สายเคเบิลต่อขยาย SV-B, 2 ถึง 5 kW OP-87074

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87074

ภาพรวม

สายเคเบิลต่อขยาย SV-B1 สำหรับซีรี่ส์ SV (2 kW ถึง 5 kW)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SV-200*2/SV-300*2/SV-500*2

ความยาว

80 มม.

หมายเหตุ

ต้องใช้เมื่อใช้ SV-B1 ชนิด 2 kW ถึง 5 kW

รุ่นอื่นๆ