรับ KV-P OP-51453

OP-51453 - ฝาครอบป้องกันสำหรับ KV-P

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-51453

ชนิด

ฝาครอบป้องกันสำหรับ KV-P

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

KV-P16*

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ