ชุดคอนเนคเตอร์ตัวเข้ารหัส (ชนิดมุม) 1 ถึง 5 kW OP-87066

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87066

ภาพรวม

ชุดอุปกรณ์สำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อสร้างขั้วต่อตัวเข้ารหัสดั้งเดิม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SV

หมายเหตุ

หัวต่อของตัวลงรหัส (แบบเอียง) สำหรับ 1 kW ถึง 5 kW

รุ่นอื่นๆ