ชุดคอนเนคเตอร์เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (ชนิดตรง) 1 ถึง 5 kW OP-87067

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87067

ภาพรวม

ชุดอุปกรณ์สำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อสร้างขั้วต่อเบรกแม่เหล็กดั้งเดิม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SV

หมายเหตุ

ขั้วต่อเบรกแม่เหล็ก (ตรง) สำหรับ 1 kW ถึง 5 kW

รุ่นอื่นๆ