สไตลัสขนาดเล็ก ø2.5 มม. OP-88701

OP-88701 - สไตลัสขนาดเล็ก ø2.5 มม.

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ