ชุดคอนเนคเตอร์เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (ชนิดมุม) 1 ถึง 5 kW OP-87068

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87068

ภาพรวม

ชุดอุปกรณ์สำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อสร้างขั้วต่อเบรกแม่เหล็กดั้งเดิม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SV

หมายเหตุ

ขั้วต่อเบรกแม่เหล็ก (มุม) สำหรับ 1 kW ถึง 5 kW

รุ่นอื่นๆ