1. หน้าหลัก
 2. เกี่ยวกับเรา
 3. สำนักงานใหญ่และสำนักงานในท้องถิ่น

สำนักงานใหญ่และสำนักงานในท้องถิ่น

Europe

โปรดเลือกพื้นที่

กลับไปยังโลกแผนท

 1. France
 2. Germany
 3. UK & Ireland
 4. Italy
 5. Belgium, Netherlands,
  Austria and Eastern Europe
 6. Other European Area

Belgium, Netherlands, Austria and Eastern Europe

MAP

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SAHead Office
Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgium
Web site: http://www.keyence.eu (English)http://www.keyence.eu/frfr/ (French)
http://www.keyence.eu/dede/ (German)http://www.keyence.eu/nlnl/ (Dutch)
 • AUSTRIA
  Phone: +43 (0) 2236-378-266-0
 • HUNGARY
  Phone: +36 1 802 73 60
 • ROMANIA
  Phone: +40-269-232-808
 • SWITZERLAND
  Phone: +41 (0) 434 5577-30
 • BELGIUM
  Phone: +32-(0)15-281-222
 • NETHERLANDS
  Phone: +31(0)40-20-66-100
 • SLOVAKIA
  Phone: +421 2 5939-6461
 • CZECH
  Phone: +420 222 191-483
 • POLAND
  Phone: +48 (0) 71 36861-60
 • SLOVENIA
  Phone: +386 (0)1-4701 666