1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
  4. มอเตอร์
  5. เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ
  6. รุ่น
  7. สายเคเบิลจอภาพแบบอะนาล็อก 1 ม.

เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับSV ซีรีส์

สายเคเบิลจอภาพแบบอะนาล็อก 1 ม.

OP-84408

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-84408

ชนิด

สายเคเบิลของจอแสดงผลอนาล็อกยาว 1 ม.

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SV

ความยาว

1 ม.

หมายเหตุ

สำหรับเอาท์พุทของจอมอนิเตอร์แบบอนาล็อก

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)