สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน SV-E20

SV-E20 - สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

SV-E20

ชนิด

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

ความยาว

20 ม.

หมายเหตุ

สำหรับ 50 W ถึง 750 W มอเตอร์

รุ่นอื่นๆ