ชุดคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์ (ชนิดตรง) 1kW/1.5kW/2kW OP-87063

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87063

ภาพรวม

ชุดอุปกรณ์สำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อสร้างขั้วต่อไฟฟ้าของมอเตอร์ดั้งเดิม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SV

หมายเหตุ

ขั้วต่อไฟมอเตอร์ (ตรง) สำหรับ 1kW/1.5kW/2kW

รุ่นอื่นๆ