สิ่งแวดล้อม คุณภาพ และความปลอดภัย

KEYENCE ปฏิบัติตามความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัท รวมทั้งความรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา

สิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมของโลกผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ KEYENCE นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราโดยสอดคล้องกับ ISO-14001 โดยมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดแล้ว ผลิตภัณฑ์ KEYENCE สามารถมีส่วนร่วมต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ของ KEYENCE ด้วยการลดภาระทางสิ่งแวดล้อมที่ไซต์การผลิตของลูกค้าของเราและสังคมในองค์รวม

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ KEYENCE สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยใช้ทรัพยากรและพลังงานในปริมาณที่น้อยลง นอกจากนี้ ภาระด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถลดลงได้ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้กับไลน์การผลิตของลูกค้าผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ KEYENCE

ความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นนั้นสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด

มาตรการสำหรับภาวะโลกร้อน

การลดการปล่อย CO2
การประหยัดพลังงาน

การปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก

การลดการใช้สารอันตราย
การลดการปล่อยสารอันตราย

  • การมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านผลิตภัณฑ์ KEYENCE
  • การลดภาระทางสิ่งแวดล้อมของโรงงานต่างๆ

การช่วยเหลือลูกค้าของเรา เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้

เล็กกว่า ด้วยการใช้วัสดุที่น้อยลง

PR ซีรีส์ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

โครงสร้างแบบผสมที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้สามารถป้องกันการกระแทกได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปถึงห้าเท่า

พร้อมด้วยขนาดที่เล็กลง 81% โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ของ KEYENCE มีขนาดเล็กที่สุดในเครื่องระดับ

เดียวกันและมอบฟังก์ชันเซนเซอร์ขั้นสูง

ทนทานกว่า ด้วยการใช้วัสดุระยะยาว

GL-R ซีรีส์ ม่านแสงนิรภัย

มีความทนทานในทุกด้าน เพื่อลดความจำเป็นในการเปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหาย นอกจากการปกป้อง

พื้นผิวเลนส์ ซึ่งเกิดความเสียหายได้บ่อยที่สุด โครงสร้าง "กันชนแฝดขนาดใหญ่" สามารถปกป้องส่วนของ

จอแสดงผลได้ด้วย และใช้ขายึดที่มีความทนทานและป้องกันการกระแทกได้สูง

เร็วกว่า ด้วยประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 2D LJ-V ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มอบการสุ่มตัวอย่างของเครื่องมือวัดเลเซอร์แบบ 2D ที่รวดเร็วที่สุดในโลก (ณ เวลาที่ออกวางจำหน่าย) เครื่องสามารถวัดโปรไฟล์หรือรูปร่างของผลิตภัณฑ์ด้วยความเร็วสูง ในขณะที่ลดความคลาดเคลื่อนของผลการวัดไปพร้อมกัน

คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ KEYENCE มอบฟังก์ชันที่สำคัญที่สนับสนุนกิจกรรมการผลิตของลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีคุณภาพระดับสูงพิเศษ เรามอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับลูกค้าทั่วโลกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ KEYENCE ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในไซต์การผลิตของลูกค้าของเรา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไซต์ดังกล่าวอีกด้วย นี่คือการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพของ KEYENCE

เรียบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ

เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ IM-7000 ซีรีส์

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการวัดขนาดของผลิตภัณฑ์สามารถแก้ไขได้ เช่น การใช้เวลานานในการจัดวางตำแหน่งวัตถุ
ความคลาดเคลื่อนของผลการวัดจากบุคคลสู่บุคคล และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะในการดำเนินการที่มีจำนวนน้อย

การทำงานแบบ “วางและกดปุ่ม” ที่เรียบง่ายสำหรับการวัด ซึ่งสามารถทำให้เสร็จได้ในไม่กี่วินาที
สามารถทำการตรวจสอบคุณภาพที่เหมาะสมโดยมีประสิทธิภาพสูง

การตรวจสอบ

ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis MD-X ซีรีส์

ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ พร้อมด้วยกำลังสูงที่สุดและเอาต์พุตกำลังสูง ทำให้เกิดทั้งคุณภาพของการมาร์ก
ที่คมชัด (จากเลเซอร์ YVO4) และการมาร์กความเร็วสูง (จากไฟเบอร์เลเซอร์)
ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับช่องเลเซอร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อมอบการมาร์กที่แม่นยำและรวดเร็วบนพลาสติก
และโลหะซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลิตภัณฑ์

SR-2000 ซีรีส์ เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถอ่านโค้ด 2D บนทุกพื้นผิว รวมทั้งพลาสติกและ/หรือโลหะ ซึ่งเคยอ่านได้ยากในอดีต
การจัดเตรียมและติดตั้งที่ง่ายดายทำให้การอ่านโค้ด 1D/2D มีความเสถียรเนื่องจากการออกแบบที่ล้ำสมัย นอกจากนี้ เครื่องยังมีความสามารถในการอ่านโค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและในมุมมองภาพที่กว้างอีกด้วย

ความปลอดภัย

นอกจากการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานของเรา KEYENCE ยังมอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยในไซต์การผลิตของลูกค้าของเราอีกด้วย และ KEYENCE มีส่วนร่วมในความพยายามช่วยลดภาระในการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง KEYENCE ได้พัฒนาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ช่วยยืนยันในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานรอบๆ องค์ประกอบที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรและหุ่นยนต์ที่ใช้ในไซต์การผลิตและช่วยรักษาประสิทธิภาพในการผลิต และ KEYENCE ยังสนับสนุนการปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำงานไปพร้อมกัน

เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย SZ-V ซีรีส์

มาตรการความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นในโรงงานต่างๆ แต่ประสิทธิภาพการผลิตก็อาจลดลงเนื่องมาจากมาตรการความปลอดภัยเหล่านั้น SZ-V ซีรีส์ช่วยสร้างทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิต ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ และแนวคิดที่ล้ำสมัย

การตรวจจับสิ่งเล็ดลอดสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เข้าสู่พื้นที่อันตราย

การป้องกันการชนสำหรับพาหนะที่ควบคุมทิศทางโดยอัตโนมัติ

การรับรอง ISO 9001/14001

แนวทางของ KEYENCE สำหรับการมีส่วนร่วมต่อสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองโดยสอดคล้องกับ ISO 9001 และ ISO 14001 โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

ISO 9001 / ISO 14001