LED เคาน์เตอร์แบบตั้งค่าล่วงหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

RC ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ตัวยึดราง DIN 48 มม. OP-91867

OP-91867 - ตัวยึดราง DIN 48 มม.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-91867

ชนิด

การต่อยึดกับราง DIN

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

RC-13, 14, 18, 19 RT AP-80A

รุ่นอื่นๆ