1. หน้าหลัก
  2. ฝ่ายสนับสนุน
  3. การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
  4. บริการลูกค้า XG
  5. โปรแกรมตัวอย่าง

โปรแกรมตัวอย่าง

โปรแกรมตัวอย่างสำหรับใช้กับซอฟต์แวร์ XG VisionEditor

จำลองฟังก์ชันของ XG-7000 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการใช้โปรแกรมตัวอย่าง


ดาวน์โหลดอย่างรวดเร็ว
[1] ดาวน์โหลดตัวอย่างที่ต้องการลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
[2] คัดลอกหรือย้ายไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปที่โฟลเดอร์ C:\Documents and Settings\All Users\Documents\KEYENCE\V-Works for XG
[3] เปิด XG VisionEditor เมื่อโปรแกรมจำลองการทำงานเริ่มขึ้น ให้กดปุ่มดังที่ระบุบนหน้าจอ
[4] ดูโปรแกรมตัวอย่าง
ดาวน์โหลดอย่างรวดเร็ว