LED เคาน์เตอร์แบบตั้งค่าล่วงหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

RC ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ LED เคาน์เตอร์แบบตั้งค่าล่วงหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ RC ซีรีส์

รุ่น

RC-13

RC-18

RC-14

RC-19

รูป

โหมดการทำงาน

นับเกินจำนวนและรีเซ็ตอัตโนมัติ

วิธีการคืน

Manual, ภายนอก, อัตโนมัติ (รีเซ็ตอัตโนมัติ)

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

LED 7 segment

LED แบบ 7 เซ็กเมนต์

จำนวนหลัก

6 (พร้อมฟังก์ชันลบเลขศูนย์) -99999 ถึง 999999*1

4 (พร้อมฟังก์ชันลบเลขศูนย์) -999 ถึง 9999*1

6 (พร้อมฟังก์ชันลบเลขศูนย์) -99999 ถึง 999999*1

4 (พร้อมฟังก์ชันลบเลขศูนย์) -999 ถึง 9999*1

เวลาของหน่วยความจำเมื่อปิดเครื่อง

อายุการใช้งาน: ประมาณ 10 ปีที่อุณหภูมิ 20°C

วิธีการยึด

การติดตั้งแบบฝัง (ในแผงควบคุม), การติดตั้งบนพื้นผิว, การติดตั้งบนราง DIN*2

ความเร็วในการนับสูงสุด

อินพุตหน้าสัมผัส: 30 c/s, อินพุตแบบ Solid-state: 5 kc/s (อัตรา ON-OFF 1:1)

สัญญาณอินพุต

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า (หน้าสัมผัสหรือ Solid state) (อินพุตการนับ อินพุตจำกัด และอินพุตรีเซ็ต)

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

รีเลย์เอาต์พุต: SPDT, 250 VAC, 3 A (โหลดตัวต้านทาน)

NPN สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V)

NPN, 100 mA สูงสุด (40 V สูงสุด)

เอาต์พุตควบคุม

เวลาเอาท์พุทแบบ One-shot

0.01 ถึง 0.5 วินาที (ปรับได้)

Solid-State

รีเลย์เอาต์พุต: สูงสุด 24 ms (เมื่อตั้งค่าที่ 30 c/s)
สูงสุด 12 ms (เมื่อตั้งค่าที่ 5 kc/s)

เอาต์พุตแบบ Solid-state: สูงสุด 15 ms (เมื่อตั้งค่าที่ 30 c/s)
สูงสุด 3 ms (เมื่อตั้งค่าที่ 5 kc/s)

เอาต์พุต DC

12 VDC ±10%, สูงสุด 50ms

-

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz

12 ถึง 24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

9.5VA หรือน้อยกว่า

9VA หรือน้อยกว่า

-

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

-

150 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 100 MΩ
(ระหว่างขั้วเทอร์มินัลและวัสดุหุ้มโดยใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC)

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

คลื่นรบกวนแบบ Square-wave โดยเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน: 2 kVp-p, 1 µs (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟ)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,000 VAC, 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อเทอร์มินัลและตัวโครงสร้าง)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 170 กรัม

ประมาณ 120 กรัม

*1 การแสดงผลใช้วิธีการตัดเลขศูนย์นำหน้า
*2 การติดตั้งแบบฝัง (ในแผงควบคุม), การติดตั้งบนพื้นผิว, การติดตั้งบนราง 2

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

RC2-21

RC2-22

รูป

โหมดการทำงาน

นับเกินจำนวน, รีเซ็ตอัตโนมัติ, Rotary, เปรียบเทียบ

วิธีการคืน

Manual, ภายนอก, อัตโนมัติ (รีเซ็ตอัตโนมัติ)

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

LED 7 Segment (ความสูงของตัวอักษร: 14 มม.)

จำนวนหลัก

5 (พร้อมฟังก์ชันลบเลขศูนย์) -9999 ถึง 99999*1

ฟังก์ชันพรีสเกล

A

1 พัลส์ → การนับ 1 ถึง 99

B

1 ถึง 99999 พัลส์ → การนับ 1 ครั้ง

เวลาของหน่วยความจำเมื่อปิดเครื่อง

แบตเตอรี่แบบลิเธียม (อายุใช้งาน: ประมาณ 10 ปีที่อุณหภูมิ 20°C)

วิธีการยึด

การติดตั้งแบบฝัง (ในแผงควบคุม)

อินพุต

ระบบ

Individual, command, phase differential

ความเร็วในการนับสูงสุด

อินพุตแบบหน้าสัมผัส: 50 c/s.
Solid-state: 500 c/s, 5 kc/s, 50 kc/s เลือกได้ (อัตราส่วน ON/OFF = 1:1)

สัญญาณอินพุตการปรับแต่งจากภายนอก

สัญญาณ

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า (หน้าสัมผัสหรือ Solid state) (อินพุตการนับ อินพุตจำกัด และอินพุตรีเซ็ต)

สัญญาณอินพุต

-

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

SPDT: 250 VAC, 2 A (สูงสุด 125VA)
NPN: สูงสุด 100 mA (40 V)
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

DPST: 250 VAC, 2 A (สูงสุด 125 VA)
2 x NPN: สูงสุด 100 mA (40 V)
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

เอาต์พุตควบคุม

เวลาเอาท์พุทแบบ One-shot

0.01 ถึง 9.99 วินาที ปรับได้

Solid-State

หน้าสัมผัส: 13 ms (โหมด 50 c/s)
4 ms (โหมด 500 c/s)
4 ms (โหมด 5 kc/s)
4 ms (โหมด 50 kc/s)

ทรานซิสเตอร์: 10 ms (โหมด 50 c/s)
1 ms (โหมด 500 c/s)
100 ms (โหมด 5 kc/s)
15 ms (โหมด 50 kc/s)

เอาต์พุต DC

12 VDC ±10%, สูงสุด 100 mA

12 VDC ±10%, สูงสุด 100ms

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

12VA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 100 MΩ ที่ 500 VDC Megger (ระหว่างขั้วต่อและโครงสร้าง)

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

คลื่นรบกวนแบบ Square-wave โดยเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน: 1 kV p-p, 1 µs (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟ)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

500 VAC นาน 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อเทอร์มินัล AC ภายนอก)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0,75 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 320 กรัม

*1 การแสดงผลใช้วิธีการตัดเลขศูนย์นำหน้า

ด้านบนสุดของหน้า