1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้า

Asia Pacific
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
04 สิงหาคม 2021- 06 สิงหาคม 2021 China ShenZhen 11-B102
16 สิงหาคม 2021- 18 สิงหาคม 2021 China Guangzhou H2, B220
23 สิงหาคม 2021- 25 สิงหาคม 2021 China ShenZhen Hall 1, H355
26 สิงหาคม 2021- 27 สิงหาคม 2021 China Shanghai TBA
14 กันยายน 2021- 18 กันยายน 2021 China Shanghai TBA
15 กันยายน 2021- 18 กันยายน 2021 Thailand Bangkok AW29
22 กันยายน 2021- 25 กันยายน 2021 Thailand Bangkok M12
06 ตุลาคม 2021- 09 ตุลาคม 2021 Taiwan Taipei P0401a
13 ตุลาคม 2021- 15 ตุลาคม 2021 Taiwan Taichung TBA
20 ตุลาคม 2021- 22 ตุลาคม 2021 Taiwan Taipei TBA
27 ตุลาคม 2021- 29 ตุลาคม 2021 Korea Seoul TBA
28 ตุลาคม 2021- 30 ตุลาคม 2021 China ShenZhen Hall 1, 012
America
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
10 สิงหาคม 2021- 12 สิงหาคม 2021 United States Cleveland 7100
10 สิงหาคม 2021- 12 สิงหาคม 2021 United States Anaheim 1357
10 สิงหาคม 2021- 12 สิงหาคม 2021 United States Anaheim 5515
31 สิงหาคม 2021- 01 กันยายน 2021 United States Cleveland 1126
09 กันยายน 2021- 12 กันยายน 2021 United States Denver 4945
13 กันยายน 2021- 16 กันยายน 2021 United States Chicago TBA
27 กันยายน 2021- 29 กันยายน 2021 United States Las Vegas 11011
05 ตุลาคม 2021- 07 ตุลาคม 2021 United States Houston 1509
17 ตุลาคม 2021- 21 ตุลาคม 2021 United States Columbus TBA
19 ตุลาคม 2021- 21 ตุลาคม 2021 United States West Springfield 2042, 3128
26 ตุลาคม 2021- 28 ตุลาคม 2021 United States Rosemont 1100, 1527
26 ตุลาคม 2021- 28 ตุลาคม 2021 United States Greenville 1336
Europe
วันที่ เขต เมือง / อำเภอ แสดงชื่อเรื่อง บูธ
05 ตุลาคม 2021- 08 ตุลาคม 2021 Germany Stuttgart Halle 7 Stand 7205

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป