LED เคาน์เตอร์แบบตั้งค่าล่วงหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

RC ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

LCD 7 Segment 6 หลัก 48 มม.□, ตั้งค่าล่วงหน้าหนึ่งระดับ, แหล่งจ่ายไฟ AC RC-12

RC-12 - LCD 7 Segment 6 หลัก 48 มม.□, ตั้งค่าล่วงหน้าหนึ่งระดับ, แหล่งจ่ายไฟ AC

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

RC-12

ชนิด

ชนิด AC*1

การเลือกฟังก์ชัน

-

โหมดการทำงาน

นับเกินจำนวน, รีเซ็ตอัตโนมัติ, เปรียบเทียบ

วิธีการคืน

Manual, ภายนอก, อัตโนมัติ (รีเซ็ตอัตโนมัติ)

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

LCD 7 Segment (ความสูงของตัวอักษร: 8.5 มม.)

จำนวนหลัก

6 (พร้อมฟังก์ชันลบเลขศูนย์) -99999 ถึง 999999

ความแม่นยำของตัวตั้งเวลา

-

เวลาของหน่วยความจำเมื่อปิดเครื่อง

อายุการใช้งาน: ประมาณ 10 ปีที่อุณหภูมิ 20°C

วิธีการยึด

การติดตั้งแบบฝัง, การติดตั้งบนราง DIN, การติดตั้งบนพื้นผิว

ความเร็วในการนับสูงสุด

อินพุตแบบหน้าสัมผัส: 30 c/s, อินพุตแบบ Solid State: 1 kc/s (อัตรา ON/OFF: 1:1)

สัญญาณอินพุต

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า (หน้าสัมผัสหรือ Solid state) (อินพุตการนับ อินพุตจำกัด และอินพุตรีเซ็ต)

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

รีเลย์: SPDT 1c, 250 VAC, 2 A (โหลดที่เป็นตัวต้านทาน) NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V) แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

เอาต์พุตควบคุม

Solid-State

รีเลย์: สูงสุด 20 ms (ที่ 30 c/s), สูงสุด 5 ms (ที่ 1 kc/s)
NPN: สูงสุด 15 mA (ที่ 30 c/s), สูงสุด 2 ms (ที่ 1 kc/s)

เอาต์พุต DC

12 VDC ±10%, สูงสุด 50 mA

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 120/200 ถึง 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

6VA หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

-

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

คลื่นรบกวนแบบ Square-wave โดยเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน: 1,2 kVp-p, 1 µs (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟ)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

*1 ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด CE Marking

รุ่นอื่นๆ