1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
  4. มอเตอร์
  5. เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ
  6. รุ่น
  7. สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลแบบโค้งงอได้มาก

เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับSV ซีรีส์

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลแบบโค้งงอได้มาก

SV-E10G

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

SV-E10G

ชนิด

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลแบบโค้งงอได้มาก

ความยาว

10 ม.

หมายเหตุ

สำหรับ 50 W ถึง 750 W มอเตอร์

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)