สายเคเบิลจอภาพแบบอะนาล็อก 1 ม. OP-84408

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-84408

ชนิด

สายเคเบิลของจอแสดงผลอนาล็อกยาว 1 ม.

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SV

ความยาว

1 ม.

หมายเหตุ

สำหรับเอาท์พุทของจอมอนิเตอร์แบบอนาล็อก

รุ่นอื่นๆ